Panele słoneczne – fotowoltaika

Fotowoltaika to doskonały sposób na obniżenie rachunków za energię elektryczną. Popularność paneli słonecznych stale rośnie i z powodzeniem można stosować ją zarówno w gospodarstwach rolnych jak i w gospodarstwach domowych.

Obecnie nie są dostępne żadne specjalne dofinansowania na zakup paneli słonecznych. Fotowoltaika jest coraz tańsza. Zainteresowani montażem fotowoltaiki z gminy Andrzejewo mogą skorzystać tak samo jak wszyscy inni w kraju. Istnieje możliwość, aby uzyskać kredyt na fotowoltaikę z niską ratą, a dodatkowo uzyskać zwrot z podatku.

Ulga podatkowa na fotowoltaikę

Jak działa odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego? Popularna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce?

Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. (Czytaj więcej: gdzie zamówić fotowoltaikę?)

Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Przykładowa realizacja instalacji fotowoltaicznej w budynku użyteczności publicznej

Urząd Gminy Andrzejewo-kontakt

Urząd Gminy w Andrzejewie
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
tel. (86) 271-70-49
e-mail: gmina-andrzejewo@xl.wp.pl
strona internetowa: www.andrzejewo.pl

Rządowy program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze jest programem pozwalającym na ograniczenie lub całkowite wykluczenie emisji pyłów obecnych w atmosferze poprzez proces spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu.

W ramach programu możemy starać się o dofinansowanie dla:

1. Wymiany stolarki drzwiowej i okiennej
2. Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne
3. Wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych
4. Docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych
5. Instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła

Pożyczka na instalacje PV

Ekopożyczka PKO BP Jedną z interesujących ofert dostępnych na rynku jest pożyczka PKO BP na zakup instalacji fotowoltaicznych z oprocentowaniem zmiennym 4,99% oraz prowizją 0,99%. Możemy starać się o kwotę od 1000 zł do nawet 50 000 zł. Co najważniejsze, całą pożyczkę możemy przeznaczyć na kupno oraz montaż paneli słonecznych. Jest to jeden z instrumentów finansowych, który wspiera inwestycje w gospodarstwach domowych dążących do wyposażenie budynku w instalacje fotowoltaiczne. PKO Bank Polski swoją ofertę pożyczek kieruje do nowych oraz dotychczasowych klientów.

W celu otrzymania wsparcia wystarczy zgłosić się do najbliższej placówki banku. Podstawowym warunkiem otrzymania ekopożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99 jest dostarczenie faktur potwierdzających nabycie urządzeń fotowoltaicznych za sumę wynoszącą przynajmniej 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od dnia otrzymania wsparcia. W razie niedopilnowania terminu musimy liczyć się z nałożeniem znacznie wyższego oprocentowania zgodnego z aktualnym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%.

Gmina Andrzejewo w pigułce

Gmina Andrzejewo położona jest w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim (zobacz dane firmy zajmującej się montażem fotowoltaiki). Sąsiadującymi miejscowościami są położone na Mazowszu: Ostrów Mazowiecka, Szulborze Wielkie, Zaręby Kościele oraz gminy położone w województwie podlaskim (Zambrów, Szumowo, Czyżew – Osada). Całkowita powierzchnia gminy wynosi 11086 ha.

Krótki zarys historyczny

Krótką notkę mówiącą o istnieniu osady w Andrzejewie znajdziemy w inwentarzu dóbr biskupstwa płockiego z XIII wieku, kiedy to tereny te funkcjonowały pod nazwą wieś Woronie. Nie istniały w tym czasie zapisy traktujące o historii regionu, dopiero w 1527 roku biskup płocki Andrzej Krzywicki podjął starania o włączenie miasta Andrzejów jako miejscowej osady. Udało się to rok później, kiedy to król Zygmunt Stary zgodził się na taki pomysł.

Andrzejewo swój silny rozwój odnotowało na początku lat 60–tych XVI wieku. Początek końca istnienia miasta datuje się na rok 1869, kiedy to w trakcie Powstania Styczniowego odebrano prawa miejskie i przekształcono tereny na osadę miejską. Niestety dalsze lata to czas I wojny światowej, w jej trakcie zrównano z ziemią osadę. Niewiele później bo w roku 1939 odbyła się tu wielka bitwa, która skutkowała włączeniem terenów pod okupację sowiecką. Dwa lata później tereny te włączono z poczet Niemiec.

Dziś jednak gmina Andrzejewo jest w pełni wolna i korzysta z samorządowych przywilejów. Na terenie gminy znajdziemy placówkę pocztową, ośrodek zdrowia, szkoły, urząd gminy oraz kościół.

Gospodarka, lasy, rolnictwo

Nie znajdziemy tu dużych akwenów wodnych, dostęp do wody opadowej jest głównym źródłem zasobów. Gospodarstwa położone w gminie Andrzejewo korzystają ze studni głębinowych i przyzagrodowych. Równie skromnym obszarem lasy zajmujące zaledwie 2,7% powierzchni, z czego zdecydowana większość należy do właścicieli prywatnych. Występują tu w głównej mierze sosny, brzozy oraz olchy połączone w niewielkie kompleksy leśne.

Tereny te zaliczają się do jednych z najmniej zalesionych, mimo wszystko w lasach napotkamy okazjonalnie na łasice, bobry, wydry oraz gronostaje. Fani obserwacji ptaków mogą liczyć na pojawiające się na tutejszym terenie bażanty, sowy, jastrzębie i myszołowy. Niskie zasoby krajobrazowe sprawiają, że miejsce to nie jest często wybierane jako punkt wakacyjnych wyjazdów.

Inną kwestią jest jednak zasobność terenów w powierzchnie rolne, gdyż tereny te stanowią znaczny odsetek ziem gminnych. Gmina Andrzejewo posiada gleby nadające się z powodzeniem do uprawy zbóż: jęczmienia jarego, pszenicy, koniczyny oraz kukurydzy. Rolnicy stawiają także na uprawy zbożowo – pastewne oraz kapustne. Można powiedzieć, że tereny te mają niezwykle korzystny współczynnik przestrzeni produkcyjnej przeznaczonej pod rolnictwo. Tutejsze ziemie bielicowe, czarnoziemy i gleby brunatne stanowią duży potencjał w zakresie produkcji roślinnej i hodowli zwierzęcej.

Zabytki

Gmina Andrzejewo nie posiada licznej reprezentacji zabytków, jednak znajdziemy tu kilka interesujących miejsc pamięci. Zlokalizowany jest tu cmentarz żydowski, cmentarz wojenny Załuski w miejscowości Lipniewo, cmentarz rzymsko–katolicki w Andrzejewie, drewniane domy w Dąbrowie, Kowalówce, Mianowie; kaplica cmentarna, park Zaręby oraz zespół dworsko–folwarczny.