Poznaj bliżej powiat makowski

Gmina Sypniewo zlokalizowana jest na Mazowszu, w powiecie makowskim. Łączą się tu dwa regiony geograficzne: Równina Kurpiowska na północnym wschodzie oraz Wysoczyzna Ciechanowska na południowym zachodzie. Region ten ma powierzchnię 128,58 km2 i zamieszkiwany jest przez około 3500 osób. Znajdziemy tu 30 sołectw oraz licznych sąsiadów: gminę Krasnosielc, Olszewo – Borki, Młynarze, Czerwonka, Płoniawy – Bramura.

Urząd Gminy w Sypniewie-dane kontaktowe

Urząd Gminy w Sypniewie
ul. Ostrołęcka 27
06-216 Sypniewo
tel. (029) 717-77-83
e-mail: gmina@sypniewo.pl
strona internetowa: www.sypniewo.pl

Pożyczka bankowa na zakup fotowoltaiki

Przeglądając dostępne na rynku oferty warto przyjrzeć się pożycze PKO BP na zakup instalacji fotowoltaicznych z oprocentowaniem zmiennym 4,99% oraz prowizją 0,99%. Kwota jaką można otrzymać wynosi od 1000 zł do nawet 50 000 zł. Co ważne, całą pożyczkę możemy przeznaczyć na kupno oraz montaż paneli słonecznych. Jest to jeden z instrumentów finansowych, który wspiera inwestycje w gospodarstwach domowych dążących do wyposażenie budynku w instalacje fotowoltaiczne. PKO Bank Polski swoją ofertę pożyczek kieruje do nowych oraz dotychczasowych klientów. W celu otrzymania wsparcia wystarczy zgłosić się do najbliższej placówki banku.

Głównym wymogiem do spełnienia w celu otrzymania ekopożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99% jest dostarczenie faktur potwierdzających nabycie urządzeń fotowoltaicznych za sumę wynoszącą przynajmniej 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od dnia otrzymania wsparcia. W razie niedopilnowania terminu musimy liczyć się z nałożeniem znacznie wyższego oprocentowania zgodnego z aktualnym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%. Czytaj więcej o zestawach fotowoltaiki.

Ulga podatkowa dla rolników na zakup i montaż paneli słonecznych

Rolnicy mogą w dogodny sposób skorzystać z ulgi od naliczonego podatku rolnego. Mogą oni skorzystać z 25-procentowego odliczenia. W realiach polskich działa to tak jak na przykładzie: Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku.

Zestaw paneli słonecznych

Obrazujemy nieco inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat. Znajdź najlepszą ofertę na panele słoneczne w regionie.


Rozwój gminy Sypniewo i lokalizacja

Gmina stanowi punkt graniczny dla północno – wschodniej Polski oraz stolicy kraju miasta Warszawa. Ziemie położone są jakby na rozstaju dróg, gdyż spotykają się tu wpływy dwóch regionów różnych jeśli chodzi o prowadzenie gospodarki, życia społecznego i ogólnej organizacji. Użytki rolne stanowią największy pod względem powierzchni teren (9400 ha), znacznie mniej znajdziemy tu kompleksów leśnych (1773). Pozostałe ziemie stanowią nieużytki oraz tereny zurbanizowane. Należy dodać, iż tutejsze lasy wchodzą w większości w skład własności Państwa Polskiego.

Główny dochód mieszkańców pochodzi z działalności rolniczej, którą prowadzi niespełna 1000 gospodarstw o przeciętnej powierzchni 9,54 ha. Mówiąc o rozwoju na tych terenach należy wziąć pod uwagę właśnie rolnictwo, gdyż występują tu bardzo niewielkie kompleksy leśne i brakuje walorów stricte turystycznych. Podstawową szansą dla firm chcących się tu rozwijać jest działalność ekologiczna. Brak zanieczyszczonego środowiska skłania inwestorów do realizowania nowoczesnego rolnictwa. Przykładem dla innych mogą być inwestycje w tzw. zieloną energię, czyli instalacje fotowoltaiczne. Rolnicy w gminie Sypniewo stawiają przede wszystkim na hodowlę bydła mleczno i produkcję mleka.

Zarys historyczny

Obszar gminy Sypniewo istniał z pewnością już w czasach początków średniowiecza, gdzie funkcjonowało osadnictwo. Dowodem historycznym jest grodzisko położone na zachodzie wsi Sypniewo i stanowiące pamiątkę dla obecnych mieszkańców. Pierwszy zapis o istnieniu wsi zwanej Sypniewem pochodzą z XVII wieku. Ówcześni mieszkańcy byli przesiąknięci patriotyzmem i miłością do Polski, na co wskazuje liczny udział w walkach, najpierw ze Szwedami, a następnie w trakcie II wojny światowej. Sytuacja ta odbiła się jednak na ziemiach gminy, na których po zakończeniu walk uchowały się zaledwie trzy domy. Silny rozwój regionu przypada na lata 70., kiedy to Sypniewo stało się siedzibą urzędu gminy. Pomocna była również dogodna lokalizacja w pobliżu Ostrołęki oraz położenie na terenie nowego na tamten czas województwa. W gminie Sypniewo tworzono osiedla mieszkaniowe, rozwijano handel i usługi. Z biegiem lat zmieniło się tak wiele, pozostała jednak działalność mieszkańców skupiona wokół rolnictwa i usług świadczonych lokalnie.