Urząd Gminy w Karniewie-dane kontaktowe

Urząd Gminy w Karniewie
ul. Pułtuska 3
06-425 Karniewo
tel. (029) 691-10-13
e-mail: ugkarniewo@wp.pl
strona internetowa: www.karniewo.pl

Finansowanie fotowotolaiki w ramach ekopożyczki banku PKO BP

Korzystną ofertą finansowania paneli słonecznych jest pożyczka banku PKO na zakup instalacji fotowoltaicznych z oprocentowaniem zmiennym 4,99% oraz prowizją 0,99%. Możemy starać się o kwotę od 1000 zł do nawet 50 000 zł. Co najważniejsze, całą pożyczkę możemy przeznaczyć na kupno oraz montaż paneli słonecznych. Jest to jeden z instrumentów finansowych, który wspiera inwestycje w gospodarstwach domowych dążących do wyposażenie budynku w instalacje fotowoltaiczne.

Podstawowe cechy pożyczki bankowej PKO BP

PKO Bank Polski swoją ofertę pożyczek kieruje do nowych oraz dotychczasowych klientów. W celu otrzymania wsparcia wystarczy zgłosić się do najbliższej placówki banku. Podstawowym warunkiem otrzymania ekopożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99% jest dostarczenie faktur potwierdzających nabycie urządzeń fotowoltaicznych za sumę wynoszącą przynajmniej 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od dnia otrzymania wsparcia. Czytaj więcej o pożyczce banku PKO BP.


Gmina Karniewo położona jest w powiecie makowskim na Mazowszu. Występuję tu głównie tereny przeznaczone pod rolnictwo, charakteryzują się one dość dobrą klasą gleb. Obok upraw zbóż, główny dochód mieszkańcom zapewnia hodowla trzody chlewnej oraz bydła oraz działalność wokół rolnictwa. Znajdziemy tu szereg działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz inwestycje.


Główne cechy regionu

Rozwój rolnictwa na tych terenach powinien w najbliższych latach zaprocentować podejmowaniem przez przedsiębiorców działań wokół gospodarstw. Występują tu liczne tereny o niewykorzystanym potencjalne, które to można przeznaczyć na zakłady przetwórcze. Przemawia za tym doskonała lokalizacja z okolicznymi miejscowościami i bliska odległość do stolicy Polski (75 km do Warszawy). W ostatnich latach zadbano o rozwinięcie sieci teleinformatycznych, możliwe jest również uzyskanie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Sieć telefoniczna obejmuje 100% gminy, z kolei nowe budynki stawiane w gminie Karniewo mogą być z łatwością przyłączono do sieci wodociągowej. Region przecina droga krajowa nr 60, a o jakość środowiskową terenów dba istniejąca oczyszczalnia ścieków.

Inwestycje z ostatnich lat

Ostatnie kilkanaście lat było dla regionu w powiecie makowskim kluczowe. Karniewo inwestowało w tym czasie w infrastrukturę techniczną, skupiono się w głównej mierze w asfaltowaniu odcinków dróg powiatowych i gminnych. Jedną z kluczowych inwestycji była droga powiatowa na odcinku Chrzanowo – Bronisze. Zadbano też o budowę oczyszczalni ścieków, stworzenie dogodnych warunków do edukacji dzieci i młodzieży w dwóch szkołach podstawowych w Romanowie i Szwelicach. O zdrowie mieszkańców dbają lekarze pracujący w zmodernizowanym Ośrodku Zdrowia w Karniewie. Rozwój sportowy zapewnia z kolei stadion z prawdziwego zdarzenia.

Forma wsparcia na zakup paneli słonecznych – ulgi podatkowe oraz program rządowy Czyste Powietrze

Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł. Z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku.

Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł). Daje nam to podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.

Inny przykład na finansowanie instalacji fotowoltaicznej

Popularna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Prezentujemy praktyczny przykład funkcjonowania ulgi: Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł.

To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat. Zobacz gdzie zamówić fotowoltaikę.

Dofinansowanie do wymiany pieca, kotła w domu

Czyste Powietrze jest programem pozwalającym na ograniczenie lub całkowite wykluczenie emisji pyłów obecnych w atmosferze poprzez proces spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu.

Jakie inwestycje możemy wykonać przy użyciu środków zewnętrznych? Możemy docieplić przegrody w obiektach mieszkalnych, wymienić stolarkę drzwiową i okienną, zamontować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, wymienić stary piec lub kocioł lub kupić nowy, nabyć i zamontować panele słoneczne, fotowoltaikę.