0 Comments

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dołącza do grona dużych prosumentów inwestujących we własną instalację słoneczną. Tym samym resort dołącza do Ministerstwa Środowiska, które jako pierwsze zaczęło korzystanie z fotowoltaiki dla własnych potrzeb. Całkowita moc instalacji przekroczy przewidywaną maksymalną moc dla mikroinstalacji, jednak inwestycję uda się zrealizować zgodnie z obowiązującym prawem.

Planowana przez ministerstwo inwestycja uplasuje resort na pierwszym miejscu w produkcji energii z OZE w ramach działań prosumenckich realizowanych przez poszczególne ministerstwa. Obecnie trwają prace nad przystosowaniem dachu siedziby ministerstwa dla montażu paneli słonecznych o mocy całkowitej wynoszącej 150 kW. Inwestycja MPiT przekracza co prawda dostępną dla prosumentów moc, jednak będzie realizowana w uproszczonym trybie. Cały projekt podzielono, dzięki czemu możliwe jest przyłączenie do sieci w ramach mikroinstalacji OZE o mocy do 50 kW. W tej formule resortowi przysługiwać będzie system opustów. To znany schemat działania, który podzielił dużą inwestycję na trzy mniejsze wraz z osobnymi przyłączami.

W przypadku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii konieczne było uzyskanie zgody konserwatora zabytków. Resort przystąpił także do remontu dachu, wraz ociepleniem stropu i montażem stelaży. Jeszcze w lipcu tego roku przygotowany zostanie projekt zawierający dokładne parametry instalacji fotowoltaicznej, w tym magazynu energii przygotowanego do gromadzenia nadwyżki prądu ze słońca. Według MPiT, inwestycja w fotowoltaikę ma przynieść oszczędność w energii w rocznej skali o blisko 100 000 zł. Tyle trzeba by wydać na energię pozyskiwaną z tradycyjnej sieci energetycznej. Panele słoneczne mają też obniżyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o 120 ton w ciągu roku.

Rosnąca liczba instalacji PV w stolicy kraju

Warszawa jako stolica Polski nie mogła się dotychczas pochwalić piorunującymi wynikami w kwestii ilości paneli słonecznych na dachach budynków. Zgodnie z dostępnymi danymi pierwszy kwartał tego roku przyniósł wyniki na poziomie 65 000 niewielkich instalacji działających w ramach OZE. Niemniej należy wspomnieć, że obecne w tym regionie kraju inwestycje niemal w stu procentach bazują na energii słonecznej. Duże inwestycje w fotowoltaikę realizowały dotychczas przede wszystkim warszawskie wodociągi. MPWiK w Warszawie w ramach umowy z generalnym wykonawcą już niebawem wejdzie w posiadanie fotowoltaiki o łącznej mocy 6,7 MW. Według szacunków wszystkie instalacje mają pokryć blisko 25% ogólnego zapotrzebowania stołecznych wodociągów energię elektryczną. Tak duża inwestycja stołecznych wodociągów zgodnie z założeniami ma się zwrócić w przeciągu 7 lat. Przykłady instytucji rządowych oraz przedsiębiorstw pozwalają przewidywać, iż w najbliższych latach będziemy świadkiem wzrostu ilości inwestycji w fotowoltaikę w Warszawie.

Author

serwisy@gt-media.pl