Otrzymanie dogodnego kredytu na zakup fotowoltaiki jest możliwe. Kolejne banki przyłączają się do finansowania inwestycji związanych z ekologicznym sposobem pozyskiwania energii. Z pewnością jest to duża pomoc finansowa, która umożliwia montaż paneli słonecznych na dachu budynku lub na wolnym terenie przy gospodarstwie rolnym.

Ekologiczne wsparcie – ekopożyczka PKO BP

Ciekawą ofertą finansowania inwestycji jest pożyczka PKO BP specjalnie przygotowana na zakup instalacji fotowoltaicznych. Oprocentowanie zmienne wynosi 4,99%, natomiast prowizja 0,99%. Możemy ubiegać się o kwotę od 1000 zł do nawet 50 000 zł. Co najistotniejsze, całą pożyczkę można przeznaczyć na kupno oraz montaż paneli słonecznych. Jest to jedna z opcji finansowania, która wspiera inwestycje w gospodarstwach domowych zmierzających do wyposażenia budynku w instalacje PV.

PKO Bank Polski swoją ofertę pożyczek kieruje do nowych oraz dotychczasowych klientów. W celu otrzymania wsparcia wystarczy zgłosić się do najbliższej placówki banku. Podstawowym warunkiem otrzymania ekopożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99% jest dostarczenie faktur potwierdzających nabycie urządzeń fotowoltaicznych za sumę wynoszącą przynajmniej 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od dnia otrzymania wsparcia. W razie niedopilnowania terminu musimy liczyć się z nałożeniem znacznie wyższego oprocentowania zgodnego z aktualnym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%. Czytaj więcej o fotowoltaice i opłacalności paneli słonecznych.

Charakterystyka gminy Jedwabne

Gmina Jedwabne zlokalizowana jest w powiecie łomżyńskim na Podlasiu, a jej powierzchnia wynosi 159,42 km2. Tereny te zamieszkuje łącznie niespełna 5600 mieszkańców rozsianych po 48 wsiach oraz w mieście Jedwabne. Decydującym czynnikiem w rozwoju stanowi działalność rolnicza, jednak nie brakuje tu także usług z zakresu administracji, usług publicznych, czy szeroko pojętej branży handlowo – usługowej.

Urząd Gminy i Miasta Jedwabne-kontakt

Urząd Miasta i Gminy Jedwabne
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
tel. (0 86) 217 20 40, 217 20 75
e-mail: burmistrz@jedwabne.pl
www.jedwabne.pl

Ulgi podatkowe na fotowoltaikę oraz program rządowy „Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze jest programem umożliwiającym ograniczenie lub ułatwiającym całkowite pozbycie się pyłów obecnych w atmosferze poprzez proces spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki.

Niezbędnym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Natomiast dla nowo postawionych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie dla:

1. Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne

2. Wymiany stolarki drzwiowej i okiennej

3. Wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych

4. Instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła

5. Docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych

Poglądowa instalacja PV

Przykład ulgi na panele słoneczne dla rolnika

Warta uwagi ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. W praktyce więc możliwe jest wykorzystanie 25% odpisu od podatku. Przykład: Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł.

To skutecznie pozwala obniżyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie musiał zapłacić nic z tytułu podatku. Weźmy pod uwagę inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Kupującemu naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sprawa prezentuje się podobnie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez całe 15 lat.

Przykład ulgi dla tradycyjnego inwestora w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych

Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.

Walory turystyczne

Turystyka jest w ostatnich latach głównym motorem napędowym regionu. Jest to możliwe dzięki położeniu gminy Jedwabne w bliskim sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Znajdziemy tu największy obszar bagien w Środkowej Europie i torfowisk obejmujący swoją powierzchnią blisko 100 000 hektarów. Park zabezpiecza tutejszą florę, faunę i ich bioróżnorodność. Uważni obserwatorzy zauważą liczne siedliska roślinności wodnej, torfowiskowej i szuwarowej. Jeżeli chodzi o dziką zwierzynę, przechadzając się tutejszymi lasami napotkamy na drodze bobry, łosie, borsuki, wydry, lisy, jenoty, piżmaki, a nawet wilki.

Tutejsze bagna są miejscem żerowania aż 246 gatunków ptactwa, z czego aż 186 ma na tym obszarze tereny lęgowe. Podstawową działalnością prowadzoną na tym terenie dla podróżników jest agroturystyka. Znajdziemy tu także pola namiotowe, które pełnią funkcję noclegu i tańszego wypoczynku dla turystów zagranicznych jak i krajowych. Zakochani w regionie turyści decydują się niekiedy na zakup kawałka ziemi, na którym można postawić domek letniskowy. Osoby zainteresowane sportowymi zmaganiami mogą liczyć na dawkę emocji w postaci spływów kajakowych po tutejszej Biebrzy. Wędkarzom natomiast nie brakuje licznych gatunków ryb w pobliskich akwenach gminy Jedwabne.

Przeszłość gminy Jedwabne

Pierwsze zapisy o istnieniu miejscowości pochodzą z XV wieku, kiedy to rodzina Jedwabińskich (początkowo Byliców) utworzyła w tym miejscu osadę. Nieco później bo w 1736 roku nadane zostały prawa miejskie. Następnie tereny te podlegały pod zabór pruski, Księstwo Warszawskie oraz Królestwo Polskie. Ziemie te słynęły w XVIII wieku z rzemieślników pracujących przy fabrykach sukna oraz w drobnych warsztatach tkackich. Słuch po nich zaginął, gdyż okres pierwszej wojny światowej przyniósł szereg zniszczeń w regionie. Kolejna wojna światowa przyniosła czas okupacji sowieckiej, a następnie deportację mieszkańców na Syberię. Nie zabiło to ducha patriotyzmu, który przejawiał się w działalności konspiracyjnej oraz partyzanckiej. Tereny te wyzwolono z biegiem lat, co umożliwiło po reformie administracyjnej na stworzenie podziału miejscowości na gminy.

Istotne zabytki gminne

Tożsamość gminy zbudowana została przez historię, a pamiątkę wielu dawnych zdarzeń stanowią dziś obiekty rozsiane po regionie. W gminie Jedwabne znajdziemy zabytki wpisane do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku – Delegatura w Łomży. Wśród nich możemy wymienić m.in.: Zespół dworsko – parkowy wraz z dworem odtworzonym po II wojnie światowej, kościół parafialny pw. Jakuba Apostoła (plebania z końcówki XIX wieku, mury kościoła z lat 1926 – 1935), cmentarz rzymsko – katolicki, zabytkowy układ zabudowy wiejskiej, punkt krajobrazowy ukazujący dolinę biebrzańską oraz dzieło naszych czasów Pomnik Sybiraków.