Dogodne położenie-ciąg komunikacyjny

Gmina Zaręby Kościelne zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim. Tereny te przecinana bardzo ważny międzynarodowy trakt kolejowy między Warszawą, Białymstokiem, Wilnem i Petersburgiem. Równie dobrze wygląda transport drogowy, podstawowym szlakiem jest tu droga wojewódzka nr 694 na trasie Warszawa – Białowieża. Teren o powierzchni 88,9 km2 zamieszkuje niespełna 3800 osób.

Ekologiczna pożyczka banku PKO BP na zakup fotowoltaiki, paneli słonecznych

Jedną z interesujących ofert dostępnych na rynku jest pożyczka PKO BP na zakup instalacji fotowoltaicznych z oprocentowaniem zmiennym 4,99% oraz prowizją 0,99%. Możemy starać się o kwotę od 1000 zł do nawet 50 000 zł. Co najważniejsze, całą pożyczkę możemy przeznaczyć na kupno oraz montaż paneli słonecznych. Jest to jeden z instrumentów finansowych, który wspiera inwestycje w gospodarstwach domowych dążących do wyposażenie budynku w instalacje fotowoltaiczne. Dowiedz się więcej o zestawach fotowoltaiki.

PKO Bank Polski swoją ofertę pożyczek kieruje do nowych oraz dotychczasowych klientów. W celu otrzymania wsparcia wystarczy zgłosić się do najbliższej placówki banku. Podstawowym warunkiem otrzymania ekopożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99% jest dostarczenie faktur potwierdzających nabycie urządzeń fotowoltaicznych za sumę wynoszącą przynajmniej 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od dnia otrzymania wsparcia. W razie niedopilnowania terminu musimy liczyć się z nałożeniem znacznie wyższego oprocentowania zgodnego z aktualnym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%.

Wyślij e-mail lub zadzwoń do Urzędu Gminy Zaręby Kościelne

Urząd Gminy Zaręby Kościelne
ul. Kowalska 14
07-323 Zaręby Kościelne
tel. (86) 270-60-04
e-mail: ugzar@post.pl
strona internetowa: www.zareby-kosc.pl

Fotowoltaika na dachu domu

Upusty, ulgi podatkowe na zakup paneli fotowoltaicznych

Przykład nr 1-osoby fizyczne

Ulgi na panele słoneczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł. Z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł). Uzyskujemy więc podstawę opodatkowania wynoszącą 7 000 zł.

Podatek, który należy zapłacić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł. Kwota ta zostanie przekazana na nasze konto w banku.

Przykład numer 2-rolnicy

W ramach ulgi podatkowej rolnik może skorzystać z dogodnego upustu. Obowiązuje 25-procentowe odliczenie, które najlepiej zobrazuje poniższy przykład: Klient, który poszukiwał instalacji PV zakupił w końcu fotowoltaikę za kwotę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki do tej pory płacił wynosił 15 000 zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To finalnie obniżyły się poniesione za panele słoneczne koszty o wysokość tego podatku. Czytaj więcej o fotowoltaice w gospodarstwach rolnych.

Prezentujemy również inny przykład, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł z tytułu podatku. Tutaj sytuacja wygląda tak samo jak poprzedni przykład i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Rozwój gospodarczy, sąsiedztwo, środowisko naturalne

Region ten połączył ze sobą kilka istotnych elementów składających się na ogólny rozwój. W gminie znajdziemy co prawda rozwinięte rolnictwo. Wiele osób z młodego pokolenia decyduje się na rozwój i zatrudnienie w przemyśle, handlu oraz usługach. Wynika to z dogodnego sąsiedztwa dużych aglomeracji: Warszawy i Białegostoku (odległość 100 km). Na terenie regionu funkcjonują 124 małe przedsiębiorstwa. Nie brakuje tu terenów po zabudowę, co sprawia, iż wiele osób decyduje się na zmianę miejsca zamieszkania i wyprowadzkę do gminy Zaręby Kościelne. Jeżeli chodzi o walory środowiskowe to cały obszar zalicza się do „Zielonych Płuc Polski”, z kolei wschodni fragment do obszaru „Natura 2000”. Szczególnie urokliwe pod względem turystyczno – rekreacyjnym są tereny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i wchodzące w jego skład doliny rzeczne: Brok, Brok Mały, Wągroda i Bug. Miejsca te stanowią siedlisko bogatej fauny i flory.

Zabytki i bieżąca modernizacja

Głównym punktem dla odwiedzających ten region kraju są miejscowe kościoły, w szczególności klasztor wybudowany dzięki staraniom fundacji Szymona Zaremby. Środki unijne pozyskiwane na przestrzeni ostatnich lat umożliwiły wykonanie kilku istotnych inwestycji. Zmodernizowany został budynek OSP w Zarębach Kościelnych, wyremontowane zostały gminne świetlice, wykonano nowe drogi gminne, parkingi, boiska sportowe, wiaty autobusowe, zadbano o oświetlenie uliczne oraz zakup niezbędnych pojazdów i sprzętu ratowniczo – gaśniczego. O ekologię w gminie dbają nowoczesne instalacje takie jak przydomowe oczyszczalnie ścieków. Włodarze gminy Zaręby Kościelne inwestują środki w budowę kompleksu edukacyjnego dla uczniów szkoły podstawowej wraz ze świetlicą. Głównym zadaniem gminy na najbliższe lata jest tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, aktywizacji mieszkańców i tworzeniu perspektyw do innowacyjnych przedsięwzięć.