Zalety dogodnego położenia

Gmina Rząśnik znajduje się w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim. Napotkamy tu urokliwe lasy Puszczy Białej, gdzie swoje miejsce znajdą turyści przybywający w ten region kraju, miejscowi zbieracze grzybów, jagód, jak i obserwatory dzikich zwierząt. To właśnie turyści stawiają na dogodną lokalizację gminy i chętnie decydują na budowę w tym miejscu niewielkich domków letniskowych. Taka decyzja jest z pewnością podyktowana nie tylko bogatą ofertą tutejszej fauny i flory, ale też wygodnym dojazdem i odległością od stolicy Polski (70 km do Warszawy).

Gmina Rząśnik z lotu ptaka

Urząd Gminy Rząśnik: adres, e-mail, numer telefonu

Urząd Gminy w Rząśniku
ul. Jesionowa 3
07-205 Rząśnik
tel. 029 6792100
e-mail: rzasnik@bazagmin.pl
strona internetowa: www.rzasnik.pl

Dofinansowanie do fotowoltaiki poprzez program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze zmierza do pozbycia się lub ograniczenia emisji pyłów z atmosfery występujących w procesie spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki.

Farma fotowoltaiczna

Program zakłada kilka wymagań dotyczących inwestycji, wsparcie jest możliwe przy spełnieniu następujących warunków: wymiany kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu. W ramach programu możemy starać się o dofinansowanie dla: 1. Wymiany stolarki drzwiowej i okiennej 2. Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne 3. Wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych 4. Docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych 5. Instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła. Sprawdź jakie gminy mogą korzystać z pomocy finansowej.

Ulga podatkowa na panele słoneczne dla gospodarstw rolnych

Dogodna forma „zniżki” inwestycyjnej przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV. Daje nam to kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku.

Ukazujemy też inny przykład, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Ulga podatkowa na fotowoltaikę dla wszystkich

Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł. Z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł). Daje nam to podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł.

Przy inwestycji w fotowoltaikę mamy prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu (1260 zł). Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.


Początki współczesnego regionu

Za początek istnienia obecnej gminy przyjmuje się datę 1 stycznia 1973 roku. Wówczas tereny należące do powiatu wyszkowskiego przyłączono do utworzonej gminy Rząśnik. W ten sposób wsie Nowy Lubiel, część terenów wsi Leszczydół Stary oraz Wola Mystkowska i Rząśnik stały się częścią jednego regionu. Z interesujących faktów historycznych warto wymienić lata 1946 – 1951, kiedy to utworzono oddział Jana Kmiołka „Wira” należącego do podziemia niepodległościowego. Na terenie gminy zachowało się kilka wartych uwagi obiektów, które zostały wpisane do rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Jednym z nich jest zabytkowy kościół św. Anny w Nowym Lubielu z 1890 roku, cmentarz rzymsko – katolicki w tej samej miejscowości, czy kościół drewniany św. Teresy w Porządziu pochodzący z XIX wieku. Gmina Rząśnik złożona jest z kilkunastu sołectw: Nowy Lubiel, Stary Lubiel, Wielątki, Wielątki-Folwark, Janowo, Józefowo, Komorowo, Nowa Wieś, Nowe Wielątki, Nury, Ochudno, Osiny, Ostrówek, Plewica, Bielino, Dąbrowa, Gołystok, Grądy Polewne, Wólka Lubielska, Wólka-Przekory, Wólka-Wojciechówek, Grodziczno, Porządzie, Rogóźno, Rząśnik, Wincentowo, Wola Polewna, Wólka-Folwark.

Według dostępnych danych statystycznych w gminie Rząśnik zamieszkuje około 6616 mieszkańców, tereny rolne obejmują 57% powierzchni regionu, z kolei użytki leśne – 37%. Obszar ten pod względem rozpiętości może pochwalić się wielkością 167,42 km2. Najliczniej zamieszkanymi miejscowościami jest Rząśnik (1646 mieszkańców), Porządzie (700 mieszkańców), Komorowo (576 mieszkańców) i Dąbrowa (539 mieszkańców).