Sąsiedztwo gmin z powiatu ostrołęckiego

Gmina Rzekuń znajduje się w powiecie ostrołęckim, na Mazowszu w jego północno – wschodniej części. Na obszarze o rozpiętości 136 km2 zamieszkuje nieco ponad 9900 mieszkańców. Sąsiednimi gminami jest w województwie mazowieckim gmina Czerwin, z kolei w województwie podlaskim – gminą Miastkowo. Gmina leży również tuż obok centralnego punktu w regionie, a mianowicie miasta Ostrołęka.

Kontakt do Urzędu Gminy w Rzekuniu

Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 45, 29 761 73 01
e-mail: rzekun@rzekun.pl
strona internetowa: www.rzekun.pl


Tańsza inwestycja w panele słoneczne poprzez ulgę w podatku dla rolników

Dogodna forma „zniżki” inwestycyjnej przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV. Daje nam to kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Dowiedz się więcej o zestawach fotowoltaiki.

Ukazujemy też inny przykład, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Fotowoltaika – ulga podatkowa dla gospodarstw domowych i nie tylko

Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł. Z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł). Daje nam to podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł.

Przy inwestycji w fotowoltaikę mamy prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu (1260 zł). Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku. Poznaj ofertę firmy montującej panele słoneczne w Twojej gminie.

Dogodna forma finansowania – program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze zmierza do pozbycia się lub ograniczenia emisji pyłów z atmosfery występujących w procesie spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki.

Bogata historia regionu

Pierwsze wzmianki o istnieniu gminy Rzekuń znajdziemy pośród odnalezionych na terenie Nowej Wsi Wschodniej naczyń ceramicznych pochodzących jeszcze ze środkowego okresu epoki kamiennej. Także inne zapiski historyczne informują o istnieniu w tym regionie wielowiekowego osadnictwa. Początki istnienia miejscowości pod nazwą Rzekuń to okres XV i XVI wieku, kiedy to miejscowość nazywano początkowo jako Rzekunie lub Rzekonie. Prawdopodobnym zapis mówiący o powstaniu właściwej nazwy datuje się na rok 1371, a pierwsze wzmianki o rozwoju gminy pochodzą z 1413 roku, kiedy to ówczesna parafia rzekuńska objęła niemal cały teren gminy Rzekuń. Danych z tamtego okresu jest niezwykle mało, gdyż do dziś obecnym dokumentem świadczącym o tych zdarzeniach jest akt erekcyjny. Parafia obejmowała w zasadzie całą istniejącą gminę wraz z miejscowościami Dzbenino, Rzekunie, Troszyno, Borawe, Dąbek, Niedźwiedzie, Laskowiec oraz Susko.

Zabytki i kultura

Aktualnie na terenie gminy Rzekuń znajdziemy kilka istotnych dla regionu zabytków. Zlokalizowany jest tu kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego z okresu 1914 – 1935, dwór wraz z parkiem z XVIII wieku w Susku Starym, cmentarz parafialny z pierwszej połowy XIX wieku w Rzekuniu, park dworski w Przytułach Starych pochodzący z XIX wieku oraz obiekt gorzelni również w tej samej lokalizacji. Znajdziemy tu również szereg różnego rodzaju stanowisk archeologicznych, ukazujących bogactwo kulturowe tychże terenów. Występuje tu ponad 50 stanowisk m.in. w Czarnowcu i Dzbeninie. Historyczną ciekawostką jest ogromny głaz ulokowany właśnie w Dzbeninie, gdzie zgodnie z legendą opatrywany był sam król Stefan Batory.

Rozwój, szanse i rolnictwo

Gmina Rzekuń jest niewątpliwie godnym uwagi terenem w rozwoju przemysłu i handlu. Jest to możliwe dzięki lokalizacji znajdującej się na trasie przelotowej między Warszawą, Ostrowią Mazowiecką, Ostrołęką i Suwałkami. Włodarze gminy stawiają przede wszystkim na rozwój dobrej jakości dróg asfaltowych, wyposażenie wszystkich domostw w sieć kanalizacyjno – wodociągową oraz nowoczesną sieć elektryczną zapewniającą lokalnym podmiotom bezpieczną działalność. Nie powinien nikogo zaskoczyć fakt, iż w gminie Rzekuń funkcjonuje kilkadziesiąt firm, z których każda zatrudnia ponad 10 pracowników. Dominuje tu przemysł meblarski, mięsno – wędliniarski oraz firmy produkujące opakowania i przewożące towary. Nie brakuje również 35 sklepów oferujących dostęp do produktów spożywczych, przemysłowych. Funkcjonują tu także lokale gastronomiczne oraz trzy hurtownie. Za noclegi dla turystów odpowiedzialne są lokalne gospodarstwa agroturystyczne rozsiane po miejscowościach takich jak Zabiele, Dzbenin, Przytuły Stare, Kamianka i laskowiec.