Krótki opis i charakterystyka użytków w gminie Piątnica

Gmina Piątnica położona jest w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim. Tereny o obszarze o rozpiętości 218,69 km2 zamieszkuje ponad 10 000 osób. Obszar ten jest doskonałym miejscem do inwestycji, o czym świadczy obecność jednego z największych zakładów produkcyjnych – Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy. Rolnicy korzystający z licznych użytków rolnych (74% powierzchni ziem) prowadzą głównie gospodarstwa ukierunkowane na hodowlę krów i produkcję mleka.

Instalacje fotowoltaiczne-pożyczka na panele słoneczne w banku PKO BP

Wartą uwagi ofertą finansowania instalacji fotowoltaicznych jest pożyczka PKO BP na zakup paneli słonecznych. Ekopożyczka posiada oprocentowania zmienne 4,99% oraz prowizję 0,99%. Możemy starać się o kwotę od 1000 zł do nawet 50 000 zł. Co najważniejsze, całą pożyczkę możemy przeznaczyć na kupno oraz montaż paneli słonecznych. Jest to jeden z instrumentów finansowych, który wspiera inwestycje w gospodarstwach domowych dążących do wyposażenie budynku w instalacje fotowoltaiczne. Dowiedz się więcej o finansowaniu fotowoltaiki.

PKO Bank Polski proponuje pożyczki obecnym i nowym klientom. W celu otrzymania wsparcia wystarczy zasięgnąć informacji dotyczącej szczegółowych warunków pożyczki. Niezbędnym warunkiem otrzymania ekopożyczki ze zmiennym oprocentowaniem 4,99% jest dostarczenie faktur potwierdzających nabycie urządzeń fotowoltaicznych za sumę wynoszącą przynajmniej 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od dnia otrzymania wsparcia. W razie niedopilnowania terminu musimy liczyć się z nałożeniem znacznie wyższego oprocentowania zgodnego z aktualnym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%.

Panel słoneczny

Upusty podatku dla rolników instalujących fotowoltaikę

Korzystna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł.

Dzięki temu możemy zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. W tym wypadku rolnik nie zapłacił ani złotówki z tytułu podatku. Inny przykład: Rolnik także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Upusty przy zakupie paneli słonecznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

53 000 zł to maksymalna kwota odliczenia wykonanej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego. Takie wsparcie pieniężne funkcjonuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł. Z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji trzeba by uiścić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł.

Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku. Zapytaj o najlepszą ofertę paneli słonecznych w Twojej gminie.


Skontaktuj się z Urzędem Gminy w Piątnicy

Urząd Gminy Piątnica
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica
tel. (86) 216 24 76, fax 219 13 06
e-mail: ugpiatnica@doc.pl
strona internetowa: www.ugpiatnica.doc.pl

Walory turystyczne

Główną obok rolnictwa gałęzią gospodarki jest agroturystyka. Malownicze tereny zlokalizowane wokół doliny Narwi oraz wypłaszczenia i pagórki są doskonałym miejscem dla turystów. Mogą oni z powodzeniem obserwować wiele gatunków dzikich zwierząt oraz rośliny występujące w Rezerwacie Kalinowo. Jest to leśny kompleks o powierzchni niespełna 70 hektarów położony na granicy gminy. Miejsce to charakteryzuje się urozmaiconym terenym, znajdziemy tu zarówno wąwozy, jak i bardziej strome zbocza. Turyści wybierają często okres jesienny, gdyż wówczas tereny takie jak zespół drzewny złożony z dębów i lip wygląda niezwykle okazale. Znajdziemy tu również kilka gatunków roślin chronionych oraz ptactwo. Znaczny fragment gminy Piątnica znajduje się w obszarze Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

Znajdująca się na tym ternie rzeka tworzy miejscowe rozlewiska, spotkamy tam zwierzęta takie jak wydry oraz bobry. Dość niespotykanym zjawiskiem są tu również siedliska nietoperzy obecne w podziemiach fortów Piątnicy. Z kolei lasy położone w okolicy Krzewa są miejscem, gdzie występują łosie. Jeżeli chodzi o liczbę ptactwa to na terenie gminy Piątnica odnotowano 178 gatunków, z czego 125 wybiera ten region jako miejsce lęgu. Wartymi uwagi bacznych obserwatorów są ptaki takie jak: bataliony, bączki, żurawie, gęsi, czajki, bieliki, sowy błotne, czy częściej spotykane bociany. Krajobraz uzupełnia liczna roślinność: 15 chronionych gatunków oraz 22 często występujące gatunki. Gmina posiada także miejscowe specjały w postaci serków produkowanym na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy oraz sękacza wytwarzanego tradycyjną metodą w Zakładzie Piekarniczo – Cukierniczym K.J. Śledziewscy, J Kalinowski.

Zabytki

Szczególnie urokliwym miejscem położonym w gminie Piątnica jest drewniano – murowany dwór rodziny Lutosławskich w Drozdowie. Obiekt pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku, natomiast park dworski z XIX wieku. Umiejscowiono tu również Muzeum Przyrody, które pozwala zapoznać się z rosnącą w tym regionie roślinnością, występowaniem zwierząt, czy dawnym życiem dworzan. Każdego roku na terenie placówki odbywa się festiwal pod nazwą „Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża”, gdzie prezentowane są najpiękniejsze utwory muzyki klasycznej. Innym interesującym obiektem są forty ziemno – betonowe pochodzące z lat 1882 – 1914. Pozostałości stanowią historyczną pamiątkę po fortyfikacjach na terenie Narwi i Biebrzy. To właśnie tu rozegrała się bitwa z bolszewikami w 1920 r. oraz 1939 roku. Tereny te pomimo prowadzonych działań wojennych zachowały się w dobrym stanie i stanowią jedne z bardziej wartościowym obiektów tego typu.