Zestawy fotowoltaiki – jak zamówić?

Dostępność zestawów fotowoltaiki jest bardzo duża. Ceny również spadły i w chwili obecnej nie ma żadnych programów gminnych, które dotowałyby zakup paneli słonecznych do produkcji prądu.

Można skorzystać z ogólnodostępnych udogodnień w postaci specjalnych kredytów oraz odliczyć inwestycje w fotowoltaikę od podatku. Warto też wiedzieć, że gospodarstwa rolne mogą korzystać z systemu opustów identycznie jak osoby prywatne. To jest ogromna zachęta dla rolników, gdyż zakup paneli zwraca się w tych przypadkach dość szybko. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firm, które oferują panele fotowoltaiczne.


Telefon i adres do Urzędu Gminy Brok

Urząd Gminy Brok
Pl. Kościelny 6
07-306 Brok
tel. (29) 745-75-54
e-mail: sekretariat@brok.pl
strona internetowa: www.brok.pl

Czyste Powietrze oraz dogodna pożyczka na PV

Czyste Powietrze jest programem pozwalającym na ograniczenie lub całkowite wykluczenie emisji pyłów obecnych w atmosferze poprzez proces spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu.

Poglądowa instalacja PV na dachu budynku mieszkalnego

Finansowe wsparcie możemy otrzymać na m.in. wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, instalacje Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne; wymianę starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych; ocieplenie przegród w obiektach mieszkalnych, instalacje wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła.

Jedną z korzystnych ofert dostępnych na rynku jest pożyczka PKO BP na zakup instalacji fotowoltaicznych z oprocentowaniem zmiennym 4,99% i prowizją 0,99%. Możemy ubiegać się o wsparcie od 1000 zł do nawet 50 000 zł. Całą pożyczkę można przeznaczyć na kupno oraz montaż paneli słonecznych. Jest to jedna z opcji finansowania, które wspiera inwestycje w gospodarstwach domowych zmierzających do wyposażenia budynku w instalacje pozyskujące energię ze słońca.

Warunkiem otrzymania ekopożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99% jest dostarczenie faktur potwierdzających nabycie urządzeń fotowoltaicznych. Taki zakup musi obejmować minimum 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od dnia otrzymania wsparcia. W razie niedopilnowania terminu musimy liczyć się z nałożeniem znacznie wyższego oprocentowania zgodnego z aktualnym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%. Oferta jest skierowana zarówno do aktualnych jak i nowych klientów banku.

Ulgi podatkowe na zakup fotowoltaiki

Popularna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. Czytaj więcej o fotowoltaice w gospodarstwach rolnych.

To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Korzystna ulga dla osób fizycznych

Ulgi na panele słoneczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku.

Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.

Charakterystyka gminy

Gmina Brok jest zlokalizowana w powiecie ostrowskim, w północno – wschodniej części Mazowsza. Obszar zajmuje powierzchnię 110,21 km2, na której zamieszkuje niespełna 2900 osób. Tereny te znajdują się na szlaku dwóch istotnych z punktu widzenia transportu dróg: drogi wojewódzkiej nr 694 oraz drogi krajowej nr 50. Aktualna nazwa gminy pochodzi prawdopodobnie od rzeki Brok będącej jednym z dopływów rzeki Bug.

Turystyka i walory przyrodnicze

Główną zaletą lokalizacji gminy Brok jest jej bliskie sąsiedztwo Warszawy. Pozwala to na prowadzenie na tych terenach działalności agroturystycznej, noclegowej i rekreacyjnej. Nieskazitelnie czyste powietrze to domena doliny Bugu oraz korzystnego położenia na skraju Puszczy Białej. Pozwala to na realizacje działalności całorocznej – tereny te nadają się zarówno na dłuższy wypoczynek letni, jak i krótki jesienny wyjazd weekendowy.

Znajdziemy tu szereg ośrodków wypoczynkowych z bogatą ofertą atrakcji. Rzeka Bug o nieuregulowanym korycie, bogactwo leśnych szlaków sprawia, iż tereny te zamieszkuje znaczna ilość dzikiej zwierzyny, a miejscowe ziemie porastają liczne gatunki roślin. Przyjeżdżają tu przede wszystkim turyści zmęczeni miejskim zgiełkiem, którzy mogą odetchnąć pełną piersią i odpocząć pośród ciszy i śpiewu ptaków na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

Tutejszy krajobraz leśny uzupełniany jest przez gatunki roślin, przeważają tu jałowce, zawilce, sasanki łąkowe, przylaszczki. Z kolei wśród zwierząt napotkamy na swojej drodze przede wszystkim ptactwo wszelkiej maści: kaczki czernice, kaczki płaskonose, kormorany.

Nieco rzadziej spotykanymi są bociany czarne, czapla siwa, żurawie, czy niezwykle barwny ptak kraska. Sporadycznie zaobserwujemy także jastrzębia oraz myszołowa. Wśród zwierzyny leśnej królują dziki, bobry oraz jelenie, rzadkością są spotykane w tym regionie wilki. Obszar gminy należy do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Rekreacja i rozrywka

Liczne kompleksy leśne, otoczenie rzeką Bug i czyste powietrze sprzyjają wypoczynkowi na terenie gminy Brok. To właśnie tutaj znajdziemy pokaźną plażę z szybkim dojazdem ze stolicy Polski oraz okolic. Tereny te są doskonałym miejscem do wypoczynku wakacyjnego oraz rekreacyjnej turystyki rowerowej, pieszej i konnej.

Ulokowano tu m.in.: ścieżkę rowerową łączącą gminę z Ostrowią Mazowiecką, placówkę edukacyjną ze szkołą jeździectwa, parkiem linowym, opcją wypożyczenia kajaków gospodarstwa agroturystyczne oferujące trwające kilka dni wyprawy konne, bogatą ofertę spływów kajakowych urokliwym nurtem rzeki Bug, promenadę umożliwiającą spacery wzdłuż rzeki.

W gminie Brok organizowane jest także cykliczne wydarzenie pod nazwą „Dni Broku i Puszczy Białej”, gdzie możemy zapoznać się z miejscową kulturą, tańcem i śpiewem. Działa tu lokalny zespół „Jarzębina”, który umila czas mieszkańcom i przyjezdnym od 1986 roku. Bogata oferta rozrywkowa zapewnia mile spędzony czas także zimą i jesienią podczas kuligów oraz biesiad przy ognisku. Ofertę turystyczną uzupełniają wypożyczalnie rowerów, oferta przejażdżek wozem oraz liczne miejsca z dostępem do grilla.

Początki gminy Brok

Pierwsze zapisy o istnieniu ówczesnego grodu obronnego Brok pochodzą z 1203 roku w dokumencie zaprezentowanym przez księcia Konrada Mazowieckiego. Już wtedy tereny te składały się z osiemnastu wsi oraz kościoła zarządzanego przez biskupów płockich. Osada stanowiła wówczas bardzo istotny szlak handlowy prowadzący na Ruś.

Prawa miejskie głównej miejscowości regionu nadał w 1501 roku biskup płocki Wincenty Przerębski. Moment ten uznaje się za punkt zwrotny w rozwoju regionu. Silny rozwój był uzależniony właśnie od miejscowości Brok, którą w XVI wieku zamieszkiwało blisko 3 tys. osób. Wówczas Brok pełnił rolę dużego miasta ulokowanego na Mazowszu, mieszkańcy trudnili się głównie handlem, rzemiosłem oraz uprawą zbóż.