Fotowoltaika – sposób na tańszy prąd.

Fotowoltaika cieszy się dużą popularnością w ostatnim czasie. Jest to doskonały sposób na obniżenie rachunków za energię elektryczną zarówno w gospodarstwach domowych jak również dla rolników (zobacz temat: fotowoltaika dla rolników).

W chwili obecnej nie są jednak zapowiadane żadne programy, które miałyby wesprzeć osoby prywatne w zakupie paneli słonecznych. Fotowoltaika jest już o wiele tańsza a jej opłacalność nie jest już kwestią sporną. Dodatkowo można uzyskać specjalne kredyty na ten cel oraz odliczyć zakup od podatku (dochodowego i rolnego).

System opustów przysługuje również rolnikom. Gospodarstwa, które dodatkowo są płatnikami podatku VAT uzyskają zwrot podatku za zakup paneli fotowoltaicznych. Zobacz informacje na temat firm zajmujących się montażem fotowoltaiki.

Dane kontaktowe do Urzędu Gminy Baranowo

Urząd Gminy w Baranowie
ul. Rynek 7
06-320 Baranowo
tel (fax): 29 7613776, 29 7613793
e-mail: ug@baranowo.pl
strona internetowa: www.baranowo.pl

Program rządowy „Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze jest programem pozwalającym na zmniejszenie lub całkowite wykluczenie emisji pyłów obecnych w atmosferze poprzez proces spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji oraz termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to generować niższe koszty utrzymania budynków, ale również chronić środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Natomiast dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu.

Program rządowy Czyste Powietrze
Program Czyste Powietrze

W ramach programu możemy starać się o dofinansowanie dla: wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych, docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych, instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła.

Ekopożyczka PKO BP

Jedną z wartych uwagi ofert dostępnych na rynku jest pożyczka PKO BP na zakup fotowoltaiki z oprocentowaniem zmiennym 4,99% oraz prowizją 0,99%. Możemy starać się o kwotę od 1 tys. zł do nawet 50 tys. zł. Co bardzo istotne, całą pożyczkę możemy przeznaczyć na kupno oraz montaż paneli słonecznych. Jest to jeden z instrumentów finansowych, który wspiera inwestycje w gospodarstwach domowych dążących do wyposażenie budynku w instalacje fotowoltaiczne. PKO Bank Polski swoją ofertę pożyczek kieruje do nowych oraz stałych klientów.

Niezbędne warunki pożyczki

W celu otrzymania wsparcia wystarczy udać się do pobliskiej placówki banku. Głównym warunkiem otrzymania ekopożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99 jest dostarczenie faktur potwierdzających nabycie urządzeń fotowoltaicznych za sumę wynoszącą przynajmniej 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od dnia otrzymania wsparcia. W razie niedopilnowania terminu musimy liczyć się z nałożeniem znacznie wyższego oprocentowania zgodnego z aktualnym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%.

Wsparcie w formie ulg podatkowych na fotowoltaikę

Chętnie wybierana ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Można skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to działa w polskich realiach?

Przykłady

Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku.

Prezentujemy również inną sytuację, gdy inny klient zakupił instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji, czyli razem 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat właśnie dzięki uldze podatkowej.

Ulgi na panele słoneczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup paneli słoenczych) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny zastosowania ulgi: w ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł. Natomiast suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takim wypadku należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł.

Wykorzystujesz przysługującą ulgę podatkową, czyli odliczenie wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Decydując się na instalację fotowoltaiczną masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.

Charakterystyka gminy Baranowo

Gmina Baranowo według dostępnych danych zajmuje powierzchnię 198 km2. Miejsce to ulokowane jest w województwie mazowieckim w jego północno wschodniej części. Teren ten zgodnie z danymi statystycznymi zamieszkuje niespełna 6600 osób. Należy wspomnieć o malowniczości tego terenu, gdyż właśnie tutaj rozciągają się Kurpie Zielone, otoczone zresztą przez dwie rzeki: Płodownicę oraz Omulew.

Jeszcze do niedawna (lata 1975 – 1998) wieś Baranowo w powiecie ostrołęckim należała administracyjnie do województwa ostrołęckiego. W gminie Baranowo nie znajdziemy co prawda zabytków kluczowych w skali kraju, trzeba jednak zauważyć istnienie kościoła neogotyckiego pw. Narodzenia NMP pochodzącego z lat 1910 – 1914 oraz drewnianej kaplicy cmentarnej z XIX wieku.

Sportowe zacięcie i radość dla tutejszych mieszkańców wypełnia lokalny Klub Sportowy „Świt” Baranowo rozgrywający swoje mecze na gminnym stadionie. Obiekt ten mimo niewielkich rozmiarów może pomieścić do nawet 500 osób, jego pełnowymiarowe boisko wraz z kompleksem innych obiektów do prowadzenia sportowych zmagań.

Inwestycje, przyszłość regionu

Należy wspomnieć, iż gmina Baranowo podobnie zresztą jak wiele tutejszych terenów wiejskich to doskonałe miejsce do prowadzenia wszelkiego rodzaju inwestycji. Tutejsi włodarze przeznaczyli teren 4,38 ha właśnie na inwestycje w postaci zakładów produkcyjnych, magazynów, obiektów przetwórstwa spożywczego.

Kolejny teren o zbliżonej powierzchni (4,37 ha) może być wykorzystany do realizacji zadań i projektów kulturalnych oraz turystycznych. Jeżeli chodzi o podział mieszkańców ze względu na płeć to zasadniczo rozkłada się on równo po obu stronach – 49,4% to kobiety, natomiast 50,6 mężczyźni. Średni wiek mieszkańców gminy Baranowo to 40 lat, natomiast przyrost naturalny oscyluje w granicach -14. Zgodnie z dostępnymi statystykami możemy zaobserwować znaczną liczbę zgonów, gdyż na 1000 osób przypada 11,86 zgonów.

Wynik ten plasuje tutejszy tereny znacznie powyżej średniej wojewódzkiej dla Mazowsza. Wartymi odnotowania danymi są statystyki dotyczące wieku tutejszych mieszkańców. Ponad połowa mieszkańców (62,8%) to osoby w wieku produkcyjnym, 19% – stanowią mieszkańcy w wieku poprodukcyjnych oraz 18,2% w wieku przedprodukcyjnym.

Kultura, oświata, turystyka

Gmina Baranowo może pochwalić się szerokimi działaniami kulturalno – sportowym, ale też pięknymi widokami. Dowodem tej tezy jest istnienie na tym terenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (GOKSiR). To właśnie ta instytucja dba o mieszkańców pragnących rozrywki. Organizuje wydarzenia takie jak: Dożynki Gminno – Parafialne, Festyn Rodzinny w Baranowie, czy Tydzień Kurpiowski w Zawadach.

Gmina Baranowo dzięki otoczeniu rzek stanowi doskonałe miejsce dla siedlisk ptaków, teren ten został objęty programem Natura 2000. Tutejsze lasy składają się głównie z dębów, sosen, jałowców oraz brzóz. W miejscowości Brodowe Łąki w gminie Baranowo położona jest stanica wodna z możliwością wypożyczenia kajaków. Jest to rozwiązanie dostosowane do potrzeb tutejszej turystyki. Składa się ona głównie ze spływów rzeką Omulew i podziwianiu lokalnego piękna przyrody oraz ptactwa.

Gmina dba o dostęp do utwardzonych dróg, przez co tereny te stają się dobrym miejscem dla turystyki rowerowej. Jak większość wsi, tak i gmina Baranowo posiada okoliczne gospodarstwa agroturystyczne zapewniające wypoczynek zmęczonym miejskim życiem turystom.