Charakterystyka gminy Krzynowłoga Mała

Gmina Krzynowłoga Mała to jedna z gmin zlokalizowanych w powiecie przasnyskim, w województwie mazowieckim. Region ten w skali powiatu należy do jednych z największych, ponieważ obejmuje obszar 184 km2. Okoliczne wsie zamieszkuje nieco ponad 3700 mieszkańców, którzy w głównej mierze trudnią się szeroko pojętym rolnictwem. Region ten posiada bogatą historię, szczególnie w kwestii prowadzenia gospodarstw zajmujących się produkcją mleka. Nie brakuje tu również stosunkowo dobrych gleb III i IV klasy bonitacyjnej, co przekłada się na jakość zbóż. Głównym szlakiem transportowym wiodącym przez gminne miejscowości jest droga krajowa nr 57 z Pułtuska do Szczytna oraz droga wojewódzka nr 616 wiodąca z Ciechanowa do Chorzel. Atrakcją dla turystów szukających wytchnienia jest z pewnością urokliwy zalew położony we wsi Łoje.

Kontakt do Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała

Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
ul. Kościelna 3
06-316 Krzynowłoga Mała
tel./fax (29) 751 27 25
e-mail: gmina@krzynowlogamala.pl
strona internetowa: www.krzynowlogamala.pl

Ulga podatkowa na zakup fotowoltaiki w gospodarstwach rolnych

Wygodna forma upustu funkcjonuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Istnieje wariant 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w polskich realiach? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. Zobacz gdzie zamówić fotowoltaikę.

To skutecznie obniża poniesione na instalację PV koszty o wysokość tego podatku. Na tym przykładzie widać, że można nie wydać ani złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Korzystna ulga podatkowa na fotowoltaikę dla osób fizycznych

Najwyższe odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł.

Wybierasz jednak ulgę podatkową, czyli odliczenie wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł). To daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków otrzymasz z tytułu zwrotu podatku na konto. Poznaj dogodne formy finansowania paneli słonecznych.


Tereny przemysłowe, gospodarka, inwestycje, rekreacja

Zlokalizowanie gminy w obszarze „Zielonych Płuc Polski” predysponują region do tworzenia na tych terenach działalności agroturystycznej stawiającej na ekologię. Tutejsze budynki coraz częściej są wyposażane w nowoczesne panele fotowoltaiczne, które pozyskują potrzebną do zasilenia domów energię słoneczną. Użytki rolne zajmują powierzchnię ponad 12 000 hektarów. Zdecydowana większość mieszkańców utrzymuje się z uprawy gruntów oraz hodowli bydła mlecznego i mięsnego. Wśród działających indywidualnych gospodarstw rolnych dominują te o średniej powierzchni 25 ha. Kompleksy leśne stanowią blisko 1/3 całej gminy, z kolei ¾ należy do właścicieli prywatnych.

Region ten jest stosunkowo dobrze rozwinięty jeżeli chodzi o liczbę przedsiębiorstw. Dominuje sektor handlu, usług skupiony w ponad 120 mniejszych i średnich firmach. W centralnym punkcie regionu zlokalizowany został ośrodek zdrowia, pomocy społecznej, bak spółdzielczy, poczta oraz apteka. Włodarze dbają także o wyposażenie miejscowych domostw w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Projekt zagospodarowania przestrzennego na najbliższe lata zakłada działania w kilku strefach: produkcja, handel, składy i magazyny. W tym celu przeznaczono korzystnie zlokalizowane grunty. W miejscowości Krzynowłoga Mała w ciągu drogi wojewódzkiej 616 o powierzchni 450 hektarów, Świniary oraz Romany – Sebory (działki 431 i 234 ha położone wzdłuż drogi krajowej nr 57.

Zarys historyczny oraz zabytki

Pierwsza wzmianka historyczna o istnieniu miejscowości pod nazwą Krzynowłoga – Mała pochodzi z 1439 roku, kiedy to na tych terenach książę Bolesław IV udzielił zgody na pobudowanie w tym miejscu parafii. Pierwotne osadnictwo bardzo szybko zmieniło się w zalążek miasteczka w I połowie XVIII wieku; prawa miejskie region ten utracił bardzo szybko w czasie panowania Księstwa Warszawskiego.

W 1864 roku powstała gmina Krzynowłoga Mała, następnie w latach 1975 – 1998 tereny te wchodziły w skład województwa ostrołęckiego. Istnienie gminy w obecnym kształcie nastąpiło po reformie administracyjnej, a nadanie herbu oraz flagi odbyło się w 2010 roku. Wśród cennych zabytków regionu możemy wymienić gotycki kościół parafialny pw. św. Dominika wraz z XVII – wieczną wieżą, zespół sakralny z XVI wieku w Krzynowłodze Małej, rzeźby gotyckie z ukrzyżowania Chrystusa z V wieku, drewniany kościół rzymskokatolicki w miejscowości Skierkowizna. W gminie Krzynowłoga Mała znajdziemy też pozostałości bunkrów z czasu II wojny światowej.