Gmina Wyszków o powierzchni 6500,6 ha położona jest w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim. W samej tylko gminie zamieszkuje 38 771 osób, z czego najgęściej zaludnione jest miasto Wyszków (27 062 osoby). Tereny te oreśla się mianem „Zielonych Płuc Polski”, co jest bezpośrednio związane z doskonałymi warunkami środowiskowymi na tym terenie. Wyjątkowy mikroklimat znajdziemy przede wszystkim w Kamieńczyku, to tam znajduje się kilka tysięcy działek rekreacyjnych oraz główne ośrodki wypoczynkowe.

Urząd Miejski w Wyszkowie: telefon i adres

Urząd Miejski w Wyszkowie
al. Róż 2
07-200 Wyszków,
tel. (29) 742-42-01, fax 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.pl
strona internetowa: www.wyszkow.pl


Region ten stanowi istne bogactwo miejscowej fauny i flory, a całkowita powierzchnia lasów na tym terenie wynosi niespełna 29%. Znajdziemy tu majestatyczne krajobrazy należące do Obszaru Gmin Dorzecza Nadbużańskiego. Płynie tędy wyjątkowa rzeka Bug, która jako jedyna w Europie nie została uregulowana. Tutejsze akweny uzupełnia rzeka Liwiec, rozgraniczająca niejako dwa regiony: Podlasie i Mazowsze. Miejscowe nurty rzeki odkrywają przed turystami wiele tajemnic, które można odkryć przyjeżdżając w ten rejon Polski.

Pożyczka na zakup fotowoltaiki

Instalacje PV na dachach domów

Opcję dogodnego finansowania umożliwia pożyczka PKO BP na zakup instalacji fotowoltaicznych. Jej oprocentowanie zmienne wynosi 4,99% oraz prowizja 0,99%. Suma jaką możemy otrzymać zaczyna się od 1000 zł, a kończy na 50 000 zł. Całą kwotę pożyczki można przeznaczyć na kupno oraz montaż paneli słonecznych. Jest to jeden z instrumentów finansowych, który wspiera inwestycje w gospodarstwach domowych dążących do wyposażenie budynku w instalacje fotowoltaiczne. Sprawdź w jakich gminach można dogodnie montować panele słoneczne.

Z tej formy wsparcia finansowego mogą korzystać zarówno stali, jak i nowi klienci banku. W celu otrzymania wsparcia wystarczy dopytać w regionalnym oddziale banku o pożyczkę na zakup fotowoltaiki. Podstawowym warunkiem otrzymania ekopożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99% jest dostarczenie faktur potwierdzających nabycie urządzeń fotowoltaicznych za sumę wynoszącą przynajmniej 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od dnia otrzymania wsparcia. W razie niedopilnowania terminu musimy liczyć się z nałożeniem znacznie wyższego oprocentowania zgodnego z aktualnym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%.


Ulga podatkowa dla rolników i osób prywatnych na instalację paneli słonecznych

Ulga dla inwestycji w panele słoneczne przysługuje rolnikom z tytułu odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Rolnik może skorzystać z 25-procentowego odliczenia. W polskich realiach działa to jak na przykładzie: Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. Wybierz profesjonalny montaż fotowoltaiki, sprawdź ofertę firmy z Twojego regionu.

To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Przykład 2

Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku uzyskujemy dochody na poziomie 60 000 zł. Natomiast suma całej inwestycji na fotowoltaikę to 53 000. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku.

Od dochodu 60 000 zł trzeba odjąć wartość inwestycji – 53 000 zł. To daje podstawę opodatkowania wynoszącą 7 000 zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków otrzymujesz na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.


Zarys historyczny

Zapisy mówiące o istnieniu tutejszych pierwszych osad znajdziemy w dokumencie księcia Konrada Mazowieckiego z 1239 roku. Wówczas istnienie wsi „Wyszkowo” było uzależnione od wpływu biskupów płockich, którzy weszli w posiadanie lokalnych gruntów. Prawa miejskie nadał w 1528 roku biskup Wincenty Przerębski, co zapoczątkowało szybszy rozwój w regionie. Wyszków został jednak zrównany z ziemią w trakcie trwających działań wojennych ze Szwedami w połowie XVII w. Dalsze trudne, ale zarazem ciekawe losy to okres powstania styczniowego i walki o wolność. Początkowo gmina Wyszków została włączona w zabór pruski, aby dopiero w 1815 roku trafić we władanie Królestwa Polskiego.


Z czasem samo miasto Wyszków utraciło prawa miejskie, które przywrócono w 1919 roku. Ślady historycznych walk znajdziemy obecnie w wielu regionach gminy, gdyż upamiętniają je pamiątkowe dzieła rzemieślników. Jednym wydarzeń była wojna polsko – bolszewicka z 1920 roku, w trakcie której brutalnie zamordowano 7 mieszkańców. Pamięć o nich stanowi do dziś pomnik zlokalizowany przy ul. podporucznika Antoniego Wołowskiego. Dalsze losy gminy Wyszków to kolejne wojny, tym razem światowe. Dopiero w latach 1956 – 1975 rozpoczęto mozolną odbudowę terenów, w szczególności zniszczonego doszczętnie miasta Wyszków.

Gospodarka i przemysł

Dogodne warunki do prowadzenia biznesu na terenie gminy Wyszków jest jej lokalizacja. Tereny te znajdują się w bliskim sąsiedztwie Warszawy, a szybki dojazd zapewnia droga krajowa S-8 na trasie Warszawa – Białystok. Na terenie gminy funkcjonuje aktualnie kilka tysięcy firm różnego kalibru. Znajdziemy tu zarówno firmy budowlane (643 firmy) stanowiące ważny aspekt w rozwoju regionu, handel detaliczny, hurtowy, usługowy (1030 firm), transport oraz przemysł magazynowy (340 firm) oraz przetwórstwo przemysłowe (314 firm). Patrząc na ilość podmiotów i korzyści związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa właśnie w tej części Polski trudno się dziwić, iż wiele osób decyduje się na wybór gminy Wyszków jako miejsca nowoczesnego, ułatwiającego rozwój. Ponad połowa przedsiębiorców (61%) ocenia tereny jako bardzo dobre miejsce do otwierania działalności gospodarczej, a niespełna połowa (46,3%) ocenia je jako dobre.