Krajobraz gminy i umiejscowienie

Gmina Zabrodzie położona jest w powiecie wyszkowskim, w północno – wschodniej części Mazowsza. Tereny o rozpiętości 92 km2 zamieszkuje niespełna 6000 mieszkańców. Z terenami sąsiadują Puszcza Kamieniecka oraz lasy Łochowskie. Z tutejszymi terenami graniczą gmina Somianka, Dąbrówka, Tłuszcz oraz Jadów. Znajdziemy tu krajobraz doskonały pod względem prowadzenia turystyki, przez lokalne miejscowości przepływa rzeka Bug oraz niewielki dopływ niewielkiej rzeki Fiszor.

Finansowanie fotowoltaiki przy wykorzystaniu programu Czyste Powietrze

Rządowy program Czyste Powietrze Czyste Powietrze jest programem pozwalającym na ograniczenie lub całkowite wykluczenie emisji pyłów obecnych w atmosferze poprzez proces spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią.

Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu. W ramach programu możemy starać się o dofinansowanie dla: 1. Wymiany stolarki drzwiowej i okiennej 2. Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne 3. Wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych 4. Docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych 5. Instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła

Kontakt do Urzędu Gminy Zabrodzie

Urząd Gminy w Zabrodziu
ul. W. St. Reymonta 51
07-230 Zabrodzie
tel./fax: +48 29/ 757 12 28
e-mail: urzad@zabrodzie.pl
strona internetowa: www.zabrodzie.pl

Ulga podatkowa na zakup paneli słonecznych, instalacji PV

Przykład 1

Ulga inwestycyjna funkcjonuje w ramach odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Rolnicy mogą korzystać z 25-procentowego odliczenia. Przykład z życia: Klient korzystający z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku.

Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Przykład 2

Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł.

Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.

Rozległe tereny, turystyka regionu

Tereny gminy stanowią głównie pagórki oraz wydmy, a maksymalne przewyższenie sięga tu zaledwie 116 metrów n.p.m i jest nią góra w okolicy Mostówki. Tutejszy mimo wszystko ciekawy krajobraz sprawia, iż jest to doskonałe miejsce do prowadzenia turystyki. Wśród zabudowań mieszkalnym znajdziemy tu blisko 2000 domków letniskowych, których posiadaczami są głównie przyjezdni z Warszawy turyści. Kluczowym aspektem decydującym o takim stanie rzeczy jest dogodna lokalizacja gminy, dojazd autem ze stolicy zajmuje zaledwie godzinę. Szczególnym uznaniem cieszą się domki letniskowe ulokowane pośród pagórków wydmowych oraz lasów w Choszczowym, Mostówce oraz Słopsku. Możemy tu podziwiać także rozciągnięty pas wydm polodowcowych o powierzchni 480 hektarów. Unikalne tereny wrzosowisk mącznicy objęto ochroną w ramach działającego w gminie Zabrodzie Rezerwatu mącznicy oznaczonego programem europejskim „Natura 2000”. Zdecydowana większość roślinności występującej na terenie gminy podlega ochronie, takich gatunków znajdziemy tu aż 348.

Historia regionu

Główną siedzibą życia społecznego i centrum dla pozostałych miejscowości jest Zabrodzie. Nazwa „za brodem” pochodzi z umiejscowienia regionu, gdyż wieś ta znajduje się tuż za przejściem, przeprawą rzeczną. Nie istnieją szczegółowe źródła historyczne z tamtego okresu, możemy więc jedynie przypuszczać, iż głoszona informacja dotycząca nazwy jest prawdziwa. Pierwszą wzmiankę na kartach historii gminy Zabrodzie znajdziemy dopiero w 1578 roku. Pozwala to przypuszczać, że tereny te istniały wcześniej, nie wiadomo jednak pod jaką nazwą.

Rozwój, gospodarka, rolnictwo

Podstawowy dochód dla większości mieszkańców gminy Zabrodzie jest związany bezpośrednio z działalnością rolniczą. Nie ma tu co prawda wielu gospodarstw uprawowych, mieszkańcy stawiają na hodowlę bydła mięsnego oraz produkcję mleka. Niemniej jednak wiele drobnych podmiotów gospodarczych decyduje się na otwarcie działalności właśnie tutaj. Wynika to z korzystnej lokalizacji, otoczenia drogi krajowej nr 8 na trasie Warszawa – Białystok oraz Suwałki do granicy kraju. Głównym punktem rozwoju regionu stała się w ostatnich latach agroturystyka oraz turystyka wiejska. Funkcjonują tu także małe zakłady handlowo – usługowe oraz zaopatrzeniowe dla rolnictwa. Osoby decydujące się na zmianę miejsca zamieszkania mogą liczyć na szeroki dostęp do działek budowlanych ulokowanych na atrakcyjnych ziemiach.