Gmina Miastkowo zlokalizowana jest w powiecie łomżyńskim, w województwie podlaskim. Całkowita powierzchnia regionu to 115 km2, na której zamieszkuje około 4500 osób. W odróżnieniu do gmin ulokowanych w okolicy, główną obok rolnictwa gałęzią gospodarki jest przetwórstwo drzewne. Nie brakuje tu również baz noclegowych w postaci gospodarstw agroturystycznych oraz drobnych firm oferujących usługi. Znajdziemy tu sklepy spożywcze i chemiczne, piekarnie, stację benzynową, placówkę pocztową oraz ośrodek zdrowia.


Lokalizacja gminy

Kontakt do Urzędu Gminy w Miastkowie

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo
tel. (86) 217 48 78, fax 217 48 23
e-mail: gmina.miastkowo@vp.pl
strona internetowa: www.miastkowo.pl

Sfinansuj instalację PV dzięki ulgom podatkowym dla osób fizycznych

Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł.

Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.

Forma ulg podatkowych na panele słoneczne dotyczy również rolników

Popularna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku.

Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Zarys historyczny

Pierwszy zapis o istnieniu osady na tych terenach pochodzi z 1413 roku, mieszkali tu ówcześnie książęta mazowieccy. Z czasem zmieniali się jedynie dzierżawcy oraz sposób zarządzania i prowadzenia gospodarki na tym terenie. Niegdyś główny dochód mieszkańców stanowiła praca w dwóch młynach „u Chociowskiego” oraz „u Jarki. Kolejne lata to okres zaboru Polski, kiedy to ziemie te włączono w poczet Prus. Przekształcono tereny w landy, dopiero w latach 20. XIX wieku Miastkowo mianowano jako wieś rządową. Zaczęto wówczas prace nad utworzeniem ciągu komunikacyjnego łączącego okoliczne tereny. W tym okresie przebiegał tamtędy odcinek łączący Łomżę z Ostrołęką właśnie przez Miastków.

Oddanie do użytku traktu w 1828 roku przyczyniło się do diametralnej zmiany regionu jeżeli chodzi o rozwój. Przyjezdni coraz chętniej korzystali z możliwości osiedlania się na tym terenie. Ówcześni włodarze w 1885 roku oddali do użytku sąd gminny, szkołę oraz urząd gminy. W tamtym okresie we wsi zamieszkiwało niespełna 490 mieszkańców. Niestety stan ten nie utrzymał się długo ze względu na I wojnę światową, która przyniosła szereg dramatycznych zdarzeń. W 1915 roku część wsi została spalona przez armię rosyjską. Następnie w okolicznych wsiach kwaterowała armia niemiecka, która dopełniła dzieła zniszczenia. Dalsze losy to wpływ II wojny światowej, w jej wyniku region utracił wielu mieszkańców, a pozostali rozpoczęli mozolną odbudowę ze zgliszcz. Z czasem reforma administracyjna z 1998 roku nadała gminie Miastkowo możliwość stworzenia lokalnego samorządu dbającego o przyszłość okolicznych terenów.

Zabytki oraz rozrywka

Bogata historia gminy Miastkowo pozostawiła po sobie szereg zabytkowych obiektów, które są chętnie wybierane przez podróżników. Znajdziemy tu przede wszystkim budynki o stylu klasycystycznym pochodzące z lat 1825 – 1863 takie jak Dróżniczówkę, kościół parafialny pw. Matki Boskiej Różańcowej. Znajdziemy tu również pozostałości po zespole dworsko – parkowym, młyn wodny Stanisława Łuby z 1815 roku. Wartą uwagi jest też kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepomucena w Tarnowie oraz kaplica grobowa rodziny Grochowskich w stylu neogotyckim. Przyjezdni w to miejsce turyści chętnie biorą udział w corocznym jarmarku żniwnym, targach artystycznych z rękodzieła, czy biesiadzie pod nazwą „Wiejskie Rarytasy Kulinarne”.


Czyste Powietrze-dogodne dofinansowanie kotłów, pieców i instalacji fotowoltaicznych

Czyste Powietrze jest programem pozwalającym na ograniczenie lub całkowite wykluczenie emisji pyłów obecnych w atmosferze poprzez proces spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu.

Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu. W ramach programu możemy starać się o dofinansowanie dla: 1. Wymiany stolarki drzwiowej i okiennej 2. Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne 3. Wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych 4. Docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych 5. Instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła.