Gmina Małkinia–Górna posiada obszar o powierzchni 13 408 ha i jest położona w powiecie ostrowskim, w województwie mazowieckim. Tereny te zamieszkuje ponad 12 000 mieszkańców, a głównym atutem jest bliska lokalizacja centralnych punktów ulokowanych na Mazowszu i Podlasiu: miasta Warszawy oraz Białegostoku. Jest to korzystne położenie również pod względem turystycznym. Przez gminne ziemie przebiega rzeka Bug, wraz ze swym nieuregulowanym nurtem, korytami rzecznymi. Otoczenie rozległych kompleksów leśnych, pól oraz łąk stanowi doskonałą bazę rolno – rekreacyjną.

Herb gminy

Telefon, e-mail|Urząd Gminy Małkinia

Urząd Gminy Małkinia Górna
ul. Przedszkolna 1
07-320 Małkinia Górna
tel. (29) 644-80-00
e-mail: poczta@malkiniagorna.pl
strona internetowa: www.malkiniagorna.pl

Czyste Powietrze, czyli skuteczne dofinansowanie dla fotowoltaiki i nie tylko

Program Czyste Powietrze pozwala w znacznym stopniu ograniczyć lub całkowicie wykluczyć emisję pyłów produkowanych do atmosfery w trakcie spalania w piecach domowych paliw stałych. Istotnym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji oraz termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu ekonomicznego zarządzania energią. W ten sposób obniżają się koszty ogrzania budynku, wspieramy także środowisko naturalne. Zobacz jakie gminy mogą starać się o dogodne finansowanie instalacji PV.

Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu. W ramach programu możemy starać się o dofinansowanie dla: 1. Wymiany stolarki drzwiowej i okiennej 2. Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne 3. Wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych 4. Docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych 5. Instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła.


Ulga podatkowa dla rolników na instalacje fotowoltaiczne, panele słoneczne

Popularna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku.

Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Przykład ulgi na instalacje PV dla osób fizycznych

Przez rok Twoja praca generuje dochody na poziomie 60 tys. zł. Natomiast suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który trzeba normalnie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.

Gospodarka

Podstawowym sektorem rozwijającym się prężnie na terenie gminy Małkinia–Górna jest branża rolnicza i przemysłowa. Znajdziemy tu wiele małych i średnich firm specjalizujących się w przetwórstwie, hodowli i uprawie rolnej, przedsiębiorstwa handlowo – usługowe oraz przemysłowe. Tereny wiejskie posiadają niezbędną w tych czasach infrastrukturę drogową, przyłącza kanalizacyjne, energetyczne, wodociągowe oraz systemy teleinformatyczne. Gmina szczyci się czystym powietrzem, gdyż cały obszar należy do „Zielonych Płuc Polski”. Wynika to z dbałości włodarzy o w pełni zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Przyczynia się to nie tylko do wygody mieszkańców gmin, korzystają na tym przede wszystkim rolnicy. Mogą oni oferować płody rolne wysokiej jakości, które trafiają na globalne rynki w Polsce i na świecie.

Historia

Miejscowe legendy opowiadają historię istnienia Małkini, która to stanowiła miejsce rozrywki w istniejącym niegdyś na tych terenach gościńcu nad Bugiem. Pierwsze zapisy historyczne mówiące o faktycznym istnieniu osad znajdziemy w dokumencie z roku 1203, który to otrzymali biskupi płoccy od księcia Konrada Mazowieckiego. Wówczas w zdawkowej informacji możemy przeczytać o miejscowości Małkinia funkcjonującej jako gród obronny należący do tzw. „klucza złotoryjskiego”.

Idąc dalej tym tropem, możemy odkryć istnienie parafii brockiej i diecezji płockiej w 1076 roku. Pozwala to przypuszczać sięgające nieco dalej w historycznych zapisach istnienie obecnych ziem, być może pod inną nazwą. Innym dokumentem jest Kamieńczykowska Księga Sądów Bartnych informująca o otrzymaniu przez miejscowość Brok praw miejskich w 1501. Tereny te od najdawniejszych czasów wiodły rolę szlaku handlowego ciągnącego się od dawnej stolicy kraju Gniezna, przez Płock, Wyszogród, Małkinię, Nur, Brześć, Drohiczyn, Pińsk, Turów aż do Rusi Kijowskiej.