Fotowoltaika czyli panele słoneczne dla mieszkańców

Obecnie dostępne są ogólnopolskie propozycje wsparcia działań proekologicznych. Osoby, które chciałyby zamontować panele słoneczne do produkcji prądu mogą skorzystać z preferencyjnych kredytów i ulg podatkowych. Nie są przewidywane dodatkowe programy wsparcia. Uznaje się, że fotowoltaika jest na tyle tania i tak szybko się zwraca, że każdy może podjąć taką decyzję, aby panele słoneczne zamontować dla swojego gospodarstwa domowego.

Fotowoltaika zwraca się szybko.

Wszystko zależy od tego jakie mamy zapotrzebowanie na prąd. Odczytać to można z rachunku za energię elektryczną, gdzie podana jest wartość za poprzedni rok. W sprawie wyceny zestawu fotowoltaiki można kontaktować się z firmą z tego regionu, która wykona projekt i dokona montażu (np. GT.instal – nowoczesne instalacje)


Ulga podatkowa na panele słoneczne, fotowoltaikę

Popularna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł.

To definitywnie umożliwia obniżenie poniesionego za panele słoneczne kosztu o wysokość tego podatku. W takiej sytuacji inwestor nie musiał płacić z tytułu podatku ani złotówki. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Ulga na fotowoltaikę z tytułu podatku dochodowego

Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł.

Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.

Urząd Gminy Brańszczyk, telefon i adres

Urząd Gminy w Brańszczyku
ul. Jana Pawła II 45
07–221 Brańszczyk
tel./fax +48 29/ 679 40 40, 679 40 41, 679 40 48
e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
strona internetowa: www.branszczyk.pl

Wsparcie z programu „Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze jest programem ułatwiającym zmniejszenie lub całkowite wykluczenie emisji pyłów obecnych w powietrzu w trakcie spalania paliw w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu.

Dodatkowe środki możemy otrzymać na następujące zadania:

a) Wymianę stolarki drzwiowej i okiennej

b) Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne

c) Wymianę starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych

d) Docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych

e) Instalacje w postaci wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła

Inną, ciekawą opcją dostępną na rynku jest pożyczka PKO BP na zakup instalacji fotowoltaicznych z oprocentowaniem zmiennym wynoszącym 4,99% oraz prowizją 0,99%. Możemy starać się o kwotę od 1000 zł do nawet 50 000 zł. Co najważniejsze, całą pożyczkę możemy przeznaczyć na kupno oraz montaż paneli słonecznych. PKO Bank Polski swoją ofertę pożyczek kieruje do nowych oraz stałych klientów. Podstawowym warunkiem otrzymania ekopożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99% jest dostarczenie faktur potwierdzających nabycie urządzeń fotowoltaicznych za sumę wynoszącą przynajmniej 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów bank daje trzy miesiące liczone od dnia otrzymania pomocy. W razie niedopilnowania terminu musimy liczyć się z nałożeniem znacznie wyższego oprocentowania zgodnego z aktualnym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%.

Najważniejsze cechy ekopożyczki PKO Banku Polskiego

Lokalizacja, tereny inwestycyjne

Gmina Brańszczyk zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim. To właśnie tędy przebiega droga pełniąca rolę ważnego punktu komunikacyjnego na trasie Warszawa – Białystok. Tereny te zamieszkuje około 8457 mieszkańców.

Położenie gminy jest dogodne jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju inwestycje na tym terenie. Zapewnia to również sieć asfaltowych dróg gminnych, bliskie sąsiedztwo centralnego punktu w regionie miasta Wyszków oraz ekologiczne tereny pozwalające na prowadzenie wielu różnorakich działalności związanych z dbałością o środowisko naturalne.

Znajdziemy tu zarówno tereny pod budowę drobnych zakładów rzemieślniczych, jak i tych przeznaczonych pod domy jednorodzinne i wielorodzinne. Dobrze rozwinięta infrastruktura w postaci pełnego dostępu do wodociągów, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu oraz sieci telekomunikacyjnej pozwala na szereg inwestycji agroturystycznych.

Historia gminy Brańszczyk

Początki miejscowego osadnictwa datuje się na wiek XII, kiedy to tereny te pełniły rolę głównego szlaku dla wymiany towarów na terenie Polski. Towary transportowano dwiema drogami: wodną (wzdłuż Bugu) oraz lądową. Według historycznych zapisów ówczesne okolice Brańszczyka były dużym szlakiem handlowym jeszcze z okresu panowania rzymskiego.

Dowodem tej tezy ma być odnalezione na tych terenach (Tuchlin) cmentarzysko z I wieku p.n.e. Najstarsza miejscowość Brańszczyk będąca dziś nazwą gminy wielokrotnie się zmieniała na przestrzeni lat. Włodarze tych ziem wiele razy zmieniali ją z Brańszczyka na Brańsk, Brańsko, wracając to raz do starego nazewnictwa, to raz do obecnego.

Według przewidywań historyków nazwę Brańszczyk zaczerpnięto od słowa bronić, gdyż teren ten z powodzeniem nadawał się do pełnienia roli punktu obronnego. Interesujący jest fakt, iż w latach 1203 – 1235 ówczesne Brańsko pełniło znacznie bardziej istotną rolę niż Wyszków. Widoczne było to wyraźnie po cenach, które przyszło płacić handlarzom za przekroczenie rzeki Bug. Dla Wyszkowa ustalono cenę 12 kruszców soli, z kolei dla Brańska aż 30.

Osadnictwo, szlaki handlowe

Głównym produktem przekraczającym handlowy szlak była właśnie sól oraz skóry zwierząt futerkowych. W tymże okresie rozwijało się miejscowe osadnictwo, wraz z wioskami nadbużańskimi ulokowanymi głównie w centralnych punktach na tych terenach. Rozwój tych terenów był możliwy dzięki dużej ilości naturalnych złóż i produktów.

Mieszkańcy Brańszczyka sprzedawali miód, skóry, łój, wosk, plaż oraz popiół. Żywność zapewniały lokalne gęste lasy oraz akweny wodne pełne dzikiej zwierzyny i ryb. Niestety nie wszystkie zapisy zachowały się do dziś, a historia regionu i gminy Brańszczyk nie jest znana w pełni. Zadziwiający jest fakt, iż mogli tędy przemieszczać się niegdyś narody związane z okresem rzymskiego panowania. Świadczą o tym „groby kloszowe” pochodzące jeszcze z epoki żelaza.

Miejscowość Brańszczyk straciła z czasem swoje silne wpływy ze względu na liczne napady i niełatwe warunki do życia. Osadnicy coraz częściej rezygnowali z przeprowadzania się w ten region kraju, co odbiło się na pozycji miejscowości. Większa liczba ludności w innych osadach spowodowała, iż Kamieńczyk, Brok, czy Wyszków otrzymały prawa miejskie znacznie wcześniej. Z kolei Brańszczyk pełnił ówcześnie rolę zwykłej wsi.