Położenie gminy Nur i sąsiedztwo dróg

Gmina Nur jest zlokalizowana w powiecie ostrowskim, w północno – wschodniej części Mazowsza. Sąsiadującymi terenami są w województwie mazowieckim miejscowości Ceranów, Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne, Boguty – Pianki, Sterdyń oraz na Podlasiu: Czyżew – Osada i Ciechanowiec. Korzystne położenie jest widoczne po dostępności tras komunikacyjnych. Przebiegają tu dwie istotne ciągi: droga krajowa nr 63 oraz droga wojewódzka nr 694. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 96 km2, na której zamieszkuje niespełna 2900 mieszkańców.

Szukasz finansowania instalacji fotowoltaicznej? Wybierz ekopożyczkę banku PKO BP

Jedną z interesujących ofert dostępnych na rynku jest pożyczka PKO BP na zakup instalacji PV z oprocentowaniem zmiennym 4,99% oraz prowizją 0,99%. Dzięki tej pożyczce możemy otrzymać sumę od 1000 zł do nawet 50 000 zł. Pełną sumę środków możemy przeznaczyć na zakup oraz montaż paneli słonecznych. Jest to wygodna opcja finansowania, który wspiera inwestycje w gospodarstwach domowych dążących do wyposażenia budynków w instalacje fotowoltaiczne. Z oferty banku polskiego mogą korzystać zarówno stali jak i nowi klienci. Zobacz artykuły na temat paneli słonecznych.

Niezbędnym warunkiem otrzymania ekopożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99% jest dostarczenie faktur potwierdzających zakup paneli fotowoltaicznych za sumę wynoszącą minimum 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od dnia otrzymania wsparcia. W razie niedopilnowania terminu musimy liczyć się z nałożeniem znacznie wyższego oprocentowania zgodnego z aktualnym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%.

Urząd Gminy Nur-telefon do sekretariatu oraz adres siedziby

Urząd Gminy Nur
ul. Drohiczyńska 2
07-322 Nur
tel. (86) 277-99-00
e-mail: ugnur@fastmail.pl
strona internetowa: www.gminanur.pl

Opcja upustów, czyli ulgi podatkowe na panele słoneczne dla gospodarstw rolnych

Dogodną opcją finansowania są upusty podatkowe w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Jak w realiach funkcjonuje 25% ulgi podatkowej? Przykład: Rolnik, który korzysta z oferty firmy montującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki musiał płacić wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku.

Panele PV na dachu budynku gospodarczego

W ten sposób klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Prezentujemy również inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Opusty dla osób fizycznych na instalację PV

Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł.

Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takiej sytuacji wynosi aż 9540 zł. Zobacz jakie zestawy fotowoltaiki są dostępne w sprzedaży.


Walory krajobrazowe

Tereny gminy podlegają w dużej mierze ochronie. Funkcjonują tu dwa ważne ośrodki: Nadbużański Park Krajobrazowy oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca. Sam tylko park zawierających część terenów Mazowsza zajmuje powierzchnię 54 139 ha, wraz doliną rzeki Bug i fragmentami gmin Nur i Zaręby Kościelne. Gminny krajobraz nie jest jednak skupiony wyłącznie wokół Parku, który zajmuje na tym terenie około 441 hektarów. Statystycznie jest to niespełna 9% powierzchni całej gminy. Doskonale położone tereny leśne to również bogactwo wszelkiego typu fauny i flory. Perłą okolicznych gmin są dwa pomniki przyrody, które znajdują się ulokowane na terenie gminy Nur: dwa dęby szypułkowe oraz dwa wiązy szypułkowe rosnące w Miejscowości Ołtarze Gołacze. Czystość powietrza tych terenów pozwoliła włączyć całą gminę do obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski.

Gmina Nur i jej przyroda. Źródło:fotopolska

Charakterystyka gospodarcza, usługi, rolnictwo

Tereny gminy Nur nie wyróżniają się zbytnio w skali kraju. Brakuje tu dużych zakładów przemysłowych, nie istnieją żadne przedsiębiorstwa produkcyjne. Podstawową działalnością jaką prowadzą mieszkańcy są obok rolnictwa usługi z nim związane, transport, drobny handel oraz usługi budowlane. Zdecydowana większość podmiotów działających na tym terenie prowadzi swoją działalność lokalnie. Funkcjonuje tu około dziesięciu sklepów spożywczo – przemysłowych rozsianych po wielu miejscowościach. Znajdziemy tu także stację wymiany butli gazowych, stacje chłodzenia mleka, niewielkie zakłady handlowo – usługowe, gospodarstwa agroturystyczne.

Charakterystyka tego obszaru jest typowo rolnicza, występują tu zróżnicowane gleby o stosunkowo dobrej klasie bonitacyjnej III i IV. Dominujące są tu gospodarstwa średniej wielkości, nastawione raczej na jedną działalność. Grunty orne stanowią tu niespełna 80% powierzchni, znacznie mniej łąki (około 17%), grunty pod zabudowę (około 2,5%), sady (0,46%). Podstawowym kierunkiem rozwoju rolnictwa w gminie Nur jest uprawa zbóż i żyta, kukurydzy do kiszonek, buraków cukrowych, lucerny i koniczyny. Zdecydowanie słabiej prezentują się zasiewy pszenicy ozimej i jarej. Jeżeli chodzi o działalność hodowlaną to widzimy rosnącą tendencję do chowu bydła mlecznego. Napotkamy tu gospodarstwa całkiem pokaźnych rozmiarów w miejscowościach Godlewo Wielkie, Nur, Zuzela, Murawskie Nadbużne, Ołowskie, Zaszków, Kramkowo Lipskie, Kamianka – Stokowo i Kossaki. Znajdziemy tu także hodowlę strusi oraz drobiu.