Panele słoneczne, gdzie zamówić fotowoltaikę?

Coraz niższe ceny fotowoltaiki zwiększają zainteresowanie wśród inwestorów. Aktualnie ukończone zostały programy gminne, które dotychczas współfinansowały zakup paneli słonecznych do wytwarzania prądu.

Istnieją jednak bardzo wygodne formy wsparcia w postaci preferencyjnych kredytów, można też odliczyć instalację fotowoltaiczną od podatku. Niewątpliwie należy wiedzieć, iż gospodarstwa rolne mogą korzystać z systemu upustów podobnie jak osoby prywatne. Powoduje to większe zainteresowanie rolników, którzy przeliczają ekonomiczną opłacalność paneli słonecznych oferujących zieloną energię. Warto zapoznać się z ofertą firm, które sprzedają i montują panele fotowoltaiczne.

Telefon i adres do Urzędu Gminy w Długosiodle

Urząd Gminy w Długosiodle
ul. Kościuszki 2
07–210 Długosiodło
tel./fax +48 29/ 741 25 12
e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl
strona internetowa. www.dlugosiodlo.pl

Ulga podatkowa na fotowoltaikę

Jedną z form finansowania są ulgi w podatku, które obniżają koszty ponoszone na inwestycję w fotowoltaikę. W ten sposób możemy uzyskać 25% odliczenia od podatku. Jak to działa w rzeczywistości? Właściciel gospodarstwa rolnego, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację PV za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł.

Fotowoltaika na dachu budynku

Finalnie zmniejsza to koszty zakupu fotowoltaiki o wysokość podatku. Właśnie przez to klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Przedstawiamy też inny przykład, kiedy to klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Rolnik wybrał możliwość 25-procentowej ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Mężczyzna będzie jednak rozliczał się w okresie piętnastoletnim z miesięczną ratą wynoszącą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat. Czytaj więcej o instalacjach fotowoltaicznych.

Panele fotowoltaiczne w gospodarstwach domowych

Ulgi na panele słoneczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł.

W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Kwota jaką możemy otrzymać zgodnie z wyliczeniami wynosi 9540 zł.

Lokalizacja gminy Długosiodło, kompleksy leśne i grunty rolne

Gmina Długosiodło zlokalizowana jest w powiecie wyszkowskim, w województwie mazowieckim. Całkowita powierzchnia terenu to 16 745 hektarów, z czego liczną część zajmują lasy. Nie brakuje jednak zabudowań i nowoczesnej infrastruktury. Wynika to z korzystnego położenia i biegnących tędy szlaków komunikacyjnych, co przekłada się na doskonałe połączenie z centralną i północno – wschodnią częścią Polski.

Liczny obszar leśny skłania turystów do wypoczynku w tym regionie kraju, z kolei dla mieszkańców gminy Długosiodło głównym miejscem do działania są grunty rolne. Rolnictwo na tym terenie pomimo ubogich gleb zawsze odgrywało bardzo ważną rolę. Widać to wyraźnie po statystykach, ponieważ aż 78% mieszkańców znajduje zatrudnienie właśnie w tej branży. Na terenie o obszarze powyżej 9180 hektarów znajdziemy aż 1443 indywidualne gospodarstwa rolne. Pozostałe tereny podmokłe wykorzystywane są głównie przez hodowców bydła mięsnego i mlecznego.

Rolnicy decydujący się na uprawę ze względu na niską jakość gleb wybierają przede wszystkim zboża: pszenicę, żyto, rośliny okopowe i owies. Nie brakuje też gospodarstw ekologicznych, ukierunkowanych na produkcję żywności bez stosowania niepotrzebnej chemii. Gmina od wielu lat dba o rozwój, dotychczas utworzono tu dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Powstało też pogotowie ratunkowe. Znajdziemy tu Urząd Pocztowy, siedzibę Policji, Bank Spółdzielczy oraz wiele mniejszych firm prowadzących działalność handlowo – usługową. O bezpieczeństwo przeciwpożarowe dba 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Szkoły, edukacja i kultura w Długosiodle

Na terenie gminy Długosiodło ulokowano cztery szkoły podstawowe, jedno przedszkole oraz zespół szkół. Przez ostatnie lata wszystkie budynki przechodziły prace modernizacyjne zmierzające do zapewnienia wysokiego komfortu dzieciom i młodzieży. Dbając o rozwój sportowy młodych osób postanowiono zagospodarować tereny wokół obiektów. Pojawiły się nowoczesne place zabaw, organizowane są różnego rodzaju projekty, kultywowana jest również pamięć wśród najmłodszych o ważnych postaciach mających wpływ na kraj. Należy tu wymienić patrona papieża Jana Pawła II przy Publicznej Szkole Podstawowej w Blochach, Tadeusza Zawadzkiego ze szkoły w Sieczychach, Tadeusza Kościuszkę patrona szkoły w Długosiodle, Armię Krajową przy gimnazjum w Długosiodle, czy Janusza Korczaka w szkole w Dalekiem.

Działalność kulturalna na terenie gminy Długosiodło jest możliwa dzięki istnieniu Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji. Istnieje także miejscowa biblioteka oraz szereg świetlic w poszczególnych wsiach. To wszystko pozwala na edukowanie dzieci i młodzieży, propagowanie postawy związanych z czytelnictwem, zamiłowaniem do sportu oraz wybieraniem rozrywki stawiającej na rozwój osobowości młodego człowieka.

Pożyczka na fotowoltaikę – oferta banku PKO BP

Jedną z interesujących ofert dostępnych na rynku jest pożyczka PKO BP na zakup instalacji fotowoltaicznych z oprocentowaniem zmiennym 4,99% oraz prowizją 0,99%. Możemy starać się o kwotę od 1000 zł do nawet 50 000 zł. Co najważniejsze, całą pożyczkę możemy przeznaczyć na kupno oraz montaż paneli słonecznych. Jest to jeden z instrumentów finansowych, który wspiera inwestycje w gospodarstwach domowych dążących do wyposażenie budynku w instalacje fotowoltaiczne.

PKO Bank Polski swoją ofertę pożyczek kieruje do nowych oraz dotychczasowych klientów. W celu otrzymania wsparcia wystarczy zgłosić się do najbliższej placówki banku. Podstawowym warunkiem otrzymania ekopożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99% jest dostarczenie faktur potwierdzających nabycie urządzeń fotowoltaicznych za sumę wynoszącą przynajmniej 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od dnia otrzymania wsparcia. W razie niedopilnowania terminu musimy liczyć się z nałożeniem znacznie wyższego oprocentowania zgodnego z aktualnym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%.