Dane kontaktowe do Urzędu Gminy w Kadzidle

Urząd Gminy Kadzidło
07-420 Kadzidło
ul. Targowa 4
tel. (29) 761-80-16
e-mail: gmina@kadzidlo.pl
strona internetowa: www.kadzidlo.pl

Inwestycja w fotowoltaikę – program „Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze jest programem pozwalającym na ograniczenie lub całkowite wykluczenie emisji pyłów obecnych w atmosferze poprzez proces spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu. Zobacz gdzie zamówić fotowoltaikę dla gospodarstwa rolnego, firmy, domu.

W ramach programu możemy starać się o dofinansowanie do:

a) Wymiany stolarki drzwiowej i okiennej b) Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne c) Wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych d) Docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych e) Instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła

Ulga podatkowa na fotowoltaikę

Popularna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce?

Przykład 1

Rolnik nabył instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku.

Przykład 2

Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat. Skorzystaj z wykazu atrakcyjnych ofert na montaż paneli słonecznych.

Inny przykład ulgi na zakup i montaż paneli słonecznych

Maksymalne odliczenie wysokości kosztów całej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: Przez rok klient pobierał dochody na łączną sumę 60 tys. zł, z kolei suma przeznaczona na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takim wypadku trzeba zapłacić 18% podatku od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł.

Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.

Poglądowy proces montażu paneli słonecznych

Położenie gminy Kadzidło

Gmina Kadzidło jest największą pod względem powierzchni gminą powiatu ostrołęckiego. Jest ona zlokalizowana na terenie województwa mazowieckiego w jego północnej części i zajmuje teren o powierzchni 259 km2. Aktualnie tereny te zamieszkuje +/- 11 437 osób. Jeżeli chodzi o tutejsze tereny to możemy wyróżnić następujące wielkości kilometrowe i procentowe siedlisk dla poszczególnych obszarów: użytki rolne – 140 km2 (55% to obszary użytków zielonych), lasy – 100 km2 (40% obszaru gminy). Gmina Kadzidło znajduje się w samym centrum Puszczy Zielonej należącej do Puszczy Kurpiowskiej.

Losy ziem polskich-początki

Historia wsi Kadzidło jest o tyle ciekawa, iż głoszone przez etnografów historie mówią o położonych niegdyś na tych ziemiach złożach bursztynu. Tutejsi rzemieślnicy obrabiali bursztyn, a powstałe w trakcie pracy resztki wykorzystywano jako kościelne kadziło po zmieszaniu ich z jałowcem. Inne zapisy głoszą o wykorzystywaniu pozostałości bursztynu w czasie rodzinnych spotkań przy ognisku. Wówczas osoby przebywające w bliskiej okolicy otaczał magiczny zapach dymu, stąd też przyjęła się lokalna nazwa „kadzidlaki”. Gmina Kadzidło może poszczycić się bogatą kulturą związaną z kurpiowszczyzną, zarówno jeżeli chodzi o język, jak i o sztukę. Tutejsi rzemieślnicy i lokalni artyści specjalizują się w tworzeniu ozdób i zdobień (palm, wycinanek kurpiowskich, szyciu strojów, hafciarstwie, tworzeniu kwiatów z bibuły, wypiekaniu pieczywa obrzędowego, czy koronkarstwie).

Piękne tereny kurpiowszczyzny przyciągają nowych mieszkańców, którzy mogą liczyć na zakup działek budowlanych posiadających pełne uzbrojenie wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe oraz telefoniczne. Tereny te stanowią także fantastyczne miejsce do kontemplowania przyrody. Znajdziemy tu szeroki kompleks lasów, bogatą faunę i florę umożliwiającą prowadzenie turystyki zarówno pieszej, rowerowej, jak i kajakowej. Gminne krajobrazy przecinają trzy rzeki: Omulew, Rozoga oraz Szkwa. Swoje kubki smakowe zaspokoją tu również przyjezdni spragnieni lokalnych smaków, które odnajdą w miejscowych barach Impresja oraz Szafirek.

Gmina Kadzidło jest organizatorem szeregu wydarzeń kulturalno – rozrywkowych. To właśnie tutaj każdego roku odbywa się znany w całym kraju Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Wesele Kurpiowskie”. Z pozoru niewielka impreza regionalna stała się z biegiem lat wizytówką gminy oraz przyciąga coraz to nowe zespoły. Na scenie festiwalu pojawiają się zespoły ludowe pieśni i tańca z okolicznych miejscowości, ale też z państw rozsianych po całym świecie: Chorwacji, Macedonii, Grecji, Serbii, Litwy, czy Indonezji. Polscy artyści bardzo chętnie goszczą na rozległych terenach kurpiowszczyzny, na tutejszej scenie stali muzycy oraz wokaliści z zespołów takich jak: Czerwone Gitary, Lady Pank, Brathanki, Szwagierkolaska, czy Lemon.

Krótki rys historii i rozwoju gminy

Wieś Kadzidło stanowi podwaliny istniejącej dziś gminy występującej pod tą samą nazwą. Początek istnienia wsi datuje się na I połowę XVIII wieku. Obecny silny rozwój gminy Kadzidło byłby niemożliwy, gdyby nie upór i działania przypadające na lata 60. Wówczas na tychże terenach poczyniono szereg inwestycji m.in. utworzono Spółdzielnię Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Kurpianka”, wybudowano szkołę „Tysiąclatkę”. Czynnikiem decydującym o obecnym kształcie Kadzidła była niewątpliwie reforma władz administracyjnych, która nadała tym terenom status gminy. To właśnie wtedy rozpoczął się okres „mlekiem i miodem płynący”.

Na terenie gminy Kadzidło utworzono dom handlowy GS, poprowadzono wodociągi, ulice zostały wyposażone w oświetlenie elektryczne. W 1976 roku utworzono Wieczorowe Technikum Rolnicze Zaoczne Liceum Zawodowe oraz Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Powstał tu także stadion, który dał szczególną uciechę młodzieży oraz sportowym kibicom. Dla tutejszego dorobku artystycznego kluczowym momentem było utworzenie w 2009 roku Centrum Kultury Kurpiowskiej. Umożliwiło to prowadzenie działań zmierzających do promocji artystów oraz ukazania dorobku kultury pochodzącego z gminy Kadzidło.

Zabytki oraz przyroda

Tutejsze tereny posiadają kilka obiektów stanowiących atrakcję dla zwiedzających. Są to głównie obiekty sakralne, ale nie tylko. Wśród nich znajdziemy chociażby kościół w Kadzidle z czasów neobaroku z renesansowym ołtarzem, kościół w Dąbrówce z 1781 roku, Pomnik Szwedzki w Kadzidle pochodzących z lat 50. XX wieku, Skansen (Zagrodę Kurpiowską w Kadzidle), Izbę Pamięci Czesławy Konopkówny w Kadzidle. Gmina Kadzidło stanowi też miejsce dla dwóch rezerwatów: Rezerwatu torfowiskowego Karaska położonego we wsi Piasecznia oraz Rezerwatu leśnego Podgórze.