Lokalizacja w centrum Podlasia

Gmina Łomża położona jest w województwie Podlaskim, a jej całkowita powierzchnia wynosi 208 km2. Tereny te zamieszkuje 11 000 mieszkańców, a za początek istnienia gminy w obecnym stanie przyjmuje się datę 1 stycznia 1973 roku, kiedy to na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku dokonano aktu jej utworzenia. Nieco później bo w 1990 roku, gmina Łomża została jednostką samorządu terytorialnego.

Ratusz w Łomży, źródło: Wikipedia

Telefon do Urzędu Miasta Łomża i kontakt do Urzędu Gminy w Łomży

Urząd Miejski w Łomży
Stary Rynek 14
18-400 Łomża, telefon (86) 215-67-00
Adres e-mail: 
ratusz@um.lomza.pl


Urząd Gminy w Łomży
ul. M.C. Skłodowskiej 1
18-400 Łomża
tel. (86) 216 52 63, fax 216 22 46
e-mail: sekretariat@gminalomza.pl
strona internetowa: www.gminalomza.pl

Dofinasowanie, dotacje na fotowoltaikę: program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze jest programem zmierzającym do pełnego wykluczenia lub ograniczenia emisji pyłów z atmosfery występujących w wyniku spalania w piecach domowych paliw stałych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów oraz pieców dawnej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu.

Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu. W ramach programu możemy starać się o dofinansowanie dla: 1. Wymiany stolarki drzwiowej i okiennej 2. Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne 3. Wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych 4. Docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych 5. Instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła. Zobacz, w których gminach można dogodnie montować panele słoneczne.

Ulgi podatkowe dla osób instalujących fotowoltaikę w domu, gospodarstwie rolnym

Pierwszy przykład

Odliczenie w postaci ulgi w podatku rolnym to dogodna forma obniżenia kosztów inwestycji. Obowiązuje tu 25-procentowa forma odliczenia. Jak to działa w rzeczywistości? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku.

Prezentujemy również inną sytuację, gdy klient zakupił i zamontował panele słoneczne za kwotę 60 tys. zł. Mężczyźnie wyliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł miesięcznie płatny ratalnie przez wiele lat. Klientowi przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji (15 tys. zł). Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Instalacja PV w centrum miasta
Drugi przykład

Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł.

W takiej sytuacji należy zapłacić 18% podatku od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku. Czytaj więcej o fotowoltaice w rolnictwie.


Główna aglomeracja regionu

Położone na tych terenach miasto Łomża jest centralnym punktem w rozwoju regionu. Okoliczne wiejskie tereny charakteryzują się znaczną ilością użytków rolnych, przy niewielkim udziale lasów. Nie powoduje to jednak, iż region ten rezygnuje z turystyki. To właśnie w gminie Łomża znajdziemy liczne szlaki turystyczne umożliwiające zwiedzanie terenów chronionych ulokowanych w Krajobrazowym Parku Doliny Narwi. Nie brakuje tu również wielu gatunków flory i fauny występującej lokalnie, gmina została również objęta obszarem Zielonych Płuc Polski. Korzystny gospodarczo i podróżniczo teren to wynik również wysoko rozwiniętej infrastruktury. Domostwa mieszkańców wsi są w stu procentach przyłączone do sieci wodociągowej. Miejscowości są ze sobą połączone dzięki inwestycjom drogowym. Włodarze gminy dbają o rozwój tutejszych dróg, powstają nowe odcinki, a stare modernizuje się na bieżąco. Tylko kilka ostatnich lat to budowa prawie 8700 km utwardzonych dróg.

Nie brakuje też nowych mieszkańców, którzy wybierają ten region nie tylko ze względu na walory przyrody. Rodziny z dziećmi mogą zapisać swoje pociechy do jednej z dziewięciu szkół podstawowych. Uzupełnieniem edukacji są istniejące biblioteki, siedziba główna Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej cztery filie. Część placówek (Nowe Kupiski, Wygoda, Podgórze, Konarzyce) posiadają nowoczesne place zabaw i obiekty sportowe. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zapewniają lokalne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Większość z nich należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Gospodarka

Rozległe tereny stanowią potencjał rolniczy dla wielu gospodarstw. Rolnicy w gminie Łomża decydują się głównie na hodowlę bydła mlecznego. Gmina jest otwarta dla wszystkich przedsiębiorców oraz inwestorów decydujących się na rozpoczęcie działalności na tym terenie. Znajdują się tu różnorakie działalności, w szczególności sektor małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych. Ekologiczne, czyste tereny pełne fauny i flory sprawiają, że także agroturystyka na tym terenie ma się dobrze. W okolicach dróg dojazdowych do miejscowości ulokowane są lokale gastronomiczne, hotele z noclegami, czy obiekty z bazą wypoczynkowo – sportową. Znajdziemy tu również szereg wolnych działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową.