Położenie i krótka charakterystyka regionu

Gmina Wizna zlokalizowana jest w powiecie łomżyńskim, na Podlasiu. Jej powierzchnia wynosi 132 km2, na której mieszka około 4150 osób. Tutejsze tereny swoją atrakcyjność turystyczną zawdzięczają bliskiemu położeniu Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Tereny te wchodzą w skład Zielonych Płuc Polski, nie brakuje więc osób decydujących się na nocleg i wypoczynek właśnie tutaj.

Zakup fotowoltaiki przez rolników możliwy dzieki ulgom w podatku

Odliczenie od naliczonego podatku rolnego to dogodna forma ulgi na inwestycję w panele słoneczne. Możemy rozważyć skorzystanie z 25-procentowego odliczenia. Jak działa ona w rzeczywistości? Mężczyzna, który korzysta z usług firmy instalującej panele słoneczne nabył instalację PV za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł.

Panele słoneczne

Bez odliczenia od podatku musiałby uiścić za zakup kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Wraz z działającą ulgą, skorzystał on ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Przykład ten jest bardzo podobny i tutaj również rolnik nie będzie musiał zapłacić podatku od inwestycji. Poznaj zalety paneli fotowoltaicznych.


Dane kontaktowe-Urząd Gminy Wizna

Urząd Gminy Wizna
plac Raginisa 25
18-430 Wizna
tel. (086) 219 60 18
e-mail: wizna@wizna.pl
strona internetowa: www.wizna.pl


Ulgi na zakup paneli słonecznych dla inwestorów prywatnych

Maksymalny upust dla wykonanej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Wsparcie funkcjonuje dzięki ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sytuacja z życia: W ciągu roku, klient otrzymuje dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takim wypadku trzeba zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Zobacz u kogo zamówić fotowoltaikę.

Klient korzysta z ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Nabywając fotowoltaikę zyskujemy prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.

Lokalna turystyka, park krajobrazowy

Ważną organizacją zapewniającą rozwój turystyki jest Biebrzańsko – Narwiańskie Towarzystwo Agroturystyczne „Łoś”, które stanowi swoistą bazę gospodarstw agroturystycznych. Wracając do lokalnych terenów zielonych warto wspomnieć o Łomżyńskim Parku Krajobrazowym, który powstał między innymi na terenie gminy Wizna w 1994 roku. Jego głównym celem jest ochrona miejsc zalewowych Doliny Narwi. To właśnie tutaj znajdziemy różne gatunki chronionych roślin i zwierząt charakteryzujących się unikatowością, a w niektórych przypadkach konieczne jest zabezpieczenie gatunków narażonych na wyginięcie.

Mimo, iż gmina nie należy do największych powierzchniowo to może poszczycić się kilkoma interesującymi zabytkami. Wśród nich znajdziemy m.in. zespół dworski pochodzący z XIX i XX wieku w Janczewie, układ przestrzenny dawnej wsi oraz domy i młyn wodny w Bronowie pochodzący z początku XX w., grodzisko „Okop”, a raczej fragmenty po fortyfikacji kasztelańskiego grodu w Wiźnie z XI – XIII w., układ średniowieczny w Wiźnie; kościół pw. św. Jana Chrzciciela odbudowywany na przestrzeni lat. Obiekt pochodzi z lat 50. XX wieku. Znajdziemy tu barokową dzwonnicę z 1650 r. wraz z dzwonem z 1570 r.

Początki istnienia gminy Wizna

Pierwsze wzmianki o gminie Wizna pochodzą jeszcze z XI wieku. Miejsce to było ówcześnie osadą, wraz z grodem zabezpieczającym wschodnią granicę Mazowsza. Znajdował się tu również istotny szlak komunikacyjny, a dokładniej przeprawa przez rzekę Narew. W latach 1370 – 1373 znajdowała się tu osada na prawach miejskich. Tereny te zostały zrównane z ziemią w trakcie potyczek z Litwinami w 1392 roku, następnie tereny te wykupił książę Siemowit IV. Znacznie później bo w XIX i XX wieku Wiznę włączono w poczet Księstwa Warszawskiego wraz z Departamentem Łomżyńskim.

Następnie w roku 1815 tereny te zostały przejęte przez Rosję. Następnie odebrano prawa miejskie po istotnym wydarzeniu jakim było powstanie styczniowe. Dopiero rok 1919 przyniósł zmiany, tereny zostały włączone w skład państwa polskiego. Wówczas zamieszkiwało tu ponad 3000 mieszkańców. Miejsce to było w 1939 roku bardzo istotnym punktem linii obronnej wojsk polskich. Wysunięta na wschód przeprawa stanowiła niezwykle ważny punkt w prowadzeniu działań wojennych. Pamiątką tamtych czasów jest bitwa określana mianem „obrona Wizny”, która na stałe zagościła w podręcznikach i książkach o historii Polski.