Gmina Szulborze Wielkie w kilku słowach

Gmina Szulborze Wielkie położona jest w powiecie ostrowskim, w województwie mazowieckim. Powierzchnię o rozpiętości 46,71 km2 zamieszkuje około 1900 osób. Tereny te nie należą do szczególnie korzystnych pod względem lokalizacji biznesowej, co jest spowodowane także niewielkim dostępem do obszarów pod dużą zabudowę. Główny dochód dla mieszkańców stanowi działalność rolnicza, grunty rolne zajmują 74% całej powierzchni.

Urząd Gminy Szulborze Wielkie: adres i telefon

Urząd Gminy Szulborze Wielkie
ul. Romantyczna 2
07-324 Szulborze Wielkie
tel. (86) 475-40-71
e-mail: ugszulborze@hi.pl
strona internetowa: www.ugszulborze.pl

Historia regionu

Pierwsza wzmianka o istnieniu na terenie obecnej gminy Szulborze Wielkie osady pochodzi z 1547 roku. Ziemie te należały do Alberta Szulborskiego, który nadał tutejszym gruntom nazwę „Szulborze”. Zamieszkiwała tu drobna szlachta, a ziemie z biegiem lat zmieniał właściciela. Trudne losy regionu są związane z II rozbiorze ziemi nurskiej, kiedy to zmienił się podział administracyjny. W 1799 roku Szulborze weszło w poczet Prus, aby następnie wiele lat później (1939) ulokować tereny w okręgu białostockim. Zarządcą w latach 1939 – 1941 był Związek Radziecki, w czasie działań wojennych na tych terenach działała jednostka AK Wysokie Mazowieckie.

Najtragiczniejsze wydarzenie tamtych lat pochodzi z 1941 roku, kiedy to na ziemiach obecnej gminy Szulborze Wielkie doszło do eksterminacji 5000 obywateli pochodzenia żydowskiego. Do dziś znajdziemy tu zbiorową mogiłę upamiętniającą to wydarzenie. Dalsze losy były już znacznie bardziej łaskawe, reforma administracyjna doprowadziła do włączenia gminy w skład powiatu ostrowskiego. Interesujący może być fakt bogatej historii regionu z czasów panowania rzymskiego. W okresie między III i IV wiekiem zlokalizowane było tu cmentarzysko.

Inwestycja w fotowoltaikę: pożyczka banku PKO BP

Jedną z interesujących ofert dostępnych na rynku jest pożyczka PKO BP na zakup instalacji fotowoltaicznych z oprocentowaniem zmiennym 4,99% oraz prowizją 0,99%. Możemy starać się o kwotę od 1000 zł do nawet 50 000 zł. Co najważniejsze, całą pożyczkę możemy przeznaczyć na kupno oraz montaż paneli słonecznych. Jest to jeden z instrumentów finansowych, który wspiera inwestycje w gospodarstwach domowych dążących do wyposażenie budynku w instalacje fotowoltaiczne. PKO Bank Polski swoją ofertę pożyczek kieruje do nowych oraz dotychczasowych klientów.

W celu otrzymania wsparcia wystarczy zgłosić się do najbliższej placówki banku. Podstawowym warunkiem otrzymania ekopożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99% jest dostarczenie faktur potwierdzających nabycie urządzeń fotowoltaicznych za sumę wynoszącą przynajmniej 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od dnia otrzymania wsparcia. W razie niedopilnowania terminu musimy liczyć się z nałożeniem znacznie wyższego oprocentowania zgodnego z aktualnym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%.


Ulga podatkowa na fotowoltaikę dla rolników

Popularna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Przykład: Mężczyzna, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za kwotę 60 000 zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 000 zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 000 zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 000 zł.

To definitywnie zmniejsza poniesione na zakup instalacji PV koszty o wysokość podatku. Wówczas klient nie musi uiszczać żadnej kwoty z podatku. Warto prześledzić inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat. Zobacz: gdzie zamówić fotowoltaikę?

Ulga podatkowa na panele słoneczne dla osób prywatnych

Najwyższe odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Realny przykład: W ciągu roku osiągasz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei pełna kwota inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. Trzeba wówczas zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. (Kwota dotacji to 9540 zł). Środki zostaną przekazane w tej sumie w ramach zwrotu podatku na konto w banku.