0 Comments

Nie istnieje wymóg, który mówi o konieczności wyposażenia budynku podłączonego pod instalację OZE w gaśnicę proszkową, czy też inne urządzenia pozwalające na ochronę przed pożarem i na właściwą reakcję w razie pojawienia się ognia.

Fakt, iż instalacja PV nie należy do łatwopalnych urządzeń nie zwalnia nas jednak z właściwego zabezpieczenia. Ogień może pojawić się w kotłowni, czy garażu, gdzie zlokalizowano inwerter. Podstawowym zabezpieczeniem, które należy rozważyć jest zakup gaśnicy proszkowej dostosowanej do gaszenia urządzeń elektrycznych. W razie wystąpienia ognia dobrze jest mieć świadomość o podstawowych czynnościach. W takiej sytuacji osoba przebywająca w budynku może przystąpić do wyłączenia inwertera oraz jeśli jest to możliwe do zabezpieczenia prądu stałego dla instalacji słonecznej. Możemy podjąć się próby gaszenia tylko w przypadku, gdy pożar jest w początkowej fazie i nie zagraża nam niebezpieczeństwo. W sytuacji zagrożenia najlepiej jest wezwać straż pożarną, która podejmie odpowiednie kroki. Często konieczne jest powiadomienie także pogotowia energetycznego. Pracownik ustali położenie poszczególnych instalacji. Jest to szczególnie ważne przy systemie fotowoltaiki, gdzie potrzebne jest zlokalizowanie urządzeń: zabezpieczenia prądu stałego, inwertera oraz przewodów łączących.

Gaszenie instalacji PV

Pożar występujący w budynku nie musi się wiązać z żadnego rodzaju zwarciem. Często do zaprószenia ognia dochodzi w zupełnie innym miejscu, jednak pożar może roznosić się po całym obiekcie. Zagrożenie rośnie wtedy, gdy płomienie obejmują miejsce położenia instalacji (najczęściej dach). W takim wypadku strażacy mogą ostrożnie podawać wodę z uwzględnieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wynika to z przewodzenia przez wodę lub pianę prądu elektrycznego, co mogłoby prowadzić do poważnego porażenia. Dla instalacji z prądem zwartym przyjmuje się minimalną odległość gaszenia wynoszącą 5 metrów.

W skrajnych sytuacjach i nieprzestrzeganiu tych wymagań może dojść do poważnego porażenia prądem przy pełnym napięciu instalacji fotowoltaicznej. Panele słoneczne nawet przy odłączeniu od pozostałych zabezpieczeń będą generowały wysokie napięcie. Warto pamiętać, iż wszelkiego rodzaju uszkodzenia takie jak: naderwanie przewodów, uszkodzenie obwodu elektrycznego mogą generować poważne zagrożenie. W takiej sytuacji mogą powstawać nowe, nieszablonowe drogi przepływu prądu. Generuje to bardzo wysokie zagrożenie porażeniem dla wszystkich osób przebywających w pobliżu instalacji.

Niskopalna fotowoltaika i zalecania dla właściciela budynku

Warto zaznaczyć, że moduły fotowoltaiczne są urządzeniami niepodlegającymi łatwemu zapalaniu. Nie roznoszą one płomieni, a więc nie stanowią jako takie zagrożenia ogniowego. Należy jednak pamiętać, że stanowią one zagrożenie jeśli chodzi o możliwość porażenia prądem, o czym już wspomnieliśmy. Gaszenie paneli słonecznych sprowadza się więc do podawania strumienia wody na dach budynku lub też instalację naziemną z odległości minimum 5 metrów. O ile instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie mówi nic o instalacji fotowoltaicznej, tak już właściciel budynku powinien zadbać o szybki dostęp do dokumentów na temat instalacji. Wykorzystanie podczas pożaru schematu połączeń, położenia wszelkich kabli i innych elementów to podstawa, o którą należy zadbać. Taką informację zawsze warto mieć pod ręką. Zobacz również: http://instrukcja-ppoz.com.pl

Ochrona przeciwpożarowa farm słonecznych

Bez względu na złożoność instalacji oraz osiąganą moc produkcyjną energii elektrycznej, warto wyposażyć się w podstawowe urządzenia zabezpieczające. Wśród podstawowych urządzeń ochrony przeciwpożarowej możemy wymienić m.in.:wyłącznik naprądowy, optymizery mocy, rozłączniki pożarowe, czy bocznik pożarowy. Jeszcze przed montażem instalacji warto rozejrzeć się na rynku zabezpieczeń przed porażeniem prądem oraz wśród urządzeń sygnalizujących pojawienie się ognia w budynku. Taka inwestycja w systemy ochrony przeciwpożarowej zapewnia bezpieczeństwo zarówno samego obiektu, jak i użytkowników znajdujących się wewnątrz. Łatwiej też o szybką i skuteczną reakcję w razie pojawienia się dymu i ognia.

Author

serwisy@gt-media.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *