Charakterystyka gminy Ostrów Mazowiecka

Gmina Ostrów Mazowiecka swoją dogodną lokalizację zawdzięcza sąsiedztwu dróg prowadzących do Warszawy i Białegostoku. Gmina znajduje się w powiecie ostrowskim, a główną siedzibą działalności gospodarczo – społecznej jest miasto Ostrów Mazowiecka. Powierzchnia gminy wynosi 284 km2, na których zamieszkuje społeczność licząca 13 096 mieszkańców.

Adres i telefon-Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Sikorskiego 5
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. (29) 746-86-00
e-mail: gminaostrowmaz@home.pl
strona internetowa: www.gminaostrowmaz.home.pl


Tereny gminne przecina szereg dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Znaczącym ciągiem komunikacyjnym jest trasa szybkiego ruchu prowadząca drogą ekspresową S8 z Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i następnie w stronę Białegostoku. Gmina Ostrów Mazowiecka może pochwalić się także walorami krajobrazowymi. Część terenów znajduje się w zasięgu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Jeżeli chodzi o charakterystykę terenu to przeważają tu tereny równinne z drobnymi dopływami rzek Struga, Wymakracz oraz Tuchełka.

Głównym zbiornikiem wodnym w gminie są stawy rybne położone w Nowej Osuchowej. Z trudem przyjdzie nam szukać dawnej zabudowy znanej w tym regionie. Wiele drewnianych budynków utraciło swoje oblicze w wyniku zniszczeń w trakcie II wojny światowej. Niemniej jednak wsie rozsiane po gminie Ostrów Mazowiecka posiadają w swoich zasobach nieliczne budynki powstające tradycyjnie z drewna: Osuchowa, Nagoszewo, Koziki – Majdan, Wiśniewo. Proporcje i rozstaw pomieszczeń tychże obiektów znajduje odzwierciedlenie w miejscowej tradycji. Tereny te położone są przecież na obszarze Puszczy Białej.

Jeżeli chodzi o inwestycje prowadzone na tym terenie to ostatnie lata przyniosły przyłączenie wszystkich obiektów do instalacji wodociągowych. Miejscowe gospodarstwa coraz chętniej korzystają z przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Gmina inwestuje także w drogi asfaltowe dobrej jakości oraz obiekty sportowe dopasowane do potrzeb dzieci i młodzieży.

Przykładowy projekt wykorzystania mikro paneli fotowoltaicznych

Projekt sztucznego drzewa ładującego telefony komórkowe wykonany przez uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej.

Mieszkańcy gminy Ostrów Mazowiecka korzystają z ulgi podatkowej na zakup fotowoltaiki

Istnieje wsparcia finansowego w formie ulgi od naliczonego podatku rolnego pozwala skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Poniżej podajemy realny przykład: Klient, który korzysta z oferty firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W przypadku bez odliczenia musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku.

Zgodnie z działającą ulgą, skorzystał on ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV. Daje nam to kwotę 15 tys. zł. To realnie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient zakupił fotowoltaikę za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat. W innych gminach również funkcjonują dogodne formy finansowania paneli słonecznych.

Zwrot podatku także dla inwestorów indywidualnych wybierających panele PV

Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł.

Wybierasz jednak ulgę podatkową, czyli odliczenie wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Przeliczamy więc wszystkie koszta. Od dochodu 60 tys. zł, odejmujemy wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma zwrotu na konto bankowe wynosi w tej sytuacji 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku. Dowiedz się więcej o zestawach paneli słonecznych.