Panele fotowoltaiczne – gdzie zamówić?

Popularność fotowoltaiki rośnie ze względu na coraz niższe koszty oraz podwyżki cen energii elektrycznej. Taka inwestycja jest w stanie zwrócić się w przeciągi kilku lat. Ten fakt, iż jest to inwestycja bardzo opłacalna powoduje, że na dziś nie stosuje się żadnych specjalnych dotacji na zakup paneli fotowoltaicznych. Można skorzystać ze specjalnych kredytów na zakup fotowoltaiki, a także zdobyć ulgę w podatku.


Zapraszamy do skorzystania z naszego serwisu internetowego, gdzie znajdą Państwo profesjonalnego dostawcę i montera paneli słonecznych. Zgłaszając się do takiej firmy uzyskają Państwo pomoc w załatwieniu wszelkich formalności. Zapoznaj się z ofertą na fotowoltaikę w Twoim regionie.

Montaż paneli słonecznych na dachu budynku

Urząd Gminy i Miasta w Chorzelach – kontakt

Urząd Miasta i Gminy Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
tel. 29 751 65 40
e-mail: sekretariat@chorzele.pl
strona internetowa: www.chorzele.pl

Rozwój oraz potencjał energetyczny regionu

Gmina Chorzele jest zlokalizowana na granicy Mazowsza, w powiecie przasnyskim. Jest to region zasobny w dużą ilość gruntów, gdyż całkowita powierzchnia regionu zajmuje 371,53 km2. Tereny te zamieszkuje nieco ponad 10 tys. osób. Miejsce to jest określane mianem Niziny Północnomazowieckiej, gdzie spotykają się dwa subregiony: Równina Kurpiowska i Wzniesienie Mławskie.

Centrum życia społecznego i gospodarczego gminy jest miasto Chorzele, zlokalizowane w odległości niespełna 140 kilometrów od stolicy Polski oraz przy drodze krajowej nr 57 wiodącej z Pułtuska do Bartoszyc. Region ten jest doskonałym miejscem do prowadzenia szeroko zakrojonych inwestycji, znajdziemy tu szlak transportowy łączący tereny Warmii i Mazur. Dogodne warunki dotyczą przede wszystkim firm zajmujących się turystyką, gastronomią oraz transportem.

Mimo obecności szerokich pasm równinnych, miejsce to jest doskonałym wyborem jeżeli chodzi o prowadzenie inwestycji zmierzających do pozyskiwania „zielonej energii”. Stosunkowo wysokie wzniesienia powyżej 200m n.p.m stanowią bardzo dobrą bazę pod farmy wiatrowe. Region posiada także szereg walorów środowiskowych do prowadzenia agroturystyki. Wynika to z lokalizacji i obecności w gminie Chorzele Gór Dębowych na jednym krańcu i Doliny Płodownicy i Omulwi na drugim. Znajdziemy tu ciszę i odpoczniemy od miejskiego zgiełku. Stosunkowo czyste, rozległe tereny są obszarem umożliwiającym prowadzenie biznesu ukierunkowanego na turystykę. Funkcjonują tu również dwa zakłady przetwarzające mleko: Bel Polska sp. z.o.o. oraz SM Mazowsze.

Rolnictwo prowadzone głównie przed gospodarstwa indywidualne ukierunkowane jest hodowlę bydła mlecznego. Zarówno zakłady produkcyjne, jak i gospodarstwa decydują się na modernizację zmierzającą do osiągania jeszcze lepszych efektów. Za rozwojem tej gałęzi gospodarki, idzie także budownictwo drogowe oraz tworzenie warunków dla inwestorów przy zachowaniu walorów środowiskowych. Ogromną inwestycją w ostatnich latach prowadzoną przez gminę Chorzele było wybudowanie oczyszczalni ścieków, która pochłonęła 10,5 mln złotych.

Zarys historyczny

Obszar regionu chorzelskiego jest od wieków obecny na mapach i w historycznych zapisach. Ziemie te pełniły punkt graniczny pomiędzy Księstwem Mazowieckim, a Zakonem Krzyżackim. Granica przebiegała przez linię na rzece Orzyc w 1343 roku. Miejsce to było punktem przejmowanym przez kolejne władze pełniące rolę wczesnych samorządów terytorialnych.

Co ciekawe, szereg ówczesnych zaborów nie zmienił granicy. Stało się to dopiero wraz z rozpoczęciem II wojny światowej w 1939 roku. Część zapisów z historii uznaje granicę na Orzycu jako jedną z najtrwalszych na terenie Europy. Zachowano ją w niezmienionej formie przez 600 lat.


Ulga podatkowa na fotowoltaikę

Popularna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to działa? Osoba, która korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczała wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku, rolnik musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z funkcjonującą ulgą, wybrał on możliwość obniżenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł.

Finalnie pozwala to zmniejszyć poniesione na fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu właściciel gospodarstwa rolnego nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Inna forma zniżki (ulgi) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

Pełne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł.

W takiej sytuacji trzeba by zapłacić 18% podatku od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Wykorzystujesz jednak ulgę podatkową, czyli odliczenie wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który należy w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.

Rządowy system wsparcia instalacji PV: program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze umożliwia ograniczenie lub całkowite wykluczenie emisji pyłów obecnych w atmosferze poprzez proces spalania w przydomowych piecach. Priorytetowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również dbać o środowisko naturalne. Pomoc finansową można otrzymać w formie dotacji lub pożyczki. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu.

Jedną z wartych uwagi ofert dostępnych na rynku jest pożyczka PKO BP na zakup instalacji fotowoltaicznych z oprocentowaniem zmiennym 4,99% oraz prowizją 0,99%. Możemy starać się o kwotę od 1000 zł do nawet 50 000 zł. Co najważniejsze, całą pożyczkę możemy przeznaczyć na kupno oraz montaż paneli słonecznych. Głównym warunkiem otrzymania ekopożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99% jest przekazanie faktur potwierdzających nabycie urządzeń fotowoltaicznych na kwotę wynoszącą minimum 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od daty otrzymania wsparcia. W przypadku niedopilnowania terminu należy pamiętać, iż zostanie naliczone wyższe oprocentowanie zgodnie z aktualnym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%.