Ulga podatkowa na panele słoneczne, fotowoltaikę

Dogodna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od nałożonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł.

Pozwala to efektywnie zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25-procentowa ulga podatkowa dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat. Czytaj więcej o ekologicznych instalacjach PV.

Ulgi na panele słoneczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł. Z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł.

Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku. Cały proces montażu fotowoltaiki warto powierzyć profesjonalnym firmom. Zobacz ofertę GT.instal.

Adres i telefon do Urzędu Gminy Krasne

 Urząd Gminy Krasne
ul. Mickiewicza 23
06-408 Krasne
tel. (23) 671 00 17
e-mail: ug_krasne@krasne.pl
strona internetowa: www.krasne.pl

Program Czyste Powietrze dofinansuje zakup fotowoltaiki i nie tylko

Czyste Powietrze jest programem pozwalającym na ograniczenie lub całkowite wykluczenie emisji pyłów obecnych w atmosferze poprzez proces spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu.


Gmina Krasne położona jest w powiecie przasnyskim, w województwie mazowieckim. Obszar o powierzchni 10 094 ha zamieszkuje niespełna 4 tys. osób. Tereny te sąsiadują z następującymi gminami: Przasnysz i Czernice Borowe w powiecie przasnyskim, Opinogóra i Gołymin w powiecie ciechanowskim oraz Karniewo, Płoniawy – Bramura w powiecie makowskim. Obszar gminy Krasne został podzielony na 53 miejscowości.

Gospodarka, środowisko, rozwój

Przeważający obszar gruntów rolnych skłania tutejszych mieszkańców do prowadzenia gospodarstw indywidualnych trudniących się uprawą warzyw, zbóż oraz hodowli bydła. Nie znajdziemy tu dużego zróżnicowania gleb, dominują gleby brunatne i czarnoziemy. Charakteryzują się one dużą zasobnością w składniki mineralne. Rolnicy korzystają z upraw pszenicy, żyta, pszenżyta, buraków cukrowych, ziemniaków, jęczmienia, czy rzepaku. Kompleksy leśne stanowią zaledwie 5% całej powierzchni, znajdziemy tu lasy wilgotne oraz lasy świeże wilgotne.

Tereny przecinają rzeki Pełta oraz Narew. Jeżeli chodzi o rozwój regionu to nie gmina Krasne nie posiada dużych zakładów przemysłowych, a działalność mieszkańców jest ukierunkowana na sektor drobnego handlu i usług. Liczne, niezagospodarowane tereny stanowią wyzwanie dla inwestorów decydujących się na prowadzenie działalności właśnie tutaj. Nie brakuje również otwartych przestrzeni takich jak łąki, co może w przyszłości decydować o tworzeniu w tym miejscu instalacji słonecznych pozyskujących darmową energię dla lokalnych gospodarstw. To właśnie nowoczesne działania z zakresu wdrażania „zielonej energii” mogą poprawić ekonomię na gminnych terenach.

Rys historyczny

Nazwa gminy Krasne pochodzi od rodu Krasińskich, którzy niegdyś dzierżyli panowanie nad tutejszymi ziemiami. Wszystkie pobliskie wsi zostały wykupione lub też ich władanie wynikało ze ślubów licznej rodziny. Region ten zawdzięcza swój silny rozwój w XIX wieku staraniom hrabiego Ludwika Krasińskiego, który zdecydował się na stworzenie w tym miejscu założenia pałacowo – parkowego. Rozpoczęto na tym terenie dochodową uprawę buraków cukrowych, które były przetwarzane w miejscowej cukrowni także ufundowanej przez hrabiego. Kolejną inwestycją rodu Krasińskich była budowa kolejki wąskotorowej, która połączyła ciągiem transportowym powiat przasnyski z ciechanowskim.

Mieszkańcy mają prawo nie pamiętać tego okresu, jednak ciekawostką jest fakt, iż w Krasnem już w 1857 roku istniała stadnina koni krwi angielskiej. Z czasem tereny te zmieniły właściciela ze względu na ślub Marii Ludwiki (córka hrabiego) z księciem Adamem Czartoryskim. Jedną z decyzji ówczesnego zarządcy Ericha Kocha było zburzenie dawnego pałacu Krasińskich i postawienie w tym miejscu własnego pałacu. Ziemie te nie bez szwanku pozostawiła II wojna światowa. Z czasem udało się odbudować pobliskie wsie, a w 1987 roku na nowo otwarto stadninę koni, działającą po dziś dzień.