Szlaki komunikacyjne i krótki opis gminy

Gmina Szelków zlokalizowana jest w powiecie makowskim, w województwie mazowieckim. Na terenie o obszarze 112 km2 zamieszkuje nieco ponad 4000 osób. Sąsiadującymi gminami są Rzewnie, Czerwonka, Karniewo, Maków Mazowiecki oraz Pułtusk. Tutejsze tereny przecinają trzy szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 57, 60 oraz 61. Pełnią one rolę łącznika między innymi regionami w kraju oraz transportem międzynarodowym.

Ulga podatkowa dla rolników na fotowoltaikę, panele słoneczne

Popularna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł.

To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat. Dowiedz się więcej o fotowoltaice.

Ulga podatkowa na instalacje fotowoltaiczne z tytułu podatku dochodowego

Korzystna dla inwestorów jest ulga podatkowa dla wykonanej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego może wynosić nawet 53 tys. zł. Wsparcie finansowe działa zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku.

Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł wartość inwestycji, dzięki czemu uzyskujemy podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku. (Czytaj więcej o kredytowaniu fotowoltaiki).

Dane kontaktowe-Urząd Gminy Szelków

Urząd Gminy w Szelkowie
06-220 Szelków
tel. (029) 717-60-01
e-mail: ug_szelkow@wp.pl
strona internetowa: www.szelkow.pl

Gospodarka oraz turystyka

Głównym źródłem dochodu dla okolicznych mieszkańców jest rolnictwo. Grunty rolne stanowią niespełna ¾ całej powierzchni, a działalność rolną prowadzi ponad 1000 gospodarstw. Kompleksy leśne zajmują 23,50%, zdecydowana większość gleb jest stosunkowo dobrej jakości. Kwitnący na tym terenie handel, branża usługowa i rolnictwo zaopatrują głównie pobliskie miejscowości: Nowy Szelków, Makowica, Pamaski Wielkie, Orzyc oraz Laski. Znajdziemy tu powierzchnię przeznaczoną po zabudowę mieszkalną oraz niewielkie zakłady usługowe. Obszar przeznaczony pod budowę domów oraz lokali usługowych znajduje się w miejscowościach: Nowy Szelków, Magnuszew Duży, Magnuszew Mały, Osiedle Bazar oraz Chyliny.

Niewykorzystany potencjał warty uwagi inwestorów to budowa w tym miejscu zakładów przetwórczych wykorzystujących tutejsze plony z gospodarstw rolnych. Nie zapomniano też o turystach przyjeżdżających do gminy Szelków z oczekiwaniem dobrze spędzonego czasu na łonie natury. W tym celu włodarze przygotowali tereny pod zabudowę rekreacyjną, znajdują się one tuż przy prawym brzegiem rzeki Narew oraz Orzyc w miejscowościach: Magnuszew Mały i Magnuszew Duży, Stary Strachocin oraz Przeradowo. Decyzja o zlokalizowaniu właśnie w tym miejscu działki rekreacyjnej wynika z walorów środowiskowych.

Przemysł i środowisko

W gminie Szelków nie znajdziemy żadnych zakładów przemysłowych generujących do atmosfery szkodliwe zanieczyszczenia. Jest to więc teren pożądany z punktu widzenia osób decydujących się na zakup działki rekreacyjnej. Obecnie w regionie wykupionych zostało kilkaset działek rekreacyjnych zlokalizowanych głównie w dwóch miejscowościach: Stary Strachocin i Przeradowo. Miejsca dobrane pod kątem dobrej komunikacji znajdziemy w Starym Szelkowie, Makowicy oraz Szelkowie. To właśnie tam zagospodarowana została przestrzeń pod tereny inwestycyjne. Region został podzielony na trzy typy gruntów: rekreacyjne, gospodarcze oraz mieszkalno – usługowe.


Dotacje na zakup fotowoltaiki, paneli słonecznych: program Czyste Powietrze

Niewielka farma fotowoltaiczna przy użytkach rolnych

Czyste Powietrze jest programem pozwalającym na ograniczenie lub całkowite wykluczenie emisji pyłów obecnych w atmosferze poprzez proces spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko.

Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Niezbędnym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu. W ramach programu możemy starać się o dofinansowanie dla: 1. Wymiany stolarki drzwiowej i okiennej 2. Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne 3. Wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych 4. Docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych 5. Instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła