Położenie geograficzne, transport drogami krajowymi

Gmina Olszewo–Borki położona jest w powiecie ostrołęckim i liczy ponad 10 000 mieszkańców. W najbliższym sąsiedztwie gminy leży miasto Ostrołęka, a przez tereny gminne przejeżdżają turyści korzystający z przebiegającej tamtędy drogi krajowej nr 61 na trasie Ostrołęka–Warszawa oraz drogi krajowej nr 53 Ostrołęka–Olsztyn. Dlatego też obszar ten jest coraz chętniej wybierają inwestorzy. Tereny gminy Olszewo–Borki są nierozerwalnie związane z płynącą tamtędy rzeką Omulew oraz licznymi obszarami leśnymi.

Opłacalna inwestycja w fotowoltaikę dzięki ulgom w podatku dochodowym i uldze dla rolników

Ulgi na panele słoneczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Zobacz ofertę firmy GT.instal, która oferuje instalacje fotowoltaiczne także w gminie Olszewo-Borki.

Podatek, który należy zapłacić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę przysługuje prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.

Rozwiązanie dla pozostałych inwestorów wybierających fotowoltaikę

Korzystna ulga inwestycyjna funkcjonuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zobacz gdzie zamówić fotowoltaikę.

Inwestor skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości wykonanej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 000 zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Kontakt i adres Urzędu Gminy Olszewo-Borki

Urząd Gminy Olszewo-Borki
ul. Wł. Broniewskiego 13
07-415 Olszewo-Borki
tel. 29 761 31 07, 29 761 31 82
e-mail. sekretariat@olszewo-borki.pl
strona internetowa: www.olszewo-borki.pl

Zarys historyczny

Według dostępnych dokumentów za początki istnienia miejscowości Olszewo–Borki przyjmuje się końcowe lata XIV wieku, kiedy to na tym terenie funkcjonowały osady utworzone przez księstwo mazowieckie. Przeprowadzały się tu przede wszystkim rodziny drobnej szlachty. Sąsiadującym miejscowościom nadano nazwy takie jak Kruki, Drężewo, Olszewo i zostały one włączone w poczet osady. Nazwa Olszewo swoją nazwę zawdzięcza tutejszym właścicielom ziemskim należącym do rodu Olszewskich. Z czasem ziemie te przyłączono do Królestwa Polskiego, co zapoczątkowało stopniowy rozwój lokalnych terenów. Niestety historyczny los nie był łaskawy także dla gminy Olszewo – Borki, która jeszcze jako osada została zniszczona w trakcie działań wojennych związanych z Potopem Szwedzkim, a następnie rozbiorami kraju oraz I Wojną Światową. Z czasem przekształcenia administracyjne pozwoliły odbudować osadę, którą zamieszkiwało powyżej 1000 mieszkańców.

Miejscowe zabytki

Głównym punktem turystycznym gminy Olszewo-Borki jest tamtejszy drewniany dworek pochodzący z 1928 roku. Ten urokliwy obiekt znajduje się nad rzeką Omulew w miejscowości Przystań. Miejsce to pełniło niegdyś funkcję domu dla Antoniego de Burbone, pochodzącego z rodziny polsko–hiszpańskiej. Obiekt jak na tamte czasy może zadziwiać rozmachem jeżeli chodzi o wymiary i otoczenie. Budynek ma blisko 400 m2 przestrzeni, niegdyś w jego wnętrzu umiejscowiony był nawet basen. Teren wokół budynku to zachwycający kilkuhektarowy park.

Dworek w Przystani, gmina Olszewo-Borki

W gminie Olszewo-Borki znajdziemy również inny zabytek w postaci miejscowej plebanii położonej w Nowej Wsi. Jest to budynek pochodzący już z początku XX wieku i wykonano go na bazie prostokąta wraz z piętrem przypominającym wieżę. Dach pokryto znaną już technologią przy użyciu blachy, natomiast elementy poddasza zachowały swój dawny urok dzięki zastosowaniu drewna. Wzrok przykuwa tu charakterystyczne dla stylu secesyjnego okno, a dokładniej otwór okienny.

Rolnictwo i inwestycje

Podstawowym polem do działania na tychże terenach jest rolnictwo, ale nie brakuje również firm otwierających się w gminie Olszewo–Borki ze względu na dogodną lokalizację. Na rozwój regionu stawiają coraz częściej nowoczesne przedsiębiorstwa związane z gastronomią, rynkiem paliw, salami bankietowymi. Gmina ciągle rozbudowuje sieć kanalizacyjno-wodociągową, powstają nowe drogi asfaltowe, co przekłada się na korzyści związane z otwieraniem działalności gospodarczej właśnie tutaj. Władze gminy na tle innych regionów wyróżniają się zwróceniem w stronę nowoczesnych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii.