Lokalizacja w powiecie makowskim i liczba mieszkańców

Gmina Różan zlokalizowana jest w powiecie makowskim, w północno – wschodniej części Mazowsza. Centralnym punktem regionu jest miasto Różan położone na szlaku komunikacyjnym na trasie Warszawa – Suwałki i Ciechanów – Białystok. Tereny te ze względu na położenie geograficzne stanowią doskonałe miejsce do wypoczynku. Na terenie gminy o powierzchni 8410 ha znajdziemy szereg domków letniskowych. W gminie Różan zamieszkuje około 4500 mieszkańców.

Dane kontaktowe-Urząd Gminy Różan

Urząd Miasta i Gminy w Różanie
Pl. Obrońców Różana 3
06-230 Różan
tel. (029) 767-91-20
strona internetowa: www.rozan.eur.pl
e-mail: ugrozan@post.pl

Charakterystyka

Gmina Różan posiada stację uzdatniania wody oraz nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Na tym terenie funkcjonują szkoły, Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury, biblioteka, przedszkole. Patrząc przez pryzmat powiatu makowskiego można stwierdzić, iż gmina ta posiada najbardziej rozwiniętą sieć wodociągowo – kanalizacyjną. Zadbano też o ekologię, w tym celu ulokowano tu wysypisko śmieci i prowadzony jest odbiór posegregowanych odpadów. Jeżeli chodzi o walory środowiskowe to krajobraz sprzyja prowadzeniu szeroko pojętej turystyki. Duże powierzchnie kompleksów leśnych, łąk, obecność strumieni, specyficzna rzeźba terenu sprzyjają wypoczynkowi na łonie natury.

Turystyka w gminie Różan bazuje na wyjazdach weekendowych i urlopach spędzanych w wielu rozsianych po miejscowościach domkach letniskowych. Nie brakuje tu terenów przeznaczonych pod inwestycje wyposażonych we wszelkie niezbędne przyłącza. Lokal gastronomiczny, hotel, inwestycje turystyczne? To wszystko sprawdzi się w tymże regionie. Włodarze gminy zadbali o asfaltowy dojazd do wszystkich wiosek. Przebiega też tędy nitka gazociągu Jamał – Europa, co plasuje region jako jeden z najnowocześniejszych w kraju. Miejscową kulturę propaguje szereg wydarzeń takich jak Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego, Dni Różana, festyny majowe. Rozwój sportu jest możliwy dzięki hali sportowej i rozgrywanych na niej meczach piłki siatkowej i nożnej. Za realizację działań kulturalnych jest także odpowiedzialny Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury, gdzie prowadzono są warsztaty teatralne, dziennikarskie, rzeźbiarskie i plastyczne.

Inwestycja w fotowoltaikę, panele słoneczne w gospodarstwie rolnym

Przykładowa realizacja, montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku gospodarczego

Finansowanie instalacji PV poprzez ekopożyczkę banku PKO

Ciekawą i wartą poznania ofertą finansowania jest pożyczka PKO BP na zakup instalacji fotowoltaicznych z oprocentowaniem zmiennym 4,99% oraz prowizją 0,99%. Możemy starać się o kwotę od 1000 zł do nawet 50 000 zł. Co najważniejsze, całą pożyczkę możemy przeznaczyć na kupno oraz montaż paneli słonecznych. Jest to jeden z instrumentów finansowych, który wspiera inwestycje w gospodarstwach domowych dążących do wyposażenie budynku w instalacje fotowoltaiczne. PKO Bank Polski swoją ofertę pożyczek kieruje do nowych oraz dotychczasowych klientów. W celu otrzymania wsparcia wystarczy zgłosić się do najbliższej placówki banku. Poznaj możliwości jakie daje instalacja fotowoltaiki, skontaktuj się z lokalną firmą w Twojej gminie.

Podstawowym warunkiem otrzymania ekopożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99% jest przekazanie faktur VAT potwierdzających zakup urządzeń fotowoltaicznych za sumę wynoszącą przynajmniej 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od dnia otrzymania wsparcia. W razie niedopilnowania terminu musimy liczyć się z nałożeniem znacznie wyższego oprocentowania zgodnego z aktualnym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%.

Ulga podatkowa na fotowoltaikę dla rolników

Dogodna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł.

To finalnie zmniejsza poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Upusty na Odnawialne Źródła Energii w uldze podatkowej dla osób fizycznych

Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł.

Kupując panele słoneczne mamy prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku. Czytaj więcej o finansowaniu fotowoltaiki.

Historia regionu

Pierwsze informacje o istnieniu osady na tych terenach pochodzą z XI wieku. Nazwa Różan według historyków pochodzi od słowa „rosa” – z łaciny oznacza to różę lub krzak różany. Czasy średniowieczne są najlepiej udokumentowane ze względu na znaleziska archeologiczne z tamtego okresu takie jak: naczynia ceramiczne, wały i okopy. Średniowieczne zapisy uwzględniają ogromną rolę Różana posiadającego dostęp do przeprawy i portu na rzece Narew. Region ten stanowił bardzo ważny szlak handlowy i transportowy. Silny rozwój gospodarczy w tamtym okresie był możliwy dzięki władcy mazowieckiemu Januszowi I, który w latach swojego władania (1374 – 1429) zapewnił silną pozycję wśród okolicznych terenów. Sam Różan otrzymał prawa miejskie już w 1378 roku.

Bardzo istotna we wzroście osady różańskiej była jej dogodna lokalizacja, szlach handlowy prowadził ówcześnie z Litwy przez północne Mazowsze. Tereny te w XIV zamieszkiwała liczna grupa rzemieślników: krawców, szewców, rolników, tkaczy. Znajdowała się tu również fabryka miodu, magazyn soli i browar. Lokalna społeczność dbała o swoje wykształcenie o czym świadczą zapisy studiach odbywanych w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Region ten dotknęły na przestrzeni lat klęski takie jak pożary i zarazy. Najpierw tutejszą społeczność nawiedziła zaraza (1515 r.), z kolei w XVII wieku w trakcie potopu szwedzkiego doszło do całkowitego zniszczenie tutejszych ziem. Kolejne lata to okres zaboru pruskiego, utrata praw miejskich, a następnie walki prowadzone w trakcie II wojny światowej w latach 1939 – 1945. Historię tamtego okresu przypominają zabytki takie jak kościół parafialny pw. św. Anny, pomnik Anioła na cmentarzu w Różanie, pomnik pomordowanych mieszkańców Różana w 1920 r., czy kopia obrazu św. Anny z XVI wieku.