0 Comments

W tym artykule przyjrzymy się projektowi zmian w zakresie dotacji do ocieplania budynków wielorodzinnych. W dalszej kolejności omówimy korzystny system premii przy realizacji inwestycji w fotowoltaikę. Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów są kluczowe. Szczególnie jeśli chodzi o realizację zadań istotnych z punktu widzenia spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot oraz samorządów.

Obecna sytuacja na rynku

Trudności w kwestii realizacji termomodernizacji wynikają przede wszystkim z obecności w polskim sektorze budownictwa mieszkaniowego dużego grona budynków z lat 60. i 70. Mowa tu blokach z tzw. wielkiej płyty, które generują duże straty ciepła. Wówczas skuteczna termomodernizacja to nie lada wyzwanie dla spółdzielni mieszkaniowych. Mechanizmem finansowym wspierającym inwestycje termomodernizacyjne jest Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Za zarządzanie środkami przekazywanymi na realizację z funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Daje on bankom współpracującym możliwość udzielania kredytów i premii. Z takich form wsparcia korzystają przede wszystkim spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, właściciele domów jednorodzinnych, samorządy oraz towarzystwa budownictwa społecznego. Obecna sytuacja jest jednak daleka od ideału. W związku z tym rząd pracuje nad rozwiązaniem impasu związanego z brakiem dostatecznej liczby inwestycji w termomodernizację budynków mieszkalnych.

Aktualny system wsparcia termomodernizacji oraz planowane zmiany

Obecnie premia zakłada 20-procentowe wsparcie dla kwoty kredytu. Premia nie może jednak przekraczać 16% poniesionych kosztów modernizacji oraz 15% dla remontów obiektów realizujących termomodernizację. Ponadto ustawowo nałożony jest limit dla premii termomodernizacyjnej w postaci dwukrotności oczekiwanych w ciągu roku oszczędności kosztów energii. Przewidywane oszczędności ustala się poprzez audyt. Jedną z propozycji legislacyjnych w ustawie jest ustalenie stałych premii: 15% premii remontowej i 16% premii termomodernizacyjnej. Jednocześnie zlikwidowany ma zostać obowiązek związany z rocznym limitem oszczędzania energii.

Do grona instytucji korzystających z premii mają zostać włączone również wspólnoty, do których większość udziałów posiadają gminy. Dotychczas były one wyłączone z systemu premiowania. Przy takim rozwiązaniu gmina mogłaby otrzymać 50% premii remontowej. Podtrzymane zostaną wymagania dotyczące realizacji uchwały antysmogowej, włącznie z pozbyciem się ogrzewania wysokoemisyjnego i zastąpienie go bardziej ekologicznym. Istotna z punktu widzenia bloków z wielkiej płyty jest zmiana w postaci pokrycia przez fundusz połowy kosztów poniesionych na poprawę łączeń warstwy fakturowej z częścią konstrukcyjną płyt.

Fotowoltaika skutecznie premiowana

Dobrą informacją dla inwestorów ukierunkowanych na nowoczesne i ekonomiczne rozwiązania jest zwiększenie premii termomodernizacyjnej z 16% do 21% w przypadku fotowoltaiki. Chodzi tu o montaż mikroinstalacji do 50 kW (instalacja słoneczna lub wiatrowa). Określono także pewne limity instalacji dla domów jednorodzinnych (2kW) oraz reszty domów (10 kW).

Author

serwisy@gt-media.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *