Fotowoltaika – tania energia elektryczna

Fotowoltaika to prosta technologia umożliwiająca uniezależnienie energetyczne domu od pobierania prądu z sieci energetycznej. Panele słoneczne są obecnie montowane w dużych zakładach produkcyjnych, na dachach domów, czy bezpośrednio na gruntach rolnych.

Finansowanie paneli słonecznych jest coraz wygodniejsze ze względu na zmniejszające się rok do roku ceny zakupu. Bardzo proste jest obecnie uzyskanie kredytu na fotowoltaikę z niską ratą, podobnie jak otrzymanie zwrotu podatku za zakupione i zamontowane panele słoneczne. Bezsprzecznie więc taka inwestycja jest w perspektywie lat bardzo opłacalna. Rolnicy oraz zwykli mieszkańcy coraz częściej wybierają tą formę pozyskiwania energii elektrycznej.

Urząd Gminy Czerwin – adres

Urząd Gminy Czerwin
ul. Plac Tysiąclecia 1
07-407 Czerwin
tel. 29 761 45 67
e-mail: gmina@czerwin.pl
strona internetowa: www.czerwin.pl

Program Czyste Powietrze – oferta dofinansowania

Czyste Powietrze jest programem pozwalającym na ograniczenie lub całkowite wykluczenie emisji pyłów obecnych w atmosferze poprzez proces spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana pieców oraz kotłów starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Dowiedz się więcej o fotowoltaice w gospodarstwach rolnych.

Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła spełniającego wymagania programu. Wsparcie finansowe możemy przeznaczyć na:

  1. Wymianę stolarki drzwiowej i okiennej
  2. Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne
  3. Docieplenie przegród w obiektach mieszkalnych
  4. Instalacje wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła
  5. Wymianę kotłów i pieców oraz kupno i montaż nowych
Podglądowa instalacja PV

Kilka słów o gminie Czerwin

Gmina Czerwin w powiecie ostrołęckim znajduje się w województwie mazowieckim. Całkowita powierzchnia gminy wnosi 171 km2 z czego użytku rolne stanowią ponad 77%. Przez tereny te przepływa rzeka Orz, a tereny leśne stanowią tu niewiele ponad 15%. Liczba mieszkańców wynosi obecnie około 5520.

Zabytki i początki istnienia regionu

Wśród zabytków królują niewątpliwie obiekty sakralne: kościół barokowy pw. Świętej Trójcy z 1777 roku położony w miejscowości Czerwin oraz kaplica neogotycka Andlauerów z 1890 roku. Z ciekawszych obiektów znajdziemy tu także średniowieczne grodzisko oraz pozostałości parku podworskiego z dziewiętnastego wieku, dwór z XVIII-XIX wieku, barokowy kościół z miejscowości Piski, starożytny kurhan z I wieku przed naszą erą w Wojszach oraz pozostałości po murowanym wiatraku holenderskim z 1933 roku w miejscowości Gostery. Tereny te wraz z rozpoczęciem wojny w 1939 roku stały się siedliskiem walk w dolinie rzeki Orz, gdzie zmierzyły się wojska niemieckie z 3. Pułkiem Strzelców Konnych. Działania te prowadzono na terenie miejscowości Czerwin, Grodzisk i Dzwonek. To właśnie na cmentarzu w Czerwinie pochowano niektórych żołnierzy.

Trudna historia i zmiany administracyjne

Społeczność żydowska została na terenie gminy Czerwin wymordowana w trakcie trwania drugiej wojny światowej. W rezultacie nie oszczędzono tutejszego rabina, ani też kobiet z dziećmi. Dalsze losy to szereg podziałów związanych z paktem Ribbentrop – Mołotow. Dopiero po przywróceniu Polsce niepodległości ponownie włączono gminę Czerwin do zasobów Państwa Polskiego. Początkowo istniejące „gromady” przekształcono w 1972 roku w gminy. Gminę włączono w poczet województwa ostrołęckiego. Bezsprzecznie, mimo trudnych historycznie losów, gminie Czerwin nadano w 1981 roku tytuł mistrza gospodarności na terenie województwa. Kolejna transformacja tutejszych terenów to wynik zmian ustrojowo – administracyjnych z 1989 roku, kiedy to przywrócono gminom samorząd terytorialny. W związku z tym działający na terenie gminy Czerwin samorządowcy postawili na rozwój, w związku z czym otwierane zostały nowe, lokalne firmy oraz wydarzenia społeczne. Przykładem są organizowane jarmarki, które zapewniły rozrywkę mieszkańcom. Na tle innych miejscowości z gminy, wyróżnia się Czerwin. To właśnie tutaj zabudowa przypomina swoim układem niewielkie miasteczko.


Ulga podatkowa na fotowoltaikę

Popularna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku.

Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Przykład drugi

Drugi przykład obejmuje ulgi na fotowoltaikę, panele słoneczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku.

Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.