0 Comments

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska niesie za sobą szereg regulacji. Dotyczą one nie tylko zaostrzenia kontroli dla pieców, kotłów na paliwa stałe, lecz także zapisów zmieniających kwestie istotne dla osób montujących przydomowe instalacje fotowoltaiczne. Ważnym z punktu widzenia inwestorów jest zapis o zmniejszeniu podatku VAT dla mikroinstalacji PV. Ustawa wyjaśnia także kwestię podatku od dotacji przyznawanej w ramach programów takich jak chociażby „Mój Prąd”.

Obniżony podatek dla właścicieli domów inwestujących w instalacje fotowoltaiczne

Inwestorzy stawiający na zasilenie budynku w ramach odnawialnych źródeł energii mogą liczyć na niższą stawkę podatku VAT dla fotowoltaiki. Prawo wskazuje na niższą, 8-procentową stawkę VAT dla właścicieli posiadających budynek mieszkalny o kubaturze do 300 m2. Co ważne, montaż instalacji fotowoltaicznej z niższą stawką podatkową jest możliwy zarówno na dachu, jak i wybranym terenie zlokalizowanym przy posesji. Warunkiem koniecznym jest tu przyłączenie instalacji PV do domu jednorodzinnego. Dotychczasowa stawka VAT wynosiła 23% dla właścicieli budynków mieszkalnych, a wprowadzona zmiana zastępuje artykuł 41 ust. 12a. Aktualne brzmienie artykułu: „Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich część (…) a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (z późniejszymi zmianami), funkcjonalnie z nimi związaną”. Zmiany zawarte w dokumencie objęły także domowe pompy ciepła, które od teraz można instalować poza budynkiem mieszkalnym

Koniec z „kopciuchami”?

Wraz z nową wersją ustawy Prawo ochrony środowiska, wdrożone zostaną kary dla sprzedawców, którzy pomimo obowiązujących przepisów mają w swojej ofercie piece starego typu. Chodzi tu przede wszystkim o sprzedaż kotłów na paliwa stałe, które w żadnym stopniu nie spełniają aktualnych norm środowiskowych. W tym celu wskazano podmioty odpowiedzialne na realizację kontroli wprowadzanych do sprzedaży kotłów. Kontrolą objęte zostaną urządzenia pod kątem zgodności z wymaganiami posiadania właściwych testów laboratoryjnych. Pod uwagę wzięta zostanie także niezbędna dokumentacja techniczna, w tym certyfikaty oraz świadectwa. Jak ocenia resort energii, aktualnie od 20 do 25% rynku sprzedawanych urządzeń to właśnie kotły zasilane paliwami stałymi, które to nie spełniają wymagań środowiskowych. Dokument ma w sposób zdecydowany ograniczyć obecną sytuację, wykluczając sprzedaż urządzeń szkodliwych i wysokoemisyjnych. Dotychczas było tak, że wielu sprzedawców oferowało kotły bez stosownych klas, niekiedy nawet fałszując świadectwa wskazujące na jakość danego modelu.

Proceder ten zostanie ukrócony wraz z wdrożoną nowelą. Krajowe wymagania obejmą także wszystkie importowane urządzenia z Unii Europejskiej. Zmiany w zakresie kontroli to nie wszystko. W przypadku budynków mieszkalnych z możliwością przyłączenia do sieci będą one objęte obowiązkiem korzystania z sieci ciepłowniczej. Wymóg ten dotyczy wyłącznie domów spełniających techniczne oraz ekonomiczne możliwości do przyłączenia. Wyjątkiem od tej reguły są budynki mieszkalne wyposażone w nowoczesne źródła niskoemisyjnej energii cieplnej.

Likwidacja podatku od dotacji w programie „Mój Prąd”

Ustawodawcy zwolnili właścicieli montujących fotowoltaikę lub wymieniających piece grzewcze ze stawki podatku PIT. Dotacje pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu rządowego Mój Prąd będą więc od teraz rozpatrywane tak, jak ma to miejsce w przypadku programu Czyste Powietrze. Podsumowując, zmiany objęły dwie ważne kwestie z punktu widzenia osób zdecydowanych na montaż instalacji fotowoltaicznej: niższą 8-procentową stawkę VAT (zmiana z dotychczasowej 23%) oraz brak podatku od dotacji w ramach programu „Mój Prąd” oraz innych realizowanych przez NFOŚiGW.

Author

serwisy@gt-media.pl