Krótki zarys gminy Łyse

Gmina Łyse może pochwalić się bogatą liczbą lasów oraz ilością użytków zielonych. Całkowita powierzchnia terenów to 246,45 km2, które zamieszkuje około 8600 mieszkańców. Sąsiednimi gminami w województwie mazowieckim są gmina Myszyniec, Kadzidło oraz w województwie podlaskim gmina Zbójna i Turośl. Podobnie jak wiele terenów powiatu ostrołęckiego, tak i tutaj występują gleby niskich klas.

Gmina Łyse-telefon i adres

Urząd Gminy Łyse
ul. Ostrołęcka 2
07-437 Łyse
tel. 029 772 50 27
email: ug_lyse@wp.pl
strona internetowa: www.gminalyse.pl

Ulgi podatkowe na panele słoneczne, fotowoltaikę

Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: Za okres 12 miesięcy otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł. Natomiast koszt całej inwestycji w panele słoneczne wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji – 53 tys. zł. W ten sposób wychodzi nam podstawa opodatkowania (7 tys. zł). Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Skontaktuj się i sprawdź przykładową ofertę firmy Gt.instal na fotowoltaikę.

Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.

Zerowy podatek, czyli ulga dla gospodarstw rolnych

Popularna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku.

Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.


Dogodna forma finansowania instalacji PV – pożyczka z Banku Polskiego PKO

Na rynku znajdziemy pożyczki bankowe oferujące dogodne finansowanie. Jedną z nich jest pożyczka PKO BP na zakup instalacji fotowoltaicznych z oprocentowaniem zmiennym 4,99% i prowizją 0,99%. Kwota jaką można otrzymać wynosi od 1000 zł do nawet 50 000 zł. Pełną sumę pożyczki możemy przeznaczyć na kupno oraz montaż paneli słonecznych. Jest to jeden z instrumentów finansowych, który wspiera inwestycje w gospodarstwach domowych dążących do wyposażenie budynku w instalacje fotowoltaiczne. Sprawdź gminy, które oferują dogodne warunki do montażu paneli słonecznych.

Struktura paneli słonecznych w przybliżeniu

PKO Bank Polski swoją ofertę pożyczek kieruje do nowych oraz dotychczasowych klientów. Podstawowym warunkiem otrzymania ekopożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99% jest przekazanie faktur potwierdzających nabycie urządzeń fotowoltaicznych za kwotę wynoszącą minimum 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od dnia otrzymania wsparcia. W razie niedopilnowania terminu musimy liczyć się z nałożeniem znacznie wyższego oprocentowania zgodnego z aktualnym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%.

Tereny rolnicze, fauna i flora

W przeważającej części gminy Łyse występują tu ziemie klasy V, VI oraz VI RZ. Występują tu więc głównie lasy oraz łąki. To właśnie użytki zielone są głównym punktem zaczepienia dla miejscowych rolników. Wykorzystują oni okoliczne tereny jako miejsca dla pastwisk dla bydła mlecznego. To właśnie produkcja mleczna stanowi tu główny udział w dochodzie wielu rodzin. W gminie centralnym ośrodkiem administracyjnym, usługowym i kulturalnym jest miejscowość Łyse. Jest tutaj skupiona działalność wielu mniejszych i większych podmiotów, w tym chociażby duży zakład przetwórstwa mięsnego zatrudniający niespełna 1,5 tys. osób.

Co ciekawe, gmina Łyse odnotowuje dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego, co owocuje budową w tym miejscu nowych obiektów mieszkalnych, osiedli, ulic. Wiąże się to również z poszerzoną ofertą terenów pod inwestycje oraz liczbą dróg asfaltowych. Tereny leśne są siedliskiem wielu gatunków fauny i flory, znajdziem tu trzy rezerwaty przyrody: Tabory, Mingos i Serafin. Nie sposób też nie zauważyć nietypowych bagien Serafińskich stanowiących pamiątkę po niegdysiejszym jeziorze Krusko. W miejscu tym w średniowieczu znajdował się dworek książąt mazowieckich.

O bezpieczeństwo innych ważnych dla gminy terenów dba program Natura 2000. W jego obrębie funkcjonują obszary chronione na terenie Puszczy Piskiej, gdzie znajdziemy wiele gatunków ptactwa wybierającego te tereny jako miejsce lęgu i życia. To jednak nie koniec obszarów chroniony, ponieważ w gminie Łyse znajdziemy bory sasankowe położone w miejscowości Myszyniec. Ziemie te zostały zabezpieczone ze względu na istnienie licznej grupy sasanki otwartej oraz istniejącego zagłębia torfowiskowego. Nic więc dziwnego, że gmina Łyse należy do obszaru określanego mianem Zielonych Płuc Polski.

Lokalna kultura i tradycja od pokoleń

Gmina Łyse w swojej bogatej historii nawiązuje do tradycji Kurpiów. Przyjeżdżając w te tereny możemy napotkać swoistą kulturę, zapoznać się z miejscową gwarą, szeregiem obrzędów zależny od pór roku oraz wydarzeniami organizowanymi co roku. Znaną w całym regionie uroczystością gromadzącą przyjezdnych turystów oraz mieszkańców jest „Palma Kurpiowska”, czyli wydarzenie organizowane w związku z Niedzielą Palmową. Jest to chrześcijańska tradycja obecna od wielu lat na terenach gminy. Barwny pochód cieszy się uznaniem wśród zwykłych mieszkańców, jak i znamienitych gości, w tym osób ze świata kultury, czy polityki. To właśnie tutaj w trakcie trwania wydarzenia możemy zapoznać się z dziedzictwem miejscowych artystów, ale też z lokalnymi przysmakami. Jednym z etapów Niedzieli Palmowej obchodzonej w Łysych jest konkurs folklorystyczny na największą i najładniejszą palmę.