Gmina wiejska Młynarze zlokalizowana jest w powiecie makowskim, w środkowo – północnej części Mazowsza. Teren o powierzchni całkowitej 75,04 km2 zamieszkuje zaledwie 1700 osób, wynik ten plasuje gminę jako najmniejszą pod kątem liczby mieszkańców wśród gmin województwa mazowieckiego.

Zadzwoń i skontaktuj się z Urzędem Gminy w Młynarzach

Urząd Gminy w Młynarzach
ul. Ostrołęcka 7
06-231 Młynarze
tel./fax (29) 768-00-62
e-mail: ugmlynarze@post.pl

Program Czyste Powietrze-dofinansowanie do fotowoltaiki także w gminie Młynarze

Czyste Powietrze jest programem pozwalającym na zmniejszenie lub zupełne wykluczenie pyłów wytwarzanych do atmosfery podczas spalania paliw stałych w piecach domowych. Przy pomocy programu możliwa jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to generować mniejsze koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Dodatkowe środki otrzymujemy w formie dotacji lub pożyczki. Podstawowym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Zobacz zestawy fotowoltaiki dostępne na rynku.

Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu. Pomoc finansową możemy otrzymać na między innymi: 1. Wymianę stolarki drzwiowej i okiennej 2. Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne 3. Wymianę starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych 4. Docieplenie przegród w obiektach mieszkalnych 5. Instalację wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła

Niewielka instalacja paneli słonecznych

Rolniku, wybierz ulgę podatkową dla instalacji PV, paneli słonecznych

W przypadku ulgi dla rolników możemy skorzystać z odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Jest to 25-procentowe odliczenie, którego działanie obrazują poniższe przykłady. Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł.

To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Inwestycje fotowoltaiczne dzięki ulgom podatkowym dla osób fizycznych

Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.

Charakter gminy

Utrzymanie się mieszkańców na tych terenach jest w dużej mierze uzależnione od rolnictwa. To właśnie ta gałąź gospodarki decyduje o rozwoju całego regionu. Mimo niewielkiej liczby mieszkańców tereny te są doskonałym miejscem pod zabudowę domów jednorodzinnych oraz turystykę w postaci domków letniskowych. Wynika to z obecnej tu zabudowy zagrodowej, w której budynek mieszkalny stanowi jedyny obiekt znajdujący się w oddaleniu od reszty zabudowań. Wbrew pozorom tereny te posiadają bardzo dobrą komunikację, przez teren gminy Młynarze przebiega droga krajowa między Warszawą, a Jeziorami Mazurskimi. Tereny południowo – wschodniej posiadają w związku z tym najlepiej rozwiniętą infrastrukturę techniczną.

Firmy działające w pobliżu tak zlokalizowanych dróg, także powiatowych mogą liczyć na znacznie lepszy rozwój od pozostałej części regionu. Niestety duża część dróg pobocznych nie posiada jeszcze nawierzchni bitumicznej. Ponad połowa mieszkańców (55,2%) gminy Młynarze znajduje zatrudnienie w branży rolniczej, leśnictwie, rybactwie, łowiectwie. Nieco ponad 12% pracuje w budownictwie i przemyśle, branża usługowa (transport, handel, serwisy aut, lokale gastronomiczne, noclegi) stanowi 11%; zaledwie 1,1% osób z regionu znalazło zatrudnienie w branży finansowej (ubezpieczenia, rynek nieruchomości. Najwięcej osób mieszkających w gminie Młynarze pracuje w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Silną gałąź stanowi również przetwórstwo przemysłowe oraz drobny handel detaliczny oraz hurtowy. Dochody przynoszą także znajdujące się tu zakłady naprawy samochodów i motocykli.

Historia regionu

Nie zachowano wielu zapisów mówiących o historii gminy Młynarze. W zapisach znajdziemy zlokalizowanie Młynarzy w 1954 roku na terenie gminy Sieluń. Funkcjonowała tu wówczas Gminna Rada Narodowa zarządzająca piętnastoma sołectwami i 20 wioskami. Gromada przestała istnieć w 1972 roku, wtedy właśnie ziemie weszły w poczet gminy Różan. Nie zmieniło to wiele w skali globalnej, gdyż miejscowość Młynarze wciąż zaliczała się do województwa mazowieckiego i powiatu makowskiego. Kolejny rozdział w historii to rok 1975, kiedy to powstało województwo ostrołęckie, które objęło swoim zasięgiem wszystkie pobliskie wsie. Dopiero po kilkunastu latach w 1992 roku Rada Ministrów zadecydowała o stworzeniu na tych terenach gminy Młynarze.