Szlak transportowy i charakterystyka terenów

Gmina Śniadowo położna jest w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim. Jej powierzchnia wynosi 162,59 km2 i składa się z 43 sołectw. Tutejsze tereny są dogodne pod względem lokalizacji, gdyż transport przebiega drogą krajową nr 677 na trasie Warszawa – Pojezierze Mazurskie – Pojezierze Suwalsko – Augustowskie. Region ten ma charakter rolniczo – przemysłowy.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej: pożyczka na panele słoneczne w Banku PKO BP

Jedną z interesujących ofert dostępnych na rynku jest pożyczka PKO BP na zakup instalacji fotowoltaicznych z oprocentowaniem zmiennym 4,99% oraz prowizją 0,99%. Możemy starać się o kwotę od 1000 zł do nawet 50 000 zł. Co najważniejsze, całą pożyczkę możemy przeznaczyć na kupno oraz montaż paneli słonecznych. Jest to jeden z instrumentów finansowych, który wspiera inwestycje w gospodarstwach domowych dążących do wyposażenie budynku w instalacje fotowoltaiczne.

PKO Bank Polski swoją ofertę pożyczek kieruje do nowych oraz dotychczasowych klientów. W celu otrzymania wsparcia wystarczy zgłosić się do najbliższej placówki banku. Podstawowym warunkiem otrzymania ekopożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99% jest dostarczenie faktur potwierdzających nabycie urządzeń fotowoltaicznych za sumę wynoszącą przynajmniej 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od dnia otrzymania wsparcia. W razie niedopilnowania terminu musimy liczyć się z nałożeniem znacznie wyższego oprocentowania zgodnego z aktualnym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%. Sprawdź artykuły o fotowoltaice.

Dane Urzędu Gminy w Śniadowie-telefon, adres, strona www

Urząd Gminy Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11
18-411 Śniadowo
tel. (86) 217 61 46, fax 217 61 68
e-mail: sniadowo@zgwrp.org.pl
strona internetowa: www.sniadowo.powiatlomzynski.pl

Ulga podatkowa na fotowoltaikę

Ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł.

To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Ulga wspiera także osoby prywatne finansujące panele słoneczne

Najwyższe odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego toa 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Gdzie zamówić fotowoltaikę? – sprawdź.

Od dochodu 60 tys. zł odejmujemy więc wartość inwestycji (53 tys. zł). Daje nam to podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.


Charakterystyka regionu

Rolnictwo pełni niezwykle ważną rolę w gminie Śniadowo. Tereny uprawne stanowią tu 15.407 ha, a działalność skupia się wokół indywidualnych gospodarstw rolnych. Podstawową dziedziną jest chów krów mlecznych, znaczny dochód generuje również hodowla trzody chlewnej oraz uprawy zbóż. Region posiada także liczną reprezentację firm zajmujących się przemysłem materiałów budowlanych. Istotnym z punktu widzenia turystyki jest krajobraz, który łączy z sobą łąki z rozległymi kompleksami lasów. Ważnym miejscem dla wycieczek pieszych i rowerowych jest południowo – wschodnia część gminy Śniadowo. Położone jest tam najwyższe wzniesienie (209 m n.p.m.).

Historia regionu

Za historią Śniadowa stoi legenda dotycząca nazwy pewnej rośliny zwanej smłodem. Początkowo teren ten określano jako Smołodowo lub Smłodowo. Niektóre zapisy mówią o istnieniu na tych terenach drobnych rzemieślników zajmujących się pędzeniem smoły. Region ten był początkowo własnością prywatną przekazywaną z rąk do rąk. W roku 1703 osada otrzymała istotny przywilej w postaci czterech jarmarków, co umożliwiało swobodną wymianę towarów, a jednocześnie zapewniało niepohamowany rozwój.

Osada zmieniła swój charakter kilkadziesiąt lat później, kiedy to w 1732 roku miejscowość Śniadowo została przekazana jezuitom z Łomży. Umożliwiło to nadanie praw miejskich. Okresem silnego rozwoju była druga połowa XIX wieku, kiedy to na terenie miejscowości powstała szkoła początkowa, sąd gminny, urząd gminy, a także młyn wodny z wiatrakiem. Tragiczne losy wielu pobliskich gmin nie były obce także gminie Śniadowo. Rozegrało się tu wiele ludzkich dramatów, region ten został doszczętnie zniszczony. Proces ten rozpoczął się i zakończył w trakcie dwóch wojen światowych w 1914 roku i 1939 roku.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo

Rolnictwo, przemysł, leśnictwo, turystyka oraz usługi – to podstawowe branże, w których gmina Śniadowo radzi sobie najlepiej. Wiele tutejszych zakładów ma bezpośredni wpływ na rozwój całego regionu oraz zapewnienie pracy mieszkańcom. Dane statystyczne zmieniają się w ciągu roku, należy jednak stwierdzić, iż dominują tu liczbowo firm zajmujące się branżą budowlaną, następnie rolnictwem, a na końcu przemysłem, chociaż różnica między dwoma ostatnimi sektorami jest niewielka. Jeżeli chodzi o grunty to powierzchnię o wielkości 15.249,22 ha możemy podzielić zgodnie z chronologią na użytki rolne pod zasiewami, łąki trwałe i pastwiska, grunty leśne oraz lasy, sady. Rolnicy decydujący się uprawę wybierają najczęściej zboża, ziemniaki, buraki cukrowe. Wśród hodowli zwierząt królują: krowy mleczne, bydło mięsne, konie oraz drób.