Lokalizacja w pigułce

Gmina Przasnysz jest zlokalizowana w północno – wschodniej części Mazowsza. Centralnym punktem jest miasto Przasnysz stanowiące punkt życia społecznego i będące siedzibą miejscowego samorządu. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 18 390 ha, a na tych terenach osiedliło się niespełna 7500 mieszkańców. Region podzielono na 50 miejscowości, nacechowanych ciekawym krajobrazem Wysoczyzny Ciechanowskiej.

Zakup fotowoltaiki: wygodne ulgi podatkowe dla rolników

Dogodne upusty funkcjonują w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to działa w krajowych realiach? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za kwotę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez upustu musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Poznaj ofertę fotowoltaiki w Twoim regionie.

Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Ulga podatkowa dla osób fizycznych na instalację PV, panele słoneczne

Najwyższy upust dla wykonanej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który należy zapłacić bez korzystania z ulgi podatkowej wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Czytaj więcej o zestawach paneli słonecznych.

Przy inwestycji w fotowoltaikę mamy prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł. Taka kwota zostanie przekazana na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.

Kontakt do Urzędu Gminy w Przasnyszu

Urząd Gminy Przasnysz
ul. Św. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz
tel./fax (29) 752 27 09
e-mail: ugprzasnysz@pro.onet.pl
strona internetowa: www.przasnysz.pl

Dotacje na fotowoltaikę w ramach programu Czyste Powietrze

Czyste Powietrze jest programem pozwalającym na ograniczenie lub całkowite wykluczenie emisji pyłów obecnych w atmosferze poprzez proces spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki.

Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów wymiana pieca lub kotła na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu. Program umożliwia uzyskanie dofinansowania dla:

  1. Instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła.
  2. Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne
  3. Wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych
  4. Docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych
  5. Wymiany stolarki drzwiowej i okiennej

Gospodarka, rozwój, inwestycje

Region ze względu na swoje położenie i silny udział gruntów rolnych sprawia, że jest to gmina nastawiona na rolnictwo. Grunty przystosowane do wysiewu i hodowli zwierząt stanowią ponad ¾ całej powierzchni gminy Przasnysz. Znacznie ponad połowa tutejszych ziem to gleby o dobrej i bardzo dobrej jakości, co przekłada się na liczbę gospodarstw indywidualnych. Dominują tu przedsiębiorstwa rolne o średniej powierzchni 13 ha. Rozwój jest możliwy także dzięki prowadzeniu przez mieszkańców małych i średnich firm z branży budowlanej, transportowej, czy też handlu i usług. Znajdziemy tu niespełna 260 podmiotów świadczących towary oraz usługi w skali regionu oraz oferujące swoje produkty szerzej na cały kraj.

Dostęp do wysokiej jakości ujęć wód głębinowych sprawia, że region posiada wszelkie możliwości do prowadzenia działań nastawionych na ekologię i to nie tylko w rolnictwie. Budynki mieszkalne przyłączono do systemu kanalizacji, a wszystkie domy oddalone od głównej instalacji korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina Przasnysz stawia na modernizację istniejących dróg, które każdego roku zmieniają swoje oblicze. Liczne tereny pod duże inwestycje są zlokalizowane w ramach Przasnyskiej Strefy Gospodarczej o powierzchni 309 hektarów zlokalizowanej w Sierakowie oraz Specjalnej Tarnobrzeskiej Strefie Ekonomicznej o wielkości 55 hektarów. Są to tereny z doskonałą lokalizacją i możliwością transportu, podatne na tworzenie dużych zakładów produkcyjnych. Za aktywizację mieszkańców gminy są odpowiedzialne władze, które dbają o tworzenie nowych placów zabaw dla dzieci, budowę świetlic wiejskich, czy też oznaczania interesujących terenów turystycznych.

Podstawowe zalety regionu

Wśród pozytywnych cech gminy Przasnysz należy wymienić jej dogodną lokalizację od dużych aglomeracji miejskich: Warszawy oraz Olsztyna. Te dwa kierunki decydują o powodzeniu wielu przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionie. Za turystykę odpowiedzialne są miejscowe gospodarstwa agroturystyczne, które z powodzeniem wykorzystują doskonałe walory przyrodnicze i niską degradację środowiska. Także branża budowlana znajdzie tu swoje miejsce, ponieważ tereny te posiadają własne złoża kruszców. Miejscem corocznych spotkań jest lotnisko w Sierakowie, gdzie realizowane są wydarzenia takie jak pokazy lotnicze, czy spotkania na świeżym powietrzu. Osoby zmęczone miejskim zgiełkiem mogą korzystać ze zbiornika rekreacyjnego w Karwaczu, który pełni jednocześnie funkcję obiektu retencyjnego. Dojazd do centralnego punktu gminy jest możliwy dzięki w pełni utwardzonym drogom.

Pokaz samolotów w gminie Przasnysz. Źródło: InfoPrzasnysz

Historia gminy Przasnysz, kultura oraz zabytki

Ziemie te noszą historyczne ślady pochodzące z epoki schyłkowej neolitu, brązu oraz początków epoki żelaza. Wśród licznych zabytków rozsianych po całym regionie znajdziemy m.in.: kościół drewniany z przełomu XIX i XX wieku, XIX – wieczny park w Lesznie wraz z zespołem dworskim, dwór z XX wieku w Karwaczu, murowany kościół z 1470 roku w miejscowości Bogate. Znajdziemy tu także zabytkowe tory kolejki wąskotorowej. Działalność kulturalna na tych terenach jest związana z szeregiem wydarzeń takich jak festiwal orkiestr dętych, dożynki gminno – powiatowe, dni sportu oraz jasełka. Na terenie gminy Przasnysz funkcjonuje także klub seniora oraz odbywają się Złote Gody małżeństw.