Gmina Troszyn ulokowana jest w powiecie ostrołęckim na Nizinie Mazowieckiej. Jej powierzchnia zajmuje 156,31 km2, które zamieszkuje niespełna 5000 mieszkańców. Obszary te składają się aż z 42 wsi oraz 34 sołectw. Sąsiadującymi gminami są należące do województwa mazowieckiego: gmina Miastkowo, Rzekuń, Czerwin oraz Śniadowo. Przez tutejsze tereny przepływają dwie rzeki: Czeczotka oraz Ruż.

Lokalizacja Urzędu Gminy Troszyn: kontakt, telefon

Urząd Gminy w Troszynie
ul. Słowackiego 13
07-405 Troszyn
tel. 29 767 10 53, 767 10 41
e-mail: gmina@troszyn.pl
strona internetowa: www.troszyn.pl

Dotacje w ramach programu rządu „Czyste Powietrze”

Rządowy program Czyste Powietrze ułatwia zmniejszenie ilości pyłów obecnych w atmosferze lub ich pełną eliminację poprzez inwestycje w nowoczesne źródła ogrzewania i dostarczania energii elektrycznej. Głównym celem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. (Zobacz: Gdzie zamówić panele słoneczne?)

Podstawowym wymogiem niezbędnym do starania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Natomiast dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu. W ramach programu możemy starać się o dofinansowanie dla: 1. Wymiany stolarki drzwiowej i okiennej 2. Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne 3. Wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych 4. Docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych 5. Instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła. Przejrzyj dostępne w sprzedaży zestawy fotowoltaiki.

Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku

Rys historyczny oraz dziedzictwo kulturowe

Wzmianki o istnieniu gminy Troszyn skupiają się wokół dwóch dat: 1406 rok oraz 1413 rok. Najwięcej informacji dotyczy 1413 roku, kiedy to Biskup Płocki przyłączył do parafii w Rzekuniu ówczesną wieś Troszyno. Sześć lat później pojawił się pierwszy zapis mówiący o posiadaczu tejże ziemi przez Jana z Troszyna, mężczyzna ten sfinansował tamtejszy kościół. Drugim właścicielem ziem został imiennik z Karniewa z rodu Rogalów Herbu Rogala. Warto też wspomnieć o ważnej dla losów tych ziem postaci Hieronimie Kleczkowskim, który niegdyś w trakcie bitw walczył o niepodległość ówczesnych wsi.

Dzisiejsza gmina Troszyn w żadnym stopniu nie przypomina tej sprzed lat, zmieniły się przepisy administracyjne, dzięki którym dziś tereny te są zarządzane w sposób zgoła odmienny przez samorząd. Historia pozostawiła jednak po sobie wiele pamiątek, w tym chociażby zespół sakralny z XVI wieku, czy cmentarzysko pochodzące jeszcze z czasu rzymskich wpływów w miejscowości Rostki. W miejscowości Troszyn natomiast znajdziemy istotne z punktu widzenia historii nagrobki Aleksandra i Henryka Puchały z 1840 i 1850 roku oraz nagrobek Piotra Żochowaz z 1874 roku.

Rolnictwo, gospodarka, rozwój

Gmina Troszyn posiada wyłącznie gleby o niskiej i bardzo niskiej jakości, co przekłada się na małą ilość pól uprawnych. Mimo tego, mieszkańcy decydują się na prowadzenie indywidualnych gospodarstw rolnych. Tego typu działalność stanowi aż 83% wszystkich działań biznesowych podejmowanych na tym terenie. Główną gałęzią gospodarki rolnej jest podobnie jak w przypadku większości gmin należących do powiatu ostrołęckiego jest hodowla bydła mlecznego oraz świń. Gleby niskiej klasy pozwalają na uprawę gatunków warzyw takich jak kukurydza, czy ziemniaki. Plony z lokalnych pól zbóż trafiają do miejscowych piekarni.

Gmina Troszyn posiada również dwie kopalnie kruszywa, które sprawdza się przede wszystkim w gałęziach przemysłu takich jak budownictwo, czy produkcja. Jeżeli chodzi o rozwój tutejszej przestrzeni to włodarze stawiają na nowoczesną infrastrukturę w postaci ulic, placów zabaw, chodników. Starsze obiekty są modernizowane, natomiast rozrywkę sportową mają zapewnić wielofunkcyjne boiska piłkarskie. Wygląd gminy zmienia swoje oblicze dzięki zagospodarowaniu terenów zielonych, wyposażając je w ławki do wypoczynku. Obecnie aż 98% mieszkańców ma dostęp do sieci wodociągowej, nie brakuje także ścieżek rowerowych i oświetlenia. Gmina dba także o rozwój najmłodszych, czemu służą rozmieszczone w kilku miejscowościach place zabaw.

Fotowoltaika w gospodarstwie rolnym, ulga podatkowa dla rolników kupujących panele słoneczne

Ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. W tym wypadku obowiązuje 25-procentowe odliczenia. O tym jak działa to w polskich realiach dobrze obrazuje przykład: Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł.

Rolnikowi wyliczono podatek rolny, jednak skorzystał on z 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Mężczyzna zamierza rozliczać się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Ulgi dla osób fizycznych na panele słoneczne

Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Jak to działa w praktyce? W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku.

Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, kwotę inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 000. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach – 10 800 zł, a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji wynosi aż 9540 zł! I tyle pieniędzy zostanie przelane na Twoje konto bankowe z tytułu zwrotu podatku.