Panele słoneczne-fotowoltaika i jej finansowanie

Panele słoneczne zyskują zainteresowanie coraz większej liczby osób. Fotowoltaika daje możliwość zmniejszenia rachunków za prąd tak, co przekłada się na opłacalność ekonomiczną inwestycji. Z tego rozwiązania korzystają zarówno mieszkańcy domów jednorodzinnych, jak i właściciele gospodarstw rolnych (czytaj więcej: fotowoltaika dla rolników).

Aktualnie nie są dostępne programy wspierające inwestycje w fotowoltaikę w domach prywatnych. Można natomiast skorzystać z dogodnego kredytowania na zakup paneli słonecznych oraz jest możliwość odliczenia zakupu od podatku (rolnego i dochodowego).

Wsparcie obejmuje również gospodarstwa rolne, gdzie rolnik będący płatnikiem VAT ma prawo do uzyskania zwrotu podatku z tytułu kupna paneli fotowoltaicznych. Sprawdź listę firm zajmujących się montażem fotowoltaiki w Twoim regionie.

Wsparcie instalacji fotowoltaicznych, czyli program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program zmierzający do obniżenia emisji pyłów obecnych w atmosferze powstających podczas spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Środki pieniężne można otrzymać w formie pożyczki lub dotacji.

Przykładowa instalacja fotowoltaiczna na dachach obiektów mieszkalnych

Głównym warunkiem starania się o finansowe wsparcie dla budynków są zadania takie jak: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu. W ramach programu możemy starać się o dofinansowanie dla: wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła, instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych, docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych.

Ulga podatkowa na fotowoltaikę

Dogodna ulga przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Przykład: Rolnik korzystający z usług firmy oferującej panele słoneczne nabył instalację fotowoltaiczną za kwotę 60 000. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 000. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 000 zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 000. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 000 zł.

Rolnikowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 000 zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 000. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z ratą miesięczną 1 000 zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – skuteczna ulga dla fotowoltaiki

Najwyższe możliwe odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł.

W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Od dochodu 60 000 zł odejmujemy wartość inwestycji (53 000 zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku. Skontaktuj się z firmą zajmującą się kompleksową instalacją paneli słonecznych.

Kontakt do Urzędu Gminy Czerwonka

Urząd Gminy w Czerwonce
06-232 Czerwonka
tel. (029) 71-79-505
e-mail: urzadgminy@czerwonka.pl
strona internetowa: www.czerwonka.pl

Gmina Czerwonka w pigułce

Gmina Czerwonka położona jest w powiecie makowskim, w województwie mazowieckim. Powierzchnię o rozpiętości 110 km2 zamieszkuje niespełna 2700 osób. Podstawowy dochód i aspekt biznesowy jest związany z prowadzeniem działalności rolniczej i turystycznej. Oczywiście w miejscu tym zaszywają się turyści zmęczeni miejskim zgiełkiem, ale także osoby zainteresowane postawieniem domu w otoczeniu łąk i kompleksów leśnych.

Gospodarka i położenie

Przemawia za tym dogodna lokalizacja w bliskim sąsiedztwie większych miast: Warszawy (100 km), Ostrołęki (45 km) oraz Ciechanowa (35 km). Znajdziemy tu niemal w pełni asfaltową sieć dróg gminnych. Działki budowlane pod inwestycje oraz budowę obiektów mieszkalnych są wyposażone w niezbędne media (wodociągi, kanalizację, sieć teleinformatyczną). Z tej możliwości korzystają bardzo chętnie nowi mieszkańcy gminy Czerwonka, którzy na przestrzeni ostatnich lat otrzymali kilkaset pozwoleń na budowę.

W bliskim sąsiedztwie położona jest szkoła podstawowa zapewniająca dostęp dzieci i młodzieży do edukacji. Istotnie nie brakuje też wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych napędzających miejscowy rozwój jeszcze bardziej. Znajdziemy tu kilkaset gospodarstw rolnych o przeciętnej wielkości 8 ha. Nie brakuje również terenów leśnych stanowiących 40 procent całej powierzchni. Jeśli chodzi o działalność gospodarczą to królują tu małe i średnie firmy, jest ich około stu. Należy także wspomnieć o przebiegającej tędy drodze krajowej nr 60 na trasie Płock – Ciechanów – Maków Mazowiecki – Ostrów Mazowiecka – Białystok. Jest to swojego rodzaju duży trakt komunikacyjny łączący wschodnią i zachodnią Europę.

Rys historyczny

Informacje o istnieniu na terenie gminy Czerownka słabo rozwiniętego osadnictwa pochodzą z okresu epoki kamienia. Pierwsze nieco bardziej rozwinięte osady przypadają na okres między XI i XIII wiekiem, życie społeczne skupiało się na terenach dzisiejszej wsi Ponikiew oraz Zawady. Rozwijające się osadnictwo w XIV i XV wieku doprowadziło do pojawienia się na tych terenach drobnej szlachty, która zamieszkiwała w pobliżu wsi Czerwonka. W 1526 roku ziemie te włączono w poczet województwa mazowieckiego. Religijni mieszkańcy korzystali z kościoła neogotyckiego, który trzeba było regularnie odbudowywać w związku z działaniami wojennymi na tych terenach.

Pierwotna świątynia wykonana była z drewna, znajdowała się we wsi Zawady Ponikiew na niewielkim wzniesieniu. Miejsce to było świadkiem wielu historycznych zdarzeń z XV i XVIII wieku. Pod koniec XVIII wieku odbudowę sfinansowano dzięki fundacji p. Zawadzkiego – rotmistrza chorągwi janczarskiej. W trakcie działań wojennych obiekt został przekształcony przez Niemców na punkt obserwacyjny. Tuż po wojnie ponownie rozpoczęto odbudowę kościoła, który finalnie należy do parafii w Różanie. Ziemie gminy Czerwonka po jednym z rozbiorów Polski przyłączono do Prus. Z czasem tereny zostały ponownie włączone w poczet Polski, a reforma administracyjna w latach 90. pozwoliła na stworzenie samorządu i stabilny rozwój aż do dziś.