Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne

Obecnie dostępne są ogólnopolskie programy wsparcia na montaż fotowoltaiki. Osoby, które chcą skorzystać z takiego wsparcia mogą uzyskać preferencyjny kredyt ekologiczny z niskim oprocentowaniem. Rolnicy mogą także ubiegać się o ulgi w podatku rolnym. Osoby prywatne mogą również zakup paneli fotowoltaicznych odliczyć od podatku.

Fotowoltaika jest już o wiele tańsza niż kiedyś. Taka inwestycja zwraca się dość szybko, dlatego warto zainwestować w panele słoneczne i obniżyć rachunki za prąd do absolutnego minimum.

Urząd Gminy Boguty-Pianki, kontakt

Urząd Gminy Boguty – Pianki
Al. Papieża Jana Pawła II 45
07-325 Boguty Pianki
tel./fax (86) 277-50-03
e-mail: ugbogut@wp.pl
strona internetowa: www.gmina-boguty-pianki.pl

Czyste Powietrze – rządowy program

Czyste Powietrze jest programem ułatwiającym ograniczenie lub pełne wykluczenie emisji pyłów obecnych w atmosferze poprzez proces spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to zmniejszyć koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu.

W ramach programu możemy starać się o dofinansowanie dla:
-wymiany stolarki drzwiowej i okiennej
-instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne
-wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych
-docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych
-instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła

Ulga podatkowa na fotowoltaikę

W ramach pomocy możesz skorzystać z ulgi na panele słoneczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja funkcjonuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przykładowa sytuacja: w ciągu roku uzyskujesz dochód na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji w panele słoneczne wynosi 53 tys. zł. W takim wypadku należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł.

Możemy jednak skorzystać z ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.

Ulga dla gospodarstw rolnych

Dogodna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce? Klient, który korzysta z usług firmy montującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za kwotę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV. Daje nam to kwotę 15 tys. zł. Czytaj więcej o fotowoltaice w gospodarstwie rolnym.

Finalnie możemy w ten sposób obniżyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki osoba zamawiająca nie zapłaciła nawet złotówki z tytułu podatku. Inny klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie zapłaci podatku rolnego przez cały okres 15 lat.

Przykładowa realizacja paneli słonecznych na dachu budynku inwentarskiego

Ekologiczna pożyczka banku PKO

Na rynku znajdziemy także inne formy wsparcia, w postaci chociażby pożyczki PKO BP na zakup instalacji fotowoltaicznych z oprocentowaniem zmiennym 4,99% oraz prowizją 0,99%. Możemy starać się o kwotę od 1000 zł do nawet 50 000 zł. Co istotne, całą pożyczkę możemy przeznaczyć na kupno oraz montaż paneli słonecznych. Jest to jeden z instrumentów finansowych wspierających inwestycje w gospodarstwach domowych dążących do wyposażenie budynku w instalacje PV.

PKO Bank Polski swoją ofertę pożyczek kieruje do nowych oraz dotychczasowych klientów. W celu otrzymania wsparcia wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału banku. Podstawowym warunkiem otrzymania ekopożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99% jest przyniesienie do banku faktur potwierdzających nabycie urządzeń fotowoltaicznych za sumę wynoszącą przynajmniej 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od daty przyznania wsparcia. W przypadku niedopilnowania terminu należy liczyć się z nałożeniem zdecydowanie wyższego oprocentowania zgodnego z bieżącym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%.

Położenie gminy Boguty-Pianki

Gmina Boguty–Pianki zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim. Tutejszy krajobraz charakteryzuje niskie urozmaicenie, na każdym kroku napotkamy tereny równinne otoczone lasami oraz niewielkimi strumieniami pełniącymi rolę dopływów rzeki Pukawka. Znaczną powierzchnię gminy zajmują rozciągające się po kres miejscowości łąki, które są wykorzystywane głównie przez sektor rolniczy. Ziemie te wyglądają spektakularnie w okresie wiosennym, kiedy to zamieniają się w pełną barwnych kwiatów paletę kolorów.

Gospodarka oraz turystyka

Głównym źródłem utrzymania dla mieszkańców jest działalność rolnicza. Tradycyjnym krajobrazem tutejszych ziem jest uprawa buraków cukrowych, ziemniaków oraz zbóż. Na terenie o powierzchni 8913 ha zamieszkuje w granicach 3000 osób.

Mimo niewielkiej powierzchni i liczby zabudowań, gmina Boguty–Pianki posiada w zanadrzu obiekty zabytkowe. Miejsca takie jak kościoły, chata młynarza, wiatrak, czy też umocnienia pochodzące z czasów II wojny światowej przyciągają w ten region kraju podróżników.

Tereny leśne są z kolei miejscem do wypoczynku i obserwacji kilku gatunków porostów. Grunty rolne stanowią na tych terenach ponad 78% całej powierzchni, udział lasów wynosi niespełna 16%. Większość kompleksów leśnych stanowi własność prywatną. Tereny te pomimo korzystnego położenia nie mają szans na szeroki rozwój przy współpracy z okolicznymi miejscowościami.

Podział administracyjny z 1998 roku nie przyczynił się do skutecznej współpracy z Ostrowią Mazowiecką stanowiącą największy w tym regionie punkt gospodarczy. Gmina nie posiada wystarczającej siły przebicia, jednak problem ten niweluje w pewnym stopniu lokalizacja na uboczu powiatu. Jednostki administracyjne obsługujące tereny północno–wschodnie województwa rozlokowane zostały w Ostrołęce oraz Warszawie. I właśnie te dwa ośrodki należy rozpatrywać pod kątem skutecznej współpracy.

Przemysł, rozwój, hodowla zwierząt

Gmina Boguty–Piątki nie posiada przedsiębiorstw przemysłowych. Głównym miejscem pracy są gospodarstwa indywidualne zatrudniające około 1650 osób oraz przedsiębiorstwa publiczne zatrudniające około 130 osób.

Działalność rolniczą prowadzi aż 860 gospodarstw zajmujących się hodowlą zwierząt oraz uprawą roślin. Królują tu hodowle trzody chlewnej oraz bydła. Co ciekawe, powierzchnia gospodarstw rolnych jest znacznie wyższa obszarowo od średniej w województwie mazowieckim i wynosi 10,23 ha. Jeżeli chodzi o liczbę dróg to jest ona zbliżona do średniej powiatowej.

Przebiegają tędy dwie drogi wojewódzkie, nie brakuje także dróg powiatowych i gminnych. Teren gminy Boguty–Piątki podzielono na 28 sołectw, na które składa się 54 wsie. Centralnym punktem działalności usługowej i społecznej jest miejscowość Boguty–Pianki.