Położenie w regionie Mazowsza

Gmina Rzewnie zlokalizowana jest w południowo – wschodniej części powiatu makowskiego, w województwie mazowieckim. Region ten sąsiaduje z gminą Różan, Czerwonka oraz Szelków. Tereny o powierzchni wynoszącej ponad 111 km2 otoczone są na wschodzie i południu rzeką Narew.

Rolniku, sfinansuj inwestycję dzięki uldze podatkowej na fotowoltaikę

Dogodna forma finansowania umożliwia uzyskanie ulgi w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Można skorzystać z 25-procentowego odliczenia. W praktyce wygląda to jak na poniższym przykładzie: Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zobacz gdzie zamówić panele słoneczne.

Fotowoltaika na dachu budynku

Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Kontakt do Urzędu Gminy Rzewnie

Urząd Gminy Rzewnie
06-225 Rzewnie
tel. (029) 761-34-09
e-mail: rzewnie@bipgminy.pl
strona internetowa: www.ugrzewnie.pl

Inwestycja w instalację PV, panele słoneczne: dofinansowanie z programu Czyste Powietrze

Ograniczenie lub całkowite wykluczenie emisji pyłów obecnych w atmosferze powstających w czasie spalania w piecach domowych to główne zadania programu Czyste Powietrze. Program umożliwia przede wszystnim wymianę kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizację domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko.

Pieniądze na inwestycję możemy otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu. W ramach programu możemy starać się o dofinansowanie dla: 1. Wymiany stolarki drzwiowej i okiennej 2. Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne 3. Wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych 4. Docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych 5. Instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła. Zapoznaj się z ofertą fotowoltaiki w Twoim regionie.


Zarys historyczny

Osadnictwo na tych terenach istniało jeszcze prawdopodobnie w okresie wpływów rzymskich. Odnalezione wykopaliska archeologiczne wskazują na rozwój społeczności i rzemieślnictwa w epoce kamiennej. Kluczową rolę dla prowadzenia osad odgrywała dolina rzeki Narew, gdzie odbywał się transport towarów przez handlowy szlak. Pierwotna nazwa „Rzewień” mówiąca o początkach miejscowości pochodzi z 1426 roku. Historia tutejszego osadnictwa dotyczy także dawnego jeziorka Kadzielnik oraz rzeki Łaś płynącej wokół wsi Rzewnie i Łaś. Podstawową działalność w tamtejszych czasach stanowiła gospodarka rolna oraz leśna. Towary i płody rolne z tych terenów trafiały głównie do okolicznych miejscowości: Różana oraz Makowa Mazowieckiego.

Gospodarka regionu

W gminie Rzewnie przeważającą powierzchnię stanowią użytki rolne o powierzchni 7500 ha, łąki oraz pastwiska 2300 ha oraz lasy 1800 ha. Zdecydowana większość gleb (¾ terenu) to ziemie niższych klas bonitacyjnych V i VI. Kompleksy leśne zajmują niespełna 24% całej powierzchni. Nie przekłada się to jednak na silne działania agroturystyczne, ponieważ znaczna powierzchnia lasów należy do prywatnych właścicieli. Wybierają oni zwykle działalność rolniczą, co wynika bezpośrednio z charakterystyki regionu. Użytki zielone są tu dość dobrej jakości, korzysta z nich blisko 700 gospodarstw. Przeciętna wielkość gospodarstw oscyluje w granicach 9,5 ha. Nie brakuje tu jednak zdecydowanie większych gospodarstw oscylujących w granicach 15 do 22 ha. Równo połowa gruntów ornych obsiana jest żytem, nieco mniej obszaru zajmują ziemniaki i owies. Ulokowane na północy gminy ziemie cechują się niewykorzystanym potencjałem. Tereny te są bardzo dobrym miejscem do prowadzenie ogrodnictwa i sadownictwa. Problem stanowi jednak brak przedsiębiorstw trudniących się przetwórstwem warzywno – owocowym.

Przemysł budowlany

Nie znajdziemy tu co prawda mocno rozwiniętego przemysłu budowlanego. Dostępne są tu jednak znaczne pokłady żwiru, piasku ulokowane w miejscowości Grudunki, gdzie znajduje się duża kopalna kruszcu. Nieco mniejsze w zasoby kopalnie położone są w miejscowościach Mrozy, Bindużka i Sitno.

Walory przyrodnicze i rekreacja

Gmina Rzewnie ma w swoich zasobach kilka atrakcji dla turystów. Jedną z nich jest sztuczne jezioro na terenie wsi Brzuze Duże o wielkości blisko 100 ha. Tutejsze tereny i położenie rzeki Narew stanowią doskonałe miejsce do obserwacji wielu gatunków ptactwa. Dobre warunki do rekreacji to także zasługa braku dużych zakładów generujących zanieczyszczenia. Stąd też miejsce to stanowi bazę dla domków letniskowych, których wybudowano w gminie ponad 500.