Systemy paneli słonecznych-tania fotowoltaika

Z roku na rok obserwujemy spadek cen zakupu i montażu systemów paneli słonecznych. Rosnąca popularność nowoczesnej fotowoltaiki sprawia, iż wiele osób decyduje się na zakup tego ekonomicznego rozwiązania pozyskującego darmową energię.

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z domem jednorodzinnym, gospodarstwem rolnym, czy inwestorem prywatnym szukającym profesjonalnego systemu dla swojego budynku; wszędzie tam możliwy jest montaż paneli słonecznych. (Czytaj więcej o zestawach fotowoltaiki).

Kontakt do Urzędu Gminy w Goworowie

Urząd Gminy Goworowo
ul. Ostrołęcka 21
07-440 Goworowo
tel. (29) 761 40 66, (29) 761 40 43, (29) 761 40 33
e-mail: ug@goworowo.pl
strona internetowa: www.goworowo.pl

Podstawowe informacje o gminie Goworowo

Gmina Goworowo znajduje się w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim. Tutejsze tereny swoim zasięgiem obejmują łączną powierzchnię na poziomie 21 813 hektarów, a liczba mieszkańców wynosi około 8800 osób.

Zarys historyczny

Początki istnienia tutejszych terenów datuje się na 1076 rok, kiedy to powstało biskupstwo Płockie. Na terenie obecnej Gminy Goworowo w XI i XII wieku rozpoczęto tworzenie lokalnych osad oraz wsi. Co ciekawe, nazwa gminy pochodzi prawdopodobnie od imion Goworek oraz Gowor. Nic więc dziwnego, że pierwszą ważną miejscowością stało się Goworowo. Pełniło ono w 1315 roku funkcję mieszkalną oraz do pełnienia posługi przez parafię pw. Krzyża Świetego. Spowodowało to, iż właścicielami okolicznych ziem znajdujących się w Goworowie stali się proboszczowie z katedry płockiej. Tym samym teren ten wszedł w posiadanie księstwa sieluńskiego. Włodarzami tychże goworowskich wsi stały się rodziny szlacheckie. Kolejne lata to okres nieustannych utarczek wojennych. W trakcie trzeciego rozbioru ziemie zostały włączone w poczet Prus, aby następnie zostać włączone do Księstwa Warszawskiego.

Los nie oszczędzał gminy Goworowo, której ziemie z czasem weszły w poczet teoretycznie polskich, niepodległych ziem jednak po zaborem rosyjskim. Warto wspomnieć o tragicznych losach terenów ówczesnego Goworowa, które zostało wręcz zrównane ziemią w trakcie trwającej I wojny światowej. Kolejna wojna światowa przyczyniła się do śmierci kilkudziesięciu rodzin żydowskich oraz polskich. Polska Ludowa rozpoczęła żmudną, powojenną odbudowę tutejszych gruntów i zabudowań. Z czasem gmina Goworowo weszła w skład województwa ostrołęckiego. Aktualnie zgodnie z obowiązującym podziałem administracyjnym należy ona do powiatu ostrołęckiego w województwie mazowieckim.

Kultura, gospodarka oraz inwestycje

Obecnie gmina Goworowo może pochwalić się funkcjonującym ośrodkiem kultury, sportu i rekreacji. Z tejże instytucji wydzielono oddział w Lipiance, gdzie powstał Ośrodek Edukacji Regionalnej. Samorząd postawił także na rozwój czytelnictwa wśród mieszkańców. W tym celu uruchomiono Gminną Bibliotekę Publiczną w Goworowie oraz dodatkowe filie w Żabinie, Kruszewie, Pasiekach oraz Kuninie. Tereny rolne w gminie Goworowo zajmują znaczną część całej powierzchni (2/3). Znajdziemy tu przede wszystkim niewielkie zakłady produkcyjno – usługowe, sklepy przemysłowe i spożywcze oraz piekarnie. Jedną z większych inwestycji w ostatnich latach są istniejące kompleksy boisk sportowych.

Turystyka

Gmina Goworowo pod względem atrakcji turystycznych może z powodzeniem rywalizować z lokalnymi sąsiadami. To właśnie na tych pięknych, zielonych terenach organizowany jest letni i zimowy wypoczynek dzieci oraz młodzieży w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance. Turyści mogą korzystać ze szlaków rekreacyjnych położonych w Szarłacie, czy też nad rzeką Narew w pobliżu Kruszewa. Dodatkowym atutem są funkcjonujące w sezonie wypożyczalnie kajaków, namiotów, rowerów, śpiworów, czy łyżworolek.

Przybywający w regiony kurpiowszczyzny goście mogą liczyć również na muzyczną ucztę w ramach wydarzenia pod nazwą „Noc z gwiazdami pod gwiazdami”. Jest to przegląd zespołów muzycznych. Znajdziemy tu także możliwości pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Boskiej Wąsewskiej, z czego najchętniej korzystają osoby starsze. Gmina posiada także centrum informacyjne, które umożliwia uzyskanie wielu istotnych informacji na temat regionu, ale również prowadzenia działalności firm na tych terenach.

Lokalne zabytki

Wśród zabytków i perełek architektury znajdziemy tu szereg zabudowań dworskich oraz sakralnych rozsianych po całej gminie Goworowo. Znajdziemy tu m.in.: Pałac w Szczawinie pochodzący z 1827 roku zaprojektowany przez Waleriana Kronenberga, kościół parafialny w Goworowie, Pałac Klasycystyczny w Brzeźnie pochodzący z 1900 roku, drewniany młyny wodny w Wólce Kunińskiej położony w malowniczym sąsiedztwie rzeki Orz, kościół parafialny pw. Jana Chrzciciela w Kuninie, kaplica cmentarna w Goworowie, dwór z 1850 roku w Ponikwi Małej, cmentarzysko w Szarłacie, czy najgrubsze drzewo w województwie mazowieckim znajdujące się w miejscowości Góry.

Na jakie wsparcie instalacji fotowoltaicznych może liczyć inwestor? – program Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze jest programem pozwalającym na ograniczenie lub całkowite wykluczenie emisji pyłów obecnych w atmosferze poprzez proces spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale także dbać o środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu.

W ramach programu możemy starać się o dofinansowanie dla:
1. Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne
2. Instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła
3. Wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych
4. Docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych
5. Wymiany stolarki drzwiowej i okiennej

Ulga podatkowa na fotowoltaikę

Popularna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Sprawdź kto w Twoim regionie montuje panele słoneczne.

Klient wziął pod uwagę funkcjonującą, 25-procentową ulgę podatkową przysługującą na instalacje fotowoltaiczną, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To skutecznie obniża poniesione na fotowoltaikę koszty o sumę podatku. Inny przykład: klient również zakupił instalację za kwotę 60 tys. zł. Po rozłożeniu podatku rolnego na miesiące, klient musiałby uiszczać sumę 1000 zł przez 12 miesięcy. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł.

Przykład ten prezentuje się podobnie jak wcześniejszy i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez całe 15 lat. Istnieją także ulgi na instalację fotowoltaiczną z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.