Charakterystyka regionu i działalność mieszkańców

Gmina Przytuły położona jest na Podlasiu, w powiecie łomżyńskim. Jej całkowity obszar wynosi 71,18 km2. Tereny te sąsiadują z gminami w województwie podlaskim: Radziłów, Grabowo, Wąsosz, Stawiski i Jedwabne. Podobnie jak w pozostałych miejscowościach regionu, tak i tutaj głównym zajęciem mieszkańców jest rolnictwo. Znajdziemy tu także podmioty trudniące się drobną działalnością usługową i produkcyjną. Użytki rolne zajmują zdecydowaną większość powierzchni (5692 ha), natomiast lasy obejmują obszar 1153 ha.

Telefon i adres Urzędu Gminy w Przytułach

Urząd Gminy Przytuły
ul. Supska 10
18-423 Przytuły
tel./fax (86) 217 70 13
e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl
strona internetowa: www.przytuly.powiatlomzynski.pl

Dotacja na fotowoltaikę w ramach programu Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program ułatwiający ograniczenie lub pełną likwidację emisji pyłów obecnych w atmosferze poprzez proces spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu. Dowiedz się gdzie zamówić fotowoltaikę.

Dzięki programowi możemy otrzymać wsparcie finansowe dla: wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła, wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych, docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych.

Ulga podatkowa na panele słoneczne, pomoc dla rolników

Wygodna ulga podatkowa przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Przysługuje nam 25-procentowe odliczenie. Przykład praktycznego zastosowania: Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 000 zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 000 zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Zapytaj o korzystną ofertę firmę GT.instal.

Warto wziąć pod uwagę inną sytuację, kiedy klient także zakupił instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Ulga podatkowa na fotowoltaikę dla prywatnych domów

Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł.

Wykorzystujesz ulgę podatkową, czyli odliczenie wartości inwestycji w panele PV od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.

Historia regionu i lata obecne

Pierwsze informacje o istnieniu na tych terenach osad pochodzą jeszcze z XII wieku. Świadczą o tym znalezione w miejscowości Pieńki Okopne stare naczynia ceramiczne oraz kości. Dopiero w latach 60 – tych odkryto pierwsze pozostałości zabudowań sprzed blisko 800 lat. Przyjeżdżający tamtędy ludzie zauważali łagodny krajobraz tutejszych dolin i wzgórz, otoczonych lasami i rozległymi polami. Aktualnie wciąż żyją tu starsi mieszkańcy, którzy pamiętają jeszcze stosowanie dawnych technologii. Jest to region, kiedy stare spotyka się z nowym.

Mieszkańcy mogą korzystać z wyremontowanych dróg, sieci teleinformatycznej, przyłączy wodociągowych. Zadbano o wyposażenie gminy Przytuły w dwie stacje benzynowe, placówkę pocztową i bankową. Przyjezdni chętnie korzystają z karczmy, a świeży chleb zapewnia miejscowa piekarnia. O historii tego miejsca na każdym kroku przypominają pamiątkowe zabytki. Znajdziemy tu cmentarz z 1805 roku, gdzie postawiony został pomnik Sybiraków wywiezionych niegdyś do Rosji. Wojskowy cmentarz kryje z kolei mogiły żołnierzy biorących udział w działaniach wojennych prowadzonych w trakcie I i II wojny światowej. Znajdziemy też pomnik upamiętniający bohaterską postawę, który zaprezentowano w trakcie obchodów 90 – lecia odzyskania niepodległości.

Agroturystyka i środowisko

Gmina Przytuły znajduje się w bliskim położeniu szlaku turystycznego ciągnącego się od Łomży, przez Jedwabne, Radziłów, Osowiec, aż na Nowej Kubrze kończąć. Znajdziemy tu jednak zaledwie kilka gospodarstw trudniących się agroturystyką w Wagach oraz Trzaskach. Brakuje tu spektakularnych akwenów, które mogłyby stanowić lepszą ofertę dla podróżujących. Podstawową funkcję turystyczną pełnią tu okoliczne lasy, które w sezonie stanowią nie lada gratkę dla wielbicieli zbierania grzybów i owoców leśnych. Znacznym utrudnieniem korzystania w całego kompleksu leśnego jest fakt, iż znaczny teren lasów jest własnością prywatną.