0 Comments

Cieszący się dużą popularnością program „Czyste Powietrze” przeszedł szereg zmian. Drugi nabór rozpoczęty 21 października tego roku przynosi zmiany związane ze wsparciem inwestorów. Jedną z nowości jest wsparcie osób mniej zamożnych, którzy mogą od teraz starać się o dotację w wysokości do nawet 37 000 zł. Fundusze te będzie można wykorzystać na termomodernizację domu lub wymianę pieca na niskoemisyjne źródło energii. Za wydawanie oświadczeń o dochodach są od teraz odpowiedzialne gminy. 

Warunki dotacji, nowe udogodnienia, współpraca z gminami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentował również szereg praktycznych zmian m.in.: wydłużył czas realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku, wprowadził kalkulator dotacji oraz grubości ocieplenia, a także przygotował listę urządzeń i materiałów zgodnych z programem. Inwestorzy starający się o dotacje mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia o dochodach bezpośrednio w gminie. Można to zrobić osobiście lub też przy użyciu platformy ePUAP. Program „Czyste Powietrze” 2.0 oferuje obecnie wsparcie osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, gdzie miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1400 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Druga grupa obejmuje gospodarstwa jednoosobowe, gdzie dochód miesięczny nie przekracza sumy 1960 zł. Maksymalna kwota dotacji wynosi do 60% poniesionych kosztów realizacji inwestycji, kwota maksymalna wsparcia to 37 000 zł. Podstawowa forma dofinansowania obejmuje osoby, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł. W tej sytuacji najwyższa kwota wsparcia, o którą można się ubiegać wynosi 25 000 zł w przypadku wymiany pieca oraz montażu fotowoltaiki. Suma ta rośnie do 30 000 zł dla inwestycji obejmujących pompę ciepła połączoną z panelami słonecznymi. Dodatkowo inwestorowi przysługuje ulga w rozliczeniu PIT na termomodernizację (do 53 000 zł). 

Kalkulator dotacji oraz grubości ocieplenia

Nowością przydatną każdemu inwestorowi jest kalkulator dotacji. Jest to narzędzie umożliwiające obliczenie kwoty dotacji w zależności od wybranych przez nas zadań uprawniających do otrzymania pomocy. Kolejna nowość to wygodne narzędzie do obliczenia grubości ocieplenia w domu (wełna mineralna, styropian, pianka poliuretanowa itp.) Wydłużono także termin realizacji zadań objętych wsparciem o maksymalnie 6 miesięcy. Wynika to przede wszystkim z sytuacji epidemiologicznej w kraju. Wydłużenie terminu będzie możliwe po złożeniu odpowiedniego wniosku do miejscowego oddziału NFOŚiGW, który potwierdzi zasadność przedłużenia terminu inwestycji. Lista ZUM to kolejne ułatwienie dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze”. Na przygotowanej stronie (www.lista-zum.ios.edu.pl) znajdziemy wykaz urządzeń grzewczych (pieców na paliwa gazowe, stałe, ciekłe) oraz urządzeń produkujących „zieloną energię” np. panele słoneczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła. Znajdziemy tu również inne materiały potrzebne do ocieplenia budynku. Lista zawiera więc urządzenia oraz materiały, które w pełni odpowiadają wymaganiom programu Czyste Powietrze. 

II część programu Czyste Powietrze

Osoby zainteresowane termomodernizaącj budynku mieszkalnego ucieszy fakt, iż maksymalna kwota dotacji pokryje do 100% kosztów poniesionych na wykonanie audytu energetycznego, do 75% związanych z przyłączem do sieci ciepłowniczej (w tym zakupu oraz montażu kotła na gaz), a także do 50% kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Ostatni próg wsparcia wynosi do 60% zwrotu kosztów poniesionych za pozostałe działania objęte programem. Maksymalne dofinansowanie, które można otrzymać wynosi 37 000 zł i przysługuje osobom, które zdecydowały się na wymianę źródła ciepła wraz z montażem fotowoltaiki. Z pomocy nie skorzystają właściciele budynków wielorodzinnych oraz obiektów nowo wybudowanych.

Składanie wniosków: elektronicznie lub osobiście

Wnioski o wsparcie finansowe na zadania objęte programem Czyste Powietrze możemy składać osobiście do miejscowego oddziału WFOŚiGW lub też przy pomocy Portalu Beneficjenta.

Author

serwisy@gt-media.pl