0 Comments

Jak wskazuje raport dotyczący prosumeryzmu w naszym kraju, możemy zaobserwować zmianę myślenia Polaków o energetyce. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na możliwość wytwarzania energii we własnym zakresie. Raport pod nazwą „Prosument w badaniach opinii publicznej i programach partii politycznych” został stworzony na zlecenie Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Za jego wykonanie odpowiedzialny jest Instytut Badań nad Bezpieczeństwem, Energią i Klimatem (ISECS).

Zgodnie z dostępnymi w dokumencie danymi aż 84% ankietowanych opowiada się za wytwarzaniem energii elektrycznej we własnym zakresie. Sprawdzono też kampanie partii politycznych, które dotychczas nie uwzględniają tego trendu na rynku prosumenckich inwestycji w OZE. Badacze postarali się o wykonanie analizy w zakresie produkcji i konsumpcji energii elektrycznej. W praktyce poznajemy więc szereg jasnych danych, które dotyczą zainteresowania Polaków inwestycjami PV. Wśród nich wartymi uwagi jest chociażby fotowoltaika na dachach domu, czy panele słoneczne w gospodarstwie rolnym. Za wykonanie analizy odpowiedzialny jest ekspert dr Krzysztof Księżopolski. W ostatnich latach prezentował on szereg publikacji naukowych na temat energetyki oraz bezpieczeństwa energetycznego w Polsce.

Analizy w tym zakresie są prowadzone od ponad 1,5 roku. Już teraz badacze stwierdzili zwiększone oczekiwania polskich konsumentów zmianami w zakresie realizowanej polityki energetycznej. Wyniki pokazują na pewien trend, zmianę myślenia rodaków na temat inwestycji OZE. Chcą oni mieć możliwość produkcji energii elektrycznej we własnej zakresie, czego póki co nie dostrzegają politycy w swoich kampaniach wyborczych.

Tereny wiejskie nastawione na fotowoltaikę

Doktor Księżopolski wskazuje na fakt, iż to właśnie głosy osób z terenów wiejskich będą miały ogromny wpływ na kształt parlamentu. Zmagania o uzyskanie odpowiedniej ilości głosów będą się więc rozgrywały między innymi w sektorze politycznych działań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Jak już wcześniej wspominaliśmy 84% badanych chce mieć możliwość produkcji energii z użyciem fotowoltaiki. Co więcej, raport wskazuje na ukierunkowanie młodych osób w stronę ekologicznego prosumeryzmu. Blisko połowa badanych (44,5%) wskazała, że zmieni własne preferencje wyborcze w przypadku oferty partii proponującej w kampanii nowoczesne rozwiązania z zakresu produkcji energii we własnym zakresie. Twórcy raportu wskazują też na bardzo istotne kwestie dotyczące rozwoju prosumeryzmu w kraju. Jedną z nich jest potrzeba stopniowego wyłączania z użytku tradycyjnych źródeł energii takich jak: gaz, węgiel brunatny i kamienny, czy ropa naftowa. Drugim jest z kolei prowadzenie działań politycznych zmierzających do transformacji energetycznej kraju.

Author

serwisy@gt-media.pl