Finansowanie instalacji fotowoltaicznych

Aktualnie funkcjonują rządowe programy wsparcia na montaż fotowoltaiki. Inwestorzy, którzy chcą skorzystać z takiej pomocy mogą starać się o preferencyjny kredyt ekologiczny z niskim oprocentowaniem. Rolnicy mogą również starać się o ulgi w podatku rolnym. Istnieją także odliczenia od podatku dla osób prywatnych na zakup paneli fotowoltaicznych.

Fotowoltaika każdego miesiąca tanieje ze względu na rosnącą popularność ekologicznych sposobów pozyskiwania energii. Taka inwestycja zwraca się w stosunkowo krótkim czasie, warto więc zainwestować w panele słoneczne i zmniejszyć rachunki za prąd w zdecydowany sposób.

Ulga podatkowa na panele słoneczne, instalację fotowoltaiki

  1. Popularna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Warto przyjrzeć się bliżej ofercie fotowoltaiki w firmie GT.instal.
  2. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Ulga w podatku – osoby fizyczne

  1. Ulgi na panele słoneczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych; maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Ta forma wsparcia obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł.
  2. Decydujesz się na przysługującą ulgę podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 000 zł, sumę inwestycji (53 000 zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 000 zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.

Program „Czyste Powietrze” – wsparcie finansowe od rządu

Głównym celem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu.

Zgodnie z programem możemy ubiegać się o dofinansowanie dla: wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne; wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych, Docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych, instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła Ekopożyczka PKO BP Jedną z interesujących ofert dostępnych na rynku jest pożyczka PKO BP na zakup instalacji fotowoltaicznych z oprocentowaniem zmiennym 4,99% oraz prowizją 0,99%. Możemy starać się o kwotę od 1000 zł do nawet 50 000 zł. Suma ta może zostać w pełni przeznaczona na zakup i montaż paneli słonecznych, fotowoltaiki.


Ekopożyczka banku polskiego

PKO Bank Polski swoją ofertę pożyczek kieruje do nowych oraz dotychczasowych klientów. Podstawowym warunkiem otrzymania ekopożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99% jest dostarczenie faktur potwierdzających nabycie urządzeń fotowoltaicznych za sumę wynoszącą przynajmniej 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od dnia otrzymania wsparcia. W razie niedopilnowania terminu musimy liczyć się z nałożeniem znacznie wyższego oprocentowania zgodnego z aktualnym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%.

Pożyczka PKO BP oferowana jest na zakup instalacji fotowoltaicznych z oprocentowaniem zmiennym 4,99% oraz prowizją 0,99%. Możemy starać się o kwotę od 1000 zł do aż 50 000 zł. Co najważniejsze, całą pożyczkę możemy przeznaczyć na kupno oraz montaż paneli słonecznych. Ta dogodna forma finansowania pozwala na wyposażenie budynku w ekonomicznie opłacalne panele słoneczne.

Podstawowe warunki pożyczki bankowej PKO BP

Urząd Gminy Czernice Borowe – kontakt

Urząd Gminy Czernice Borowe
ul. Dolna 2
06-415 Czernice Borowe
tel. (23) 674-62-15
e-mail: sekretariat@czerniceborowe.pl
strona internetowa: www.czerniceborowe.pl

Charakterystyka gminy Czernice Borowe

Gmina Czernice Borowe jest zlokalizowana na Mazowszu, w powiecie przasnyskim. Obszar o powierzchni 12 031 zamieszkuje niecałe 4000 osób. Granicę regionu wyznaczają dwa ważne ośrodki: Wysoczyzna Ciechanowska oraz Wzniesienia Mławskie. To właśnie one decydują o ukształtowaniu tutejszego krajobrazu. Występują tu równiny o niewielkim pofałdowaniem terenu, pagórki znajdziemy jedynie na północnym – wschodzie gminy. Największy obszar stanowią pola uprawne, natomiast kompleksy leśne zajmują zaledwie 8,5% terenu.

Rozwój i gospodarka

Główny obszar gminy zajmują grunty rolne (89%) co skłania mieszkańców do prowadzania gospodarstw. Ponadto występują tu gleby dobrej jakości dogodne do uprawy roślin takich jak: rzepak, pszenica, pszenżyto, jęczmień, burak cukrowy, rzepak. Włodarze gminy Czernice Borowe w ciągu ostatnich lat zwiększyli wysiłki w celu przyłączenie wszystkich domostw do kanalizacji i stworzenia przydomowych oczyszczalni ścieków. Regularnie prowadzone działania budowlane mają na celu modernizację istniejących dróg. Funkcjonują tu również dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych oraz Rostkowie. Bezpieczeństwo gminie zapewniają położone w okolicy Jastrzębca i Obrębca dwa zbiorniki retencyjne. Poprawa jakości życia i warunków dla inwestorów jest możliwa także dzięki rewitalizacji istniejących wsi Czernice Borowe, Rostkowo, Obrębiec, Pawłowo Kościelne, Chojnowo, Węgra.

Kultura regionu i historia

Zabytkami stanowiącymi historyczną pamiątkę gminy Czernice Borowe są parki dworskie położone w Rostkowie, Chojnowie i Pawłowie Kościelnym. Znajdziemy tu szereg pomnikowych drzew takich jak kasztanowce, buki, dęby, graby pospolite, modrzewie, świerki, jesiony, czy lipy drobnolistne. Szczególnie urokliwe są przykościelne kompleksy zieleni zlokalizowane w okolicy miejscowego kościoła i cmentarza parafialnego. Historyczny podział administracyjny z 1815 roku sprawiał, że ówczesne tereny rozpoczęły swój silny rozwój. W tym okresie tworzono szereg miejscowym osad, co z czasem zaowocowało zlokalizowaniem w regionie ponad 40 wsi.