Gmina Wąsewo o powierzchni 119,2 km2 położona jest w powiecie ostrowskim, na Mazowszu. Na tych terenach osiedliło się niespełna 4600 mieszkańców, którzy mogą korzystać z dogodnego połączenia z sąsiadującymi średnimi i dużymi miastami: Ostrołęką, Wyszkowem, Warszawą, Łomżą oraz Ostrowią Mazowiecką. Podstawowym łącznikiem scalającym komunikację w regionie jest droga krajowa nr 60 na trasie Ostrów Mazowiecka – Ciechanów – Płock – Kutno.

Ulga podatkowa dla rolników na panele słoneczne, fotowoltaikę

W ramach ulgi inwestycyjnej możemy skorzystać z odliczenia od podatku rolnego. Obowiązuje tu 25-procentowa ulga podatkowa. Jak to funkcjonuje w polskiej rzeczywistości? Klient korzystający z usług firmy instalującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Przejrzyj zestawy paneli słonecznych dla gospodarstw rolnych.

Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV. Daje to kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Mężczyzna będzie rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres 15 lat.

Panele słoneczne, montaż w mieście

Ulga na instalacje PV dla osób fizycznych z tytułu podatku dochodowego

Odliczenie maksymalne wielkości wykonanej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Istotny przykład z życia: Na cały rok otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W tym wypadku trzeba zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł.

Przy inwestycji w panele słoneczne mamy prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku. Zapytaj o dogodną ofertę fotowoltaiki.

Urząd Gminy w Wąsewie-telefon, kontakt, strona www

Urząd Gminy w Wąsewie
ul. Zastawska 13
07-311 Wąsewo
tel. (29) 645-80-00
e-mail: wasewo@pro.onet.pl
strona internetowa: www.wasewo.pl

Inwestycje i gospodarka regionu

Główną działalnością z jaką spotykamy się w tym rejonie Polski jest rolnictwo. Wynika to z dużej powierzchni użytków rolnych zajmujących ¾ gminy Wąsewo. Region podzielono na 32 sołectwa, sąsiadującymi gminami są Ostrów Mazowiecka, Czerwin, Goworowo i Długosiodło. Gospodarstwa rolne działające na tych terenach skupiają wokół hodowli bydła mlecznego i uprawy zbóż. Znajdziemy tu także blisko 150 firm o małej i średniej wielkości. Możemy tu zaobserwować pewną tendencję do odchodzenia od działalności rolniczej i przebranżowienia się części mieszkańców znajdujących zatrudnienie w przemyśle i usługach.

Korzystna lokalizacja w bliskim położeniu większych miast takich jak Warszawa sprawia, że tereny te są coraz chętniej wybierane jako miejsce do osiedlenia się. Infrastruktura drogowa i techniczna (przyłącza wodno – kanalizacyjne, sieć teleinformatyczna) stoją tu na dobrym poziomie. W bieżącym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego znajdziemy znaczną przestrzeń wydzieloną pod zabudowę mieszkalną oraz co najważniejsze dla inwestorów liczne tereny pod zakłady produkcyjne. Produkcja może być w przyszłości silnym motorem napędowym tutejszych terenów ze względu na wydzielenie wolnej przestrzeni tuż przy drodze krajowej nr 60.


Pożyczka ekologiczna na zakup fotowoltaiki, paneli slonecznych

Wartą uwagi ofertą obecną na rynku jest pożyczka banku PKO na zakup instalacji fotowoltaicznych z oprocentowaniem zmiennym 4,99% oraz prowizją 0,99%. Możemy starać się o kwotę od 1000 zł do nawet 50 000 zł. Co najważniejsze, całą pożyczkę możemy przeznaczyć na kupno oraz montaż paneli słonecznych. Jest to jeden z instrumentów finansowych, który wspiera inwestycje w gospodarstwach domowych dążących do wyposażenie budynku w instalacje fotowoltaiczne.

Niezbędnym warunkiem uzyskania ekopożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99% jest przekazanie faktur potwierdzających nabycie urządzeń fotowoltaicznych za sumę wynoszącą przynajmniej 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od dnia otrzymania wsparcia. W razie niedopilnowania terminu musimy liczyć się z nałożeniem znacznie wyższego oprocentowania zgodnego z aktualnym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%.


Warunki środowiskowe i tereny dla wędkarzy

Gmina Wąsewo posiada ważny zasób w postaci zbiorników wodnych o zmiennej głębokości, wraz z wyspami i zatokami rzecznymi. Doceniają do miejscowi i przyjezdni wędkarze korzystający z szerokiego dostępu do kilku gatunków ryb: leszczy, pstrągów, karpi, linów, sumów, szczupaków. Kompleksy leśne położone na tych terenach mogą pochwalić się stosunkowo dobrym stanem. Znajdziemy tu bór świeży i liczną kadrę drzew: sosen, brzóz, a także różnych gatunków krzewinek i mchów. Uzupełnieniem krajobrazu są pastwiska i łąki, które często cechują się dużym poziomem wilgotności ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. W trakcie spacerów po tutejszych lasach możemy napotkać na bogactwo fauny w postaci saren, lisów, dzików, kun, zajęcy, wiewiórek oraz jeży. Nie mogło też zabraknąć przedstawicieli z rodziny gadów: padalców, zaskrońców i jaszczurek zwinek.

Kultura i zabytki regionu

Za działalność kulturalną w gminie Wąsewo odpowiadają głównie organizacje samorządowe. Funkcjonuje tu miejscowy Klub Sportowy Wąsewo, gdzie pod okiem trenera zdobywają umiejętności drużyna piłkarka oraz sekcja tenisa stołowego. Działa także Stowarzyszenie Ziemia Wąsewska, które każdego roku realizuje Festiwal Pieśni Maryjnej. Jest to wydarzenie znane w skali nie tylko regionu, ale i całego kraju. Uzupełnieniem oferty kulturalnej jest działalność miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich oraz działalność zespołu ludowego Świtanki. Głównym zabytkiem wartym odwiedzenie jest neogotycki kościół parafialny pochodzący z 1912 roku. Obiekt przez lata był odbudowywany po powojennej historii. Wewnątrz kościoła znajdziemy jednak dużo cenniejszy zabytek w postaci obrazu Matki Boskiej Wąsewskiej. Malunek ten pochodzi z XVIII wieku, jego uzupełnieniem są kompozycje malowane na ścianach wewnętrznych budynku.

Tereny pod inwestycje?

Dogodna lokalizacja gminy Wąsewo pozwala stwierdzić, iż mamy tu do czynienia z niewykorzystanymi w pełni możliwościami regionu. Ziemie te charakteryzują się bardzo dobrymi warunkami glebowymi, dostępem do wody i akwenów, czystym powietrzem i pełną infrastrukturą techniczną. Znajdziemy tu znaczną ilość wolnej przestrzeni pod prowadzenie inwestycji i pod zabudowę. Nie brakuje też walorów krajobrazowych, które mogą decydować o skutecznym prowadzeniu ekologicznej agroturystyki na tych terenach.