Gmina Zbójna zlokalizowana jest w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim. Powierzchnia całkowita wynosi 186,58 km2, na której zamieszkuje niespełna 4600 osób. Tereny te położone są pośród malowniczych lasów Puszczy Zielonej, które przecinają rzeki Pisa, Narew i Szkwa. Znajdziemy tu kilka rezerwatów przyrody zamieszkiwanych przez wiele gatunków zwierząt. Występują tu także rośliny chronione, które są w skali kraju unikatowe.

Dane adresowe i numery telefonów-Urząd Gminy w Zbójnej

Urząd Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójna
tel. (86) 214 00 29
e-mail: ugzbojna@lo.home.pl
strona internetowa: www.zbojna.powiatlomzynski.pl

Dofinansowanie fotowoltaiki w ramach programu Czyste Powietrze

Zadaniem programu rządowego Czyste Powietrze jest pozbycie się z atmosfery lub zupełne wykluczenie zanieczyszczeń powstających w trakcie spalania paliw stałych w piecach domowych. Celem działania programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji oraz termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu lepszego zarządzania energią. Dzięki temu ponosimy niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronimy środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu. Zobacz gdzie zamówić panele słoneczne.

W ramach programu możemy starać się o dofinansowanie dla: 1. Wymiany stolarki drzwiowej i okiennej 2. Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne 3. Wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych 4. Docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych 5. Instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła


Upusty w podatku dla rolników na zakup paneli słonecznych

Popularna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Czytaj więcej o fotowoltaice w gospodarstwach rolnych.

Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Upusty w podatku dla osób fizycznych kupujących instalację PV

Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 000 zł. Forma takiej pomocy obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł.

Farma fotowoltaiczna na gruntach rolnych

Wybierasz jednak ulgę podatkową, co pozwala na odliczenie wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji -53 000. zł. W ten sposób otrzymujemy podstawę podatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który normalnie trzeba opłacić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.


Turystyka i lokalna kultura

Atrakcyjne turystycznie tereny zawdzięczają swoją popularność korzystnej lokalizacji. Gminę Zbójna otaczają szlaki wodne na trasie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Przyjeżdżający w ten rejon Polski mogą liczyć na wypoczynek pośród pięknych krajobrazów i ciszy. Nietypowym wśród okolicznych gmin widokiem są wydmy nad rzeką Narew zlokalizowane w miejscowości Pianki. Gęsto porośnięte lasy pełne roślin są tęż siedliskiem wielu gatunków dzikich zwierząt. W trakcie spacerów możemy spotkać na swojej drodzy lisy, jelenie, łosie, dziki, bobry, orlika krzykliwego, bociana czarnego, a nawet wilka. Tutejsze lasy są także doskonałym miejscem dla zbieraczy, którzy poszukują dorodnych prawdziwków, czy też jagód do przygotowania przetworów. Przebywając dłużej na terenie Kurpi możemy poznać tutejszą kulturę, obyczaje oraz samych ludzi. Ci ostatni są niezwykle serdeczni, gościnni, posiadają także tradycję, którą z chęcią przybliżą w trakcie naszego pobytu. Poznamy gwarę kurpiowską, obejrzymy typowe stroje ludowe, miejscowe budownictwo, ujrzymy zanikającą technikę wykonywania zdobień w drewnie (snycerstwo).

Historia

Pierwsze wzmianki o osadnictwie na tych terenach pochodzą z XVI – XVII wieku, kiedy to obrzeża Puszczy Zielonej zamieszkiwali miejscowi rzemieślnicy oraz osoby zajmujące się bartnictwem, myślistwem, połowem ryb. To właśnie bartnictwo na tych terenach rozwijało się najszybciej ze względu na szeroki dostęp do kompleksów leśnych. Królowały produkty takie jak miód, wosk do świec. Bartnictwo bardzo szybko zawojowało miejscowym handlem, osoby trudniące się tą profesją szybko założyli organizację zapewniającą ochronę interesów. Bartnicy zapoczątkowali osadnictwo na terenie Zbójnej, za ich śladem podążali rudnicy zajmujący się wytapianiem rudy darniowej. Osadę zasiedlała bardzo chętnie szlachta kryjąca się przed sądami. Tutaj mogli poczuć bezpieczeństwo i wolność. Między innymi stąd też wzięła się charakterystyka tutejszej ludności, kochającej ponad wszystko wartości takie jak patriotyzm, wolność, niezależność. Ludność mieszkająca w osadach wielokrotnie była skłonna do wsparcia w walce w trakcie potopu szwedzkiego, czy w trakcie działań zbrojnych w I i II wojnie światowej.

Chałupy kurpiowskie

Obecna w regionie architektura stanowi nieliczną pamiątkę dawnej kurpiowszczyzny. Jest ona wciąż żywa w gminie Zbójna dzięki istniejącej zabudowie z ciosanego drewna, wraz ze zdobieniami w postaci rogów dachowych zwanych „śparogami”. Niewiele zachowało się już domostw w starej zabudowie z dachem krytym strzechą ze słomy, zdobionymi okiennicami i charakterystycznym dla kurpiowszczyzny rozkładem pomieszczeń: komora, sień, alkierz i izba. Do dziś znajdziemy miejscowe gospodarstwa agroturystyczne posiadające wewnątrz tradycyjny wystrój, co umożliwia turystom zapoznanie się z lokalną kulturą. Tradycją stało się wypiekanie na nowy rok pieczywa obrzędowego o nazwie „nowe latko”.