Gmina Somianka znajduje się w centralnym punkcie województwa mazowieckiego w powiecie wyszkowskim. Położenie regionu jest korzystne z punktu widzenia turystów, którzy mogą korzystać ze spływów kajakowych rozlokowanych na całej szerokości doliny Bugu oraz Narwi. Tereny Niziny Północnomazowieckiej przyciągają swoim urokiem, jednak rozległe tereny z powodzeniem są wykorzystywane jako miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej.

Adres i kontakt do Urzędu Gminy Somianka, wyślij zapytanie e-mail

Urząd Gminy w Somiance
07–203 Somianka
Somianka-Parcele 16b
tel./fax +48 29/ 741 87 90; 741 87 96
e-mail: somianka@somianka.pl
strona internetowa: www.somianka.pl

Program Czyste Powietrze, dogodne finansowanie fotowoltaiki

Czyste Powietrze jest programem pozwalającym na ograniczenie bądź pełną eliminację emisji pyłów znajdujących się w atmosferze, powstających w trakcie spalania paliw w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu.

W ramach programu możemy starać się o dofinansowanie dla:
1. Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
2. Wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych
3.Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne
4. Instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła.
5. Docieplenia przegród w budynkach mieszkalnych

Ulgi podatkowe na zakup paneli słonecznych, instalacji PV

Wsparcie dla rolników

Popularna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Środkiem wspierającym jest tu 25-procentowe odliczenie. Przykłady: Osoba, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. Czytaj więcej o zestawach paneli słonecznych.

To finalnie zmniejsza poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Wsparcie dla osób prywatnych

Całkowite odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł.

Poglądowa instalacja PV na stacji benzynowej oraz dachu budynu

Wybierasz przysługującą Tobie ulgę podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku. Skontaktuj się z firmą GT.instal, która oferuje panele słoneczne na bardzo dobrych warunkach.


Lokalizacja oraz potencjał w rozwoju

Całkowita powierzchnia gminy to 11 774 ha, z czego 72% stanowi użytki rolne, natomiast 15% to tereny leśne. Zamieszkuje tu nieco ponad 5550 osób na terenach podzielonych na 31 sołectw. Jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy to znajdziemy tu przede wszystkim szeroko pojętą działalność rolniczą, usługową oraz przemysł drobny. Gmina Somianka należy do nowoczesnych terenów posiadających sklepy wielobranżowe, apteki, ośrodek zdrowia, urząd pocztowy oraz pola kempingowe. Tereny te posiadają bardzo duży i zarazem nie do końca wykorzystany potencjał turystyczny. Spływy kajakowe, wypoczynek nad wodą, dbałość o środowisko – te dziedziny można by z powodzeniem rozwinąć. Podobnie wygląda kwestia działalności agroturystycznej ukierunkowanej na ekologię i nowoczesne formy pozyskiwania energii elektrycznej. Nie napotkamy tu co prawda dużych gospodarstw wyposażonych w panele słoneczne, jednak ogniwa fotowoltaiczne są obecne wśród niedużych domów jednorodzinnych korzystających z silnego nasłonecznienia w okresie letnim.

Zabytki, region turystyczny

Pomimo niewykorzystanych do końca możliwości gminy Somianka możemy tu spotkać kilka interesujących zabytków takich jak pałac Popowskich w Popowie – Parcelach, pałac Leskich w miejscowości Kręgi, pałac w Somiance, kościół pw. świętego Stanisława w Barcicach oraz kościół pw. Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym. Zawiedzeni nie mogą poczuć się także wielbiciele obserwacji ptaków. Znajdziemy tu istnie bogactwo ornitologiczne ptactwa żerującego w okolicach mokradeł. Otwarty teren bez gęstego zalesienia umożliwia miejscową obserwacje wielu gatunków. Z kolei lasy są ostoją dla grzybiarzy, ale również wielbicieli jagód i malin, których krzewy znajdziemy w wielu miejscach. Turystów przyciąga w ten region szczególny spokój związany z atmosferą panującą wokół. Skromna liczba mieszkańców, rozległe tereny łąk i pastwisk są okazją do wielogodzinnych spacerów i spędzania czasu na świeżym powietrzu, również przez dzieci i młodzież.