Systemy paneli słonecznych-fotowoltaika w domu i gospodarstwie rolnym

Zakończone inwestycje gminne nie są powodem do rezygnacji z paneli słonecznych. Jest to bardzo ekonomiczny sposób pozyskiwania energii ze słońca. Dzięki fotowoltaice możliwe jest znaczne zmniejszenie opłat za energię elektryczną. Przekłada się to na opłacalność inwestycji w fotowoltaikę. Cała instalacja może zwrócić się w stosunkowo krótkim czasie.

Na rynku funkcjonuje szereg firm zapewniających profesjonalny montaż paneli słonecznych. Warto wybrać najlepszą ofertę i korzystać z dobrodziejstw jakie daje fotowoltaika. Dowiedz się więcej o firmach z Twojej okolicy, które oferują montaż fotowoltaiki także w gminie Jednorożec.

Telefon i adres-Urząd Gminy Jednorożec

Urząd Gminy Jednorożec
ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednorożec
tel. (29) 751 70 30
e-mail: gmina@jednorozec.pl
strona internetowa: www.jednorozec.pl

Wsparcie finansowe fotowoltaiki poprzez Ekopożyczkę PKO BP

Ofertą wygodnego finansowania inwestycji w fotowoltaikę jest pożyczka PKO BP na zakup paneli słonecznych z oprocentowaniem zmiennym 4,99% oraz prowizją 0,99%. Można ubiegać się o sumę od 1000 zł do nawet 50 000 zł. Całą kwotę pożyczki można przeznaczyć na zakup oraz instalację paneli słonecznych. Jest to jeden z instrumentów finansowych, który wspiera inwestycje w gospodarstwach domowych. PKO Bank Polski swoją ofertę pożyczek kieruje do obecnych i nowych klientów.

Podstawowym warunkiem otrzymania ekopożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99% jest dostarczenie faktur potwierdzających nabycie urządzeń fotowoltaicznych za sumę wynoszącą przynajmniej 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od dnia otrzymania wsparcia. W razie niedopilnowania terminu musimy liczyć się z nałożeniem znacznie wyższego oprocentowania zgodnego z aktualnym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%.


Ulga podatkowa na fotowoltaikę

Ulgę na inwestycję w panele słoneczne możemy uzyskać w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Ulga podatkowa to aż 25% odliczenia. Jak to działa w praktyce? Klient, który korzysta z usług przedsiębiorstwa oferującego panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki do tej pory płacił wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Reasumując, zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje kwotę 15 tys. zł. Zobacz informacje o montowaniu fotowoltaiki w gospodarstwach rolnych.

To ostatecznie zmniejsza koszty poniesione na instalację fotowoltaiczną o wysokość tego podatku. W takiej sytuacji klient nie zapłacił ani złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Przykład instalacji fotowoltaicznej

Inny przykład ulgi na panele PV

Ulgi na panele słoneczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Maksymalne odliczenie wartości wykonanej inwestycji w fotowoltaikę (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 000 zł. Dotacja ta obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przykład: W ciągu roku klient otrzymuje dochody rzędu 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Klient korzysta przysługującej ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł.

Podatek, który klient normalnie uiściłby wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę klient ma prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a rzeczywiście należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. W wyniku czego suma dotacji w takim wypadku wynosi 9540 zł.

Położenie gminy Jednorożec

Gmina Jednorożec zlokalizowana jest w powiecie przasnyskim, w województwie mazowieckim. Powierzchnię o rozpiętości 232 km2 zamieszkuje niespełna 7500 mieszkańców. Cały obszar wchodzi w skład programu Natura 2000 oraz Zielone Płuca Polski. Region ten zlokalizowany jest na granicy Mazur oraz Mazowsza. Znajdziemy tu dużą liczbę kompleksów leśnych, co sprzyja prowadzeniu działalności nastawionej na rekreacje i ekologię.

Rolnictwo i gospodarka

Mimo dużego udziału lasów w krajobrazie regionu, liczną działalność prowadzą tu gospodarstwa rolne. To właśnie rolnictwo jest głównym źródłem dochodu dla mieszkańców gminy Jednorożec, którzy zajmują się w większości uprawą roślin i hodowlą bydła mlecznego. Blisko 1/3 osób w wieku produkcyjnym znajduje zatrudnienie w sektorze rolnym, jednak współczynnik zatrudnia jest niższy od krajowej średniej. Główną rolę w rozwoju odgrywają gospodarstwa indywidualne o średniej powierzchni 11,62 ha. Ogólna liczba gruntów rolnych zagospodarowanych przez miejscowym rolników oscyluje w granicach 10 000 hektarów. Znaczny odsetek gospodarstw rozsianych po gminie Jednorożec posiada powierzchnię między 5, a 10 ha.

Notka historyczna

Historia gminy sięga zamierzchłych czasów, kiedy to tereny te zamieszkiwano już w epoce kamiennej. Archeolodzy znaleźli na tych terenach szczątki i pozostałości przedmiotów wykorzystywanych już niespełna 8000 lat p.n.e. Dalszy rozwój regionu był możliwy dzięki tworzeniu osad ulokowanych w pobliżu rzeki Orzyc. Nie bez znaczenia były zmiany klimatu, które tysiące lat wcześniej wpływały na zwiększenie się ilości lasów sosnowych, co generowało większy dostęp do fauny i flory na tych terenach. Wciąż występującymi na tych terenach zwierzętami są bobry, zające, jelenie, dziki, wydry oraz sporadycznie łosie.